en ru

Chemické látky kolem nás – kde hledat informace

1.12.2009 - Kateřina Režná a Markéta Bartošová | Články
Prostředí co nejméně zatížené toxickými látkami, bezpečné potraviny, hračky a další výrobky by si přál snad každý z nás. Bohužel to není samozřejmost a zorientovat se v nejrůznějších nabídkách, tabulkách a často protichůdných informacích není snadné. Tento článek by vám měl posloužit jako vodítko kde a jak hledat informace o stavu životního prostředí kolem vás.

Průmyslové znečištění

Zajímá vás, jaké látky a v jakém množství vypouští do ovzduší továrna, na jejíž komín koukáte z okna? Chcete znát dopad těchto látek na lidské zdraví? Integrovaný registr znečišťování (IRZ) poskytuje podrobné informace o nebezpečných látkách vypouštěných do prostředí průmyslovými podniky a najdete ho na stránkách www.irz.cz. Registr shromažďuje údaje o množství jednotlivých nebezpečných látek každoročně vypuštěných jednotlivými podniky do životního prostředí. Můžete zde hledat podle konkrétních látek, podle podniku i podle obce či kraje. Bilanci pěti let fungování IRZ najdete v tiskové zprávě Ministerstva životního prostředí. Na stránkách kampaně „Budoucnost bez jedů“ www./bezjedu najdete další informace k IRZ, ale také žebříčky znečišťovatelů pro jednotlivé kraje sestavené právě podle údajů nahlášených jednotlivými podniky do IRZ.

V sekci „Chemické látky“ najdete podrobné informace o látkách, které se nacházejí v životním prostředí – profily látek obsahují obecnou charakteristiku, chemické vzorce, informace o účincích na lidské zdraví, o limitech pro životní prostředí a tzv. R-věty a S-věty, tedy informace, o toxicitě látky a o tom, jak s látkou nakládat. Jedná se o jednu z nejkompletnějších databází chemických látek v češtině. Databáze je stále doplňována.

Toxické látky kolem nás a REACH

Od 1. 6. 2007 vstoupilo v platnost nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování látek – tzv. REACH – podle kterého musí výrobci a dovozci chemických látek doložit některé informace o vlastnostech chemikálií (např. o jejich bezpečnosti). Veřejnost tak má možnost zjistit informace o přítomnosti některých nebezpečných chemických látek ve výrobcích.

Na stránce http://mzp.cz/cz/pravni_predpisy_chemicke_latky najdete právní předpisy upravující oblast chemických látek.

Evropské předpisy týkající se systému REACH najdete na portálu EURLEX pod heslem REACH - http://eur-lex.europa.eu/cs/dossier/dossier_44.htm

Informace pro podnikatele, kterých se nařízení REACH týká, najdete na speciálních stránkách http://www.mpo.cz/cz/prumysl-a-stavebnictvi/reach/ Ministerstva průmyslu a obchodu.

Informace o systému REACH najdete také na webových stránkách Arniky /reach, kde si také můžete stáhnout informační listy s podrobnějšími informacemi  - (/studie-a-publikace): Reforma chemické politiky EU, Ochrana a zdraví pacientů (určeno nejen pro lékařskou veřejnost) a Nová chemická politika EU – dobrá nebo špatná pro podniky a firmy? Rovněž zde naleznete odkaz na český překlad nařízení REACH.

Pokud pátráte po informacích o konkrétním výrobku, je dobré se obrátit přímo na výrobce. Nejvíce informací se dozvíte z tzv. bezpečnostních listů, které musí mít každý výrobek, který obsahuje toxické látky. Informace o nebezpečných chemických látkách v prostředí najdete také na stránkách MŽP: http://www.mzp.cz/cz/chemicke_latky. Znáte-li číslo ELINCS (seznam nových látek), EINECS (seznam obchodovaných látek), můžete si látky vyhledat také v databázi Ministerstva životního prostředí na http://chem-latky.env.cz/.

Rtuť

Už jako děti se ve škole učíme, že rtuť je látka jedovatá (a že na kuličky z rozbitého teploměru nemáme sahat rukou).  Tato chemikálie je však nadále používána ve výrobě v chemičkách jako Spolchemie v Ústí nad Labem nebo Spolana Neratovice. Podrobnou charakteristiku a emisní limity najdete na /rtut. O rizicích, která pro lidské zdraví představuje, mezinárodních úmluvách o ní a různé další články a studie si přečtete v sekci Rtuť a zdraví: /rtut-a-zdravi. Rovněž je k dispozici Studie MUDr. Milana Tučka Současná zdravotní rizika expozice rtuti a jejím sloučeninám otištěná v časopise České pracovní lékařství. A mimochodem, na ty rozsypané kuličky už naštěstí jen tak lehce nenarazíte – viz novinka o rtuťových teploměrech.  

Bezpečné a nebezpečné výrobky

Arnika postupně zpracovává databázi nebezpečných výrobků, která se týká zejména obsahu ftaláty a dalších nebezpečných látek. Databázi potravin balených do škodlivého PVC najdete na http://www.pvc.arnika.org/seznam-potravin-v-pvc a na stránce http://www.pvc.arnika.org/kdo-nebali-do-pvc najdete seznam firem, u kterých byste na potravinu balenou v PVC neměli narazit. Databázi hraček a výrobků pro děti, které jsou rizikové kvůli použitým látkám najdete na http://www.pvc.arnika.org/rizikove-vyrobky a na stránkách http://www.pvc.arnika.org/alternativy-bez-pvc najdete naopak příklady alternativ. Kvalitní databázi nebezpečných výrobků (nejen z chemického hlediska) najdete na stránkách Sdružení obrany spotřebitelů na http://www.spotrebitele.info/nebezpecne-vyrobky/, pokud vás zajímají nebezpečné výrobky z chemického hlediska, zadejte do pole „Výraz“ sousloví „chemické ohrožení“. Na těchto stránkách také najdete seznam spotřebitelských značek, s kterými se můžete setkat na našem trhu. Vše o ekologicky šetrnných výrobcích najdete na portálu České informační agentury životního prostředí Cenia v sekci „Ekoznačení“.

Informace o nebezpečí hraček a dalších výrobků z PVC najdete na stránkách www.pvc.arnika.org nebo např. v článcích na http://www.rodina.cz/clanek437.htm a http://www.osnoviny.cz/detske-hracky-u-nas-obsahuji-zdravi-skodlive-latky. Zásady, jak nakupovat nezávadné hračky, najdete na http://www.nazeleno.cz/zdravi/ekologicke-a-setrne-hracky-nebezpecne-muze-byt-pvc.aspx         

Na stránkách Arniky si můžete objednat publikaci „Domácí průvodce po toxické galaxii“, která obsahuje jednoduché spotřebitelské návody, jak se vyhnout nebezpečným látkám v každodenním životě. Neméně užitečný text s názvem „Jsou ve výrobcích, které kupujete, škodlivé chemické látky? Máte právo to vědět!“ si můžete stáhnout ve formátu PDF z našich stránek.

Azbest

Azbest je látka, která se vyskytuje v životním prostředí přirozeně, ale pro člověka je velice nebezpečná. Azbest se pro své vynikající izolační vlastnosti používal především ve stavebnictví. Dnes je použití tohoto nebezpečného materiálu zakázáno, ale stále ho najdeme ve starších budovách – v panelech, na střechách (tzv. eternit), ve fasádách, můžete ho najít ale také v interiérech. Z azbestových výrobků uvolňují mikroskopická vlákna, která se vdechnutím dostávají do lidského těla a způsobují rakovinu plic. Při rekonstrukcích, by demontáž částí domů, které obsahují azbest, měly provádět specializované firmy, které azbest odborně demontují a také zlikvidují podle speciálních předpisů. V žádném případě byste neměli dopustit např. shazování a lámání eternitových desek ze střechy. Ucelený dokument o tom, jak s azbestem zacházet, najdete na stránkách Krajské hygienické stanice http://www.khsbrno.cz/ - v levém menu klikněte na odkaz "hygiena komunální" a sjeďte dolu "související odkazy". Zde si můžete stáhnout článek "AZBEST - postup při řešení problematiky azbestových odpadů". Zde je přímý odkaz na stažení dokumentu.

Na stránkách Zdravotního ústavu Pardubice najdete obecné informace o azbestu, ale také seznam výrobků z azbestu, které se na území České republiky vyráběly a které tedy můžete případně najít v domácnostech a budovách.

Informace o azbestu samozřejmě naleznete také v různých databázích chemických látek. Nebezpečí azbestu je již dobře zmapováno a popsáno, takže dostatek poměrně srozumitelných informací najdete i přes internetové vyhledavače zadáním např. řetězce „azbest nebezpečí“.

V listopadu 2009 proběhl seminář "Chemické látky kolem nás - aneb nemusíme všechno znát, stačí vědět, kde to najít", který byl zaměřený právě na základní spotřebitelské a uživatelské informace a informační zdroje. Prezentace ze semináře si můžete stáhnout:

Kde hledat informace o toxických látkách (prezentace MS Powepoint)Kde hledat informace o toxických látkách 201.5 KB

Toxické látky v domácnosti (prezentace MS Powepoint)Toxické látky v domácnosti 936.5 KB

 

Proč omezovat PVC (prezentace MS Powepoint)Proč omezovat PVC 2.0 MB

 

Toxické látky kolem nás (prezentace MS Powepoint)Toxické látky kolem nás 1.7 MB

 

Tento článek vznikl díky finanční podpoře Ministerstva životního prostředí. Dárce neodpovídá za obsah materiálu.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu