Chemický dům

chem-dum

Vstupte do chemického domu »

Některé chemické látky, které jsou dnes zakázány, protože poškozují lidské zdraví a životní prostředí, byly nejprve vnímány velmi pozitivně. Až postupem času se u nich projevily příliš rizikové vlastnosti – příkladem jsou DDT, freony či PCB. V současnosti jsou v Evropské unii používány desítky tisíc látek, u kterých nemáme ani základní informace o vlivu na zdraví člověka či životní prostředí. Část těchto látek přitom vzbuzuje obavy z obdobných vlastností, jako měly chemické látky, jejichž používání již bylo zakázáno. Jsou to látky, které se hromadí v tkáních živých organismů, které se velmi pomalu rozkládají, které ovlivňují hormonální systém či rozmnožovací soustavu.

Neudržitelnost této situace si uvědomila i Evropská komise, která v říjnu 2003 předložila návrh nové chemické legislativy, pro kterou se vžila zkratka REACH (ze slov registrace, vyhodnocení a povolování chemických látek). REACH by měl odstranit informační mezeru ve znalostech dopadů používaných chemických látek a vést k tomu, že rizikové chemické látky budou nahrazeny dostupnými bezpečnějšími alternativami. Na těchto stránkách najdete informace o tom, jak jsme při svém každodenním životě obklopeni (ať už dobrovolně či nikoliv) chemickými látkami, které mohou být pro náš život nebezpečné.


Stránky vznikly za finanční podpory projektu ChemicalReaction a byly aktualizovány díky projektu Chemické látky v našem každodenním životě, který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí České republiky.

MZP

udrzitelna spotreba
jbj
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

sajga-baner