en ru

ČEPS, a.s TR Chodov

PRAHA-CHODOV | Kauzy - IRZ | Aktualizováno 9.11.2017
Ilustrační fotka
User:ŠJů (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
ČEPS a.s. je provozovatel české přenosové soustavy elektrické energie, tzn. provozuje, rozvíjí a udržuje elektroenergetickou přenosovou soustavu ČR.  Zajišťuje přenos elektřiny mezi výrobci a distributory.  Spolupracuje s ostatními provozovateli přenosových soustav v Evropě a přispívá k rozvoji trhu s elektřinou. ČEPS a.s. provozuje v Praze Chodově transformační rozvodnu, která již vykazuje technologickou opotřebenost a bude do několika let modernizována.

Do ovzduší uniklo v roce 2015 zhruba 3 kg hydrochlorofluorouhlovodíků (HCFC) – látek poškozujících ozónovou vrstvu. V roce 2012 nahlásil ČEPS Chodov úniky fluoridu sírového do ovzduší – 50 kg.