en ru


Arnika poukázala na toxické znečištění ryb v Thajsku

20.9.2017 - BANGKOK / PRAHA | Novinky
Rybář poskytující rybu nedaleko průmyslového gigantu Map Tha Put
Ondřej Petrlíj
Nejčastější potrava Thajců je znečištěna toxickou rtutí. Koncentrace rtuti v rybách nalovených v okolí průmyslových závodů, ale i daleko od zdrojů znečištění, převyšují legislativní a hygienické limity. Poukazuje na to nová studie Jany Tremlové, která je založena na výsledcích analýz vzorků ryb odebraných Arnikou a EARTH v Thajsku. Arnika spolu s partnerskou organizací EARTH výsledky předala rybářům a lidem žijícím v okolí znečišťujících závodů, ale také vládním činitelům, které vyzývá k dodržování platné místní i mezinárodní legislativy a především k ochraně zdraví a živobytí postižených komunit.   

Studie odhalila nejvyšší koncentrace rtuti v rybách nalovených v okolí průmyslových závodů, ale i v národním parku vzdáleném desítky kilometrů od znečišťujících továren. Park se nachází ve směru převládajícího větru vanoucího od gigantického petrochemického komplexu s vlastní uhelnou elektrárnou. „Výsledky tak prokazují možnost dálkového přenosu rtuti a jejího nahromadění ve vyšších patrech potravního řetězce – dravých rybách,“ vysvětluje vedoucí programu Toxické látky a odpady spolku Arnika RNDr. Jindřich Petrlík.

Druhá současně zveřejněná studie, na které spolupracovala Arnika a EARTH s mezinárodní sítí nevládních organizací IPEN, propojuje data o znečištění ryb s reálnými riziky, které život a konzumace potravy z okolí průmyslových závodů přináší tamním komunitám. Odhaluje totiž významné množství rtuti ve vlasech Thajců žijících v okolí továren.

„Věřím, že výsledky naší studie poskytnou důležité informace o chemickém znečištění jeho obětem, které mají právo vědět o hladinách toxických látek ve svém těle. Mohou se tak na základě těchto informací rozhodnout o omezení konzumace ryb, které je zásadní zejména u těhotných žen - pokud jim to ovšem sociální a ekonomická situace dovolí. Minimálně mohou zvolit druhy ryb méně kontaminované rtutí. Důležitá jsou naše nová data také v kontextu mezinárodní úmluvy o rtuti, jejíž první zasedání se příští týden koná ve švýcarské Ženevě,“ vysvětluje záměr Arniky vedoucí česko-thajského projektu Jitka Straková. Arnika a IPEN data v Ženevě využije při argumentaci o nutnosti řešení míst kontaminovaných rtutí, ale i nakládání s nebezpečným odpadem.

Aktivita mapující horká místa znečištění rtutí ve světě není pro Arniku nahodilou aktivitou. „Problematice průmyslového znečištění a odpadů s obsahem těžkých kovů jako jedněch z nejvýznamnějších toxických látek unikajících do životního prostředí se věnujeme jak v Čechách, tak mezinárodně, již řadu let. Rtuť je toxickým kovem, který nezná hranic států a právě mezinárodní úmluvy, jejichž znění se snažíme ve prospěch obětí znečištění vylepšit, se ukazují jako vynikající nástroj k ochraně zdraví lidí a životního prostředí,“ vysvětluje Jindřich Petrlík. „Naše práce v Thajsku sahá daleko nazpět, ale současná úzká spolupráce s v Thajsku váženou nevládní organizací EARTH je umožněna díky čtyřletému projektu „Increasing Transparency in Industrial Pollution Management in Thailand“, na který jsme získali finance od Evropské unie,“ dodává Straková.    

  • Arnika: Toxické látky a odpady
DarekProPrirodu-zeleny
kalendář 2018
Vykročte do roku 2018 s kalendářem od Arniky.
95 Kč Vstoupit do e-shopu
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
podporte