Často kladené otázky − Arnika

 

Čím se Arnika zabývá?

Arnika pracuje ve třech oblastech: toxické látky a odpady, ochrana přírody a podpora účasti veřejnosti na rozhodování o životním prostředí.

Jak pracujete?

Arnika je celostátní organizací s několika místními pobočkami. Díky práci na místní úrovni můžeme lépe prosazovat kvalitnější zákony a další normy na celostátní, ale i na mezinárodní úrovni (vzhledem k členství v několika mezinárodních organizacích).

Děláte také něco praktického, nebo o ochraně životního prostředí jenom mluvíte?

Například v okolí Bíliny v rámci Týmu Bořena pečujeme o lokality s výskytem ohrožených rostlin. Jedná se o tzv. bílé stráně, na které jsme kdysi přestěhovali rostliny ohrožené zasypáním hlušinou z nedalekého hnědouhelného dolu. Tyto lokality každý rok kosíme a odstraňujeme z nich náletové dřeviny.
V letech 2009−10 jsme bílými pruhy opatřili stovky stromů v alejích na Berounsku a na Vysočině. Aleje jsou tak bezpečnější pro motoristy, kteří jimi projíždějí, a není důvod, aby někdo vznesl požadavek na jejich vykácení.

Kdo vás platí?

Arnika získává prostředky převážně z grantů tuzemských i zahraničních nadací, Evropské unie a přidružených států, z prostředků Ministerstva životního prostředí a krajských zdrojů. Důležitou část našich příjmů tvoří také příspěvky jednotlivců a firem. Přesné rozložení příjmů a výdajů najdete ve výročních zprávách.

Jak se mohu zapojit?

Arnika stále hledá dobrovolníky, kteří by nám pomohli realizovat naše kampaně a projekty. Nabízíme rozmanitou práci od odpočinkových činností, jako je kompletování poštovních zásilek, až po zodpovědnější práci, např. koordinace informačních stánků. Můžete nám také pomoci podpisem pod petici, případně když o našich peticích řeknete svým známým. Pokud nemáte čas se osobně zapojit, můžete nás podpořit finančně.

Vaše témata jsou mi vzdálená, jak mi můžete pomoci v konkrétních případech ohrožení životního prostředí?

Arnika provozuje poradnu, na kterou se můžete obrátit s dotazy na různé oblasti. Naši odborníci se věnují poradenství od jednorázových odpovědí na otázky až po systematickou pomoc při řešení složitějších případů ohrožení životního prostředí.

Co nabízíte běžné veřejnosti?

Pořádáme nejrůznější akce pro odbornou i laickou veřejnost a diskuzní večery. Zájemcům nabízíme publikace a informační letáky; školy, knihovny a další veřejné instituce si u nás mohou zapůjčit edukativní výstavy a objednat další materiály.

Kolik má sdružení Arnika členů?

Členů a přispěvatelů je přes 700, na každodenní činnosti Arniky se podílí cca 20 lidí.

jbj
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

sajga-baner