Český cejn vede – aspoň v koncentraci rtuti v těle. A žije v Labi pod Spolanou

7.11.2012 - MĚLNÍK | Tiskové zprávy
Milan Havel z Arnika zpracovává vzorky ryb (Ilustrační foto)
Jan Losenický
Ve dvou z osmi vzorků cejna velkého byla překročena nejvyšší povolená koncentrace rtuti v rybách v Evropské unii. Jeden je dokonce na prvním místě žebříčku analyzovaných ryb z dvaceti zemí světa. Oproti roku 2008 došlo také ke zvýšení průměrné koncentrace rtuti u vzorků odebraných ve stejném úseku Labe. Sdružení Arnika (1) označuje tato zjištění za alarmující, zejména vzhledem ke snahám Spolany o odložení původně stanoveného termínu (2), kdy měla s výrobou chlóru pomocí rtuti přestat.

„Koncentrace rtuti překračuje evropské limity jen u dvou vzorků, je ale nutné dodat, že ty jsou nastaveny volněji, než jaké považují za bezpečné například v USA. Tuto bezpečnou hranici by překročilo sedm z osmi cejnů chycených pod Spolanou v letošním roce, zatímco v roce 2008 to byl případ u tří z pěti vzorků cejna,“ upřesňuje informaci získanou z nového průzkumu vedoucí programu Toxické látky a odpady Jindřich Petrlík ze sdružení Arnika. „Snaha Spolany prodloužit používaní rtuti při výrobě chlóru o šest let je v tomto světle absurdní,“ dodává Petrlík.

Arnika bude při projednávání nového integrovaného povolení pro výrobu chlóru ve Spolaně trvat na svém - zachovat původní termín, podle kterého má v Neratovicích skončit výroba chlóru za použití rtuti na konci roku 2014. Nahradit ji má ekologičtější, takzvaná membránová elektrolýza. „Maximální možný ústupek je konec roku 2015, žádná jiná varianta není z hlediska ochrany životního prostředí před úniky rtuti přijatelná. Do vody a ovzduší totiž unikne ze Spolany ročně přes 100 kg rtuti. Další stovky kilogramů toxického kovu předává Spolana v odpadech a neznámé množství jich ukládá na své skládce nedaleko řeky Labe, kde stojí i samotná chemička,“ zdůvodňuje maximální možný ústupek Arniky její tiskový mluvčí Vratislav Vozník.

Vedle současné výroby chlóru je zdrojem kontaminace rtutí také dosud nevyčištěná stará amalgámová elektrolýza. „Tu se s posvěcením Ministerstva životního prostředí ČR rozhodla firma Geosan vyřešit šalamounsky, jakýmsi sarkofágem. To ale starou zátěž vůbec neřeší, jen ji konzervuje na místě a přesouvá odpovědnost na budoucí generace,“ připomíná další možný zdroj problémů ve Spolaně Petrlík.

Koncentraci rtuti v rybách z české části Labe sleduje Arnika v rámci příprav celosvětové studie mezinárodní sítě IPEN, která se zaměřuje na tento problém v různých zemích světa. Údaje jsou potřebné v souvislosti s přípravami nové globální úmluvy o rtuti. „Zatím jsou hotové asi dvě třetiny všech analýz z dvaceti zemí světa. V cejnovi od Spolany byla zjištěna dosud nejvyšší koncentrace rtuti z 326 analyzovaných ryb, konkrétně 1,583 mg/kg,“ upřesňuje Vozník.

„V okolí Spolany, především pak v rybách z Labe, se opakovaně objevují vysoké koncentrace rtuti. Kontaminovaná je dokonce i kůra stromů (3). A studie, kterou si nechala zpracovat samotná Spolana, ukazuje, že měrné emise rtuti jak do vody, tak do ovzduší za poslední roky rostly,“ zopakoval důvody výhrad Arniky k pokračující výrobě chlóru za použití rtuti Petrlík. Kromě rtuti představuje prodloužení provozu amalgámové elektrolýzy další zátěž životního prostředí - nebezpečnými dioxiny. Těmi je kontaminován i areál staré amalgámové elektrolýzy.

Poznámky:

(1) Problematice neratovické chemičky, jež je největší továrnou vyrábějící u nás louh, chlor a produkty z něj, se Arnika věnuje dlouhodobě v rámci svého programu Toxické látky a odpady. Spolana Neratovice často figuruje v žebříčcích největších znečišťovatelů, které odborníci z Arniky zpracovávají na základě dat z Integrovaného registru znečišťování. Důvodem bývají právě i emise rtuti vypouštěné do ovzduší, do povrchových vod a předávané dál v odpadech.

(2) Integrované povolení vydal Spolaně Krajský úřad Středočeského kraje v roce 2007. Podle tehdejšího rozhodnutí má chemička ukončit provoz amalgámové technologie, kterou používá k výrobě chloru, do konce roku 2014. Sdružení Arnika se v rámci řízení o integrovaném povolení sice nepodařilo prosadit jako konečný termín pro náhradu rtuti v neratovickém provozu rok 2010, prosadilo ale do podmínek právě přesný harmonogram jednotlivých kroků k ukončení provozu amalgámové elektrolýzy.

(3) Viz Suchara, I., Sucharova, J. 2008: Mercury distribution around the Spolana chlor-alkali plant (central Bohemia, Czech Republic) after a catastrophic flood, as revealed by bioindicators. Environmental Pollution 151 (2008), 352 - 361.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., tel. 222 781 471, 606 727 942
jbj
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

sajga-baner