Budoucnost bez jedů

Vítejte na stránkách projektu Budoucnost bez jedů (BBJ). Zde získáte základní informace o tom, co je to Budoucnost bez jedů, jak s ní souvisí Stockholmská úmluva a proč v České republice nutně potřebujeme integrovaný registr znečišťování. Až se dozvíte, jaké je pořadí největší znečišťovatelů, možná se budete chtít dozvědět více o Integrovaném registru znečišťování, nebo si  přečíst našich 10 rad.

Kampaň Budoucnost bez jedů se zaměřuje především na dvě oblasti směřující ke snížení přítomnosti toxických látek v životním prostředí. Pomocí této kampaně chce sdružení Arnika prosadit:

 • důsledné naplnění Stockholmské úmluvy a omezení úniků tzv. perzistentních organických látek v České republice
 • zachování volného přístupu k informacím o toxických látkách v Integrovaném registru znečišťování.

Kromě nich se v této kampani věnujeme také konkrétním problémům znečišťování životního prostředí toxickými látkami - například ze skládek a spaloven odpadů.

Perzistentní organické látky

Dioxiny, DDT či polychlorované bifenyly (PCB) v již velice malých dávkách způsobují hormonální poruchy a ohrožují reprodukci živočichů včetně člověka (například negativně ovlivňují mužskou plodnost). Mají na svědomí poškození imunitního systému a některé z nich způsobují rakovinu. Díky své chemické stabilitě setrvávají dlouho v prostředí a "putují" proto i tisíce kilometrů od zdrojů svého původu. Nerozpouštějí se ve vodě, ale v tucích, na které se vážou - jsou bioakumulativní. Mají všechny charakteristické vlastnosti tzv. perzistentních organických látek (POPs = Persistent Organic Pollutants).

Více informací o perzistentních organických látkách

Stockholmská úmluva

Před více jak sedmi lety spatřila ve Stockholmu světlo světa mezinárodní dohoda, jejíž ratifikací se signatářské státy zavazují k eliminaci 12 nejvýznamnějších persistentních organických látek: osmi látek používaných jako pesticidy, dvou průmyslových sloučenin a polychlorovaných dibenzodioxinů a dibenzofuranů, vznikajících mimovolně v chemické výrobě a při spalování chlorovaných látek. Stockholmská úmluva připravená na půdě UNEPu (Programu OSN pro životní prostředí) byla podepsaná 23. května 2001. Pesticidy a průmyslové látky tato úmluva zakazuje dále vyrábět a používat a zdroje úniků polychlorovaných dioxinů a furanů, polychlorovaných bifenylů a hexachlorbenzenu navrhuje eliminovat.

Více informací o Stockholmské smlouvě

Integrovaný registr znečišťování

Integrovaný registr znečišťování (IRZ) poskytuje podrobné informace o používání a vypouštění chemických látek nebezpečných pro životní prostředí a zdraví lidí. Každý tak může najít na jednom místě shromážděné údaje o tom, kolik těchto látek ročně vypouští konkrétní průmyslový či zemědělský provoz do životního prostředí. První integrovaný registr znečišťování byl uzákoněn v roce 1986 pod názvem „Toxic Release Inventory“ v USA. V České republice byl poprvé přístupný na internetu v září 2005. Obsahuje údaje o tom, kolik které z 93 chemických látek vypustily do životního prostředí konkrétní provozy.
Více informací o registru


REACH

Nová chemická politika EU (tzv. REACH) předložená Evropskou komisí loni v říjnu sjednocuje pravidla pro chemické látky, které jsou již na trhu i pro ty, které jsou zatím ve fázi vývoje. Zavádí systém registrace všech chemických látek vyráběných v množství nad 1 tunu ročně. Podle produkovaného množství či stupně možné nebezpečnosti pak část chemických látek bude muset být vyhodnocena z hlediska svých vlivů a v případě škodlivosti schválena k používání. REACH by tak měl odstranit dnešní stav, kdy o více než 90% látek používaných v EU neexistují údaje o jejich vlivech na zdraví a životní prostředí.

Více informací o REACHi

Čeho se v kampani Budoucnost bez jedů již podařilo dosáhnout?

Kampaň Budoucnost bez jedů začala v dubnu 2001 a díky 9320 podpisům pod svojí první peticí mimo jiné dosáhla:

 • zachování práva veřejnosti na informace o toxických látkách v zákoně o integrované prevenci znečištění (tedy tzv. integrovaného registru znečišťování). Nyní nás však ještě čeká diskuse o počtu toxických látek a jejich limitech pro povinnost poskytovat informace o jejich vypouštění do životního prostředí pro průmysl. (Stránky o integrovaném registru znečišťování) 
 • podpisu a ratifikace Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách Českou republikou (tedy její vládou, parlamentem a prezidentem). Nyní se připravuje naplnění této úmluvy. Sdružení Arnika aktivně vstupuje do příprav naplnění Stockholmské úmluvy (tzv. Národního implementačního plánu Stockholmské úmluvy)
 • důslednějšího monitoringu znečištění okolí Spolany Neratovice toxickými látkami. (Stránky o Spolaně Neratovice)

 

 


Tuto kampaň vede program Toxické látky a odpady sdružení .

Kampaň Budoucnost bez jedů finančně podpořili či podporují:

 • Global Greengrants Fund
 • Health Care Without Harm
 • International POPs Elimination Network
 • Matra/KAP Programme (Netherlands Embassy in Prague)
 • Mitchell Kapor Foundation
 • Nadace Partnerství
 • Nadace pro rozvoj občanské společnosti
 • Nadace VIA
 • Stichting DOEN
 • Swedish NGOs Secretariat on Acid Rain
toxické látky
jbj
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
  183 Kč   Přidat do košíku
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

zachranme-irbise