en ru

Mapa lokalit bílých strání v Českém středohoří a Poohří

Z lokalit bílých strání byly vybrány lokality nejlépe zachovalé, nejvíce významné, o které je nejvíce pečováno. Takové lokality byly zařazeny do skupiny 1 - nejlépe zachovalé lokality.

Lokality byly mapovány a na základě mapování rozděleny do následujících kategorií:

  • nejlépe zachovalé lokality
  • dobře zachovalé lokality
  • lokality v nepříliš dobrém stavu
  • nejméně zachovalé lokality

Výsledky mapování jsou shrnuty zde:

Informační materiál vytvořen v rámci projektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí.
Nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

mzp