en ru

Často kladené dotazy - stromy a aleje

Nenajdete-li níže odpověď na svou otázku, prostudujte si naše webové stránky v sekci Stromy nebo nám svůj dotaz zašlete prostřednictvím webového formuláře.

Q
Co mám dělat, když někdo ničí zeleň?
A

Dřeviny a zeleň jsou chráněny dle zákona č. 114/1992 Sb. (§ 7 odst. 1). Je-li nutné okamžitě zabránit ničení zeleně, lze volat Policii ČR, městskou či obecní policii a také Českou inspekci životního prostředí. V ostatních případech se obraťte na příslušný orgán ochrany přírody, zpravidla obecní úřad. Každý případ poškozování či úprav zeleně má svá specifika, takže řešení se mohou lišit.

Co je ve většině případů  v rozporu se zákonem o ochraně přírody a krajiny:

1. Kácet bez povolení vydaného orgánem ochrany přírody (typicky obecní úřad) stromy, které mají ve výšce 130 cm obvod kmene větší než 80 cm 

2. Poškozovat nebo ničit dřeviny tak, že to způsobí podstatné snížení jejich funkcí nebo způsobí jejich bezprostřední či následné odumření

3. Provádět zásahy, které by ohrozily vývoj zvláště chráněných živočichů (nejčastěji hmyz, ptáci, netopýři)

Q
Jak zjistím,zda pro kácení stromu bylo vydáno povolení?
A

Informaci vám podá příslušný obecní úřad anebo odbor životního prostředí. Můžete si ji vyžádat osobně nebo telefonicky. Pokud věc snese odklad, můžete podat písemně žádost podle zákona o právu na informace o životním prostředí .

Q
Existují nějaké seznamy alejí nebo jejich databáze?
A

Mapování alejí se spolu s odborníky věnujeme od roku 2013. Aktuální verzi databáze českých a moravských alejí naleznete na geoportálu INSPIRE . Další informace o mapování alejí jsou zde . Pokud je stromořadí nebo jeho část chráněno jako památné stromy, jsou evidovány v  Ústředním se­znamu ochrany přírody .  Významná stromořadí jsou registrována jako významný krajinný prvek. Evidenci registrovaných prvků vedou pověřené obecní úřady.

Q
Kdy lze kácet stromy bez povolení?
A

Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody. Případy, kdy toto povolení není vyžadováno,  stanoví vyhláška č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování kácení. Její aktuální znění najdete zde 

Q
Čím jsou stromy užitečné a jaké funkce plní v přírodě?
A

Stromy mají v životním prostředí nezastupitelnou funkci. Řadu podrobných informací naleznete na stránkách o stromech .

Q
Proč chránit aleje a stromořadí v naší krajině?
A

Aleje mají řadu důležitých funkcí, zachycují škodliviny a hluk, vytváří stín pro pěší, pomáhají řidičům v orientaci, jsou domovem pro řadu živočichů, mají estetickou a krajinotvornou funkci. Mnoho dalších informací najdete na webu aleje.org . 

Q
Jsou stromy u silnic skutečně příčinou tragických nehod?
A

Z policejních statistik vyplývá, že stromy (ani jiné pevné překážky na pozemcích lemující silnici) příčinou dopravních nehod nejsou. Na vině je chování řidičů. Nejčastější příčinou havárie  je jízda po nesprávné straně a nepřizpůsobení rychlosti stavu vozovky. Náraz do stromu je pak už jen důsledkem špatné jízdy řidiče. Vysoký počet dopravních nehod na českých silnicích nevyřeší vykácení alejí, ale spíše vzdělávání řidičů a přísnější postihy za nebezpečné přestupky.

Q
Čeho si všímat při hodnocení stavu stromů?
A

Při posuzování stavu stromu je nutno vyhodnotit mnoho faktorů. Kvalitní a objektivní hodnocení  může provést pouze odborník - dendrolog a nebo arborista. Nicméně některých znaků si může na stromě povšimnout i laik. 

 

 

Q
Zjistil/a jsem, že stromy v mém okolí mají být pokácené. Pokáceli strom a já myslím, že neoprávněně. Jak dále postupovat?
A

Abyste zvolili vhodný postup, potřebujete aktuální informace. Prohlédněte si pozorně schéma procesu "povolování kácení" . Požádejte příslušný úřad (obecní úřad, odbor životního prostředí) o informace. Chtějte vědět, v jakém stadiu je řízení o vydání povolení ke kácení, případně si vyžádejte rozhodnutí úřadu, na základě kterého byl strom pokácen. Užitečné informace najdete zde . Máte důvodné podezření, že došlo k porušení zákona? Podejte podnět České inspekci životního prostředí. Nevíte si rady, jak dál? Obraťte se na naši ekoporadnu . 

Nenašli jste odpověď na svou otázku?

Napište nám svou otázku prostřednictvím formuláře.

stromy
kalendář 2018
Vykročte do roku 2018 s kalendářem od Arniky.
zlevněno na 75 Kč Vstoupit do e-shopu
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
podporte