en ru


ČIŽP povolila spalovnu, Arnika bojuje dál

6.12.2002 - LYSÁ NAD LABEM | Novinky
Navzdory slibu vedoucího středočeské České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Václava Berouška vydal jeho úřad povolení k provozu spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem. „Pan Beroušek neměl slibovat, že inspekce povolení nevydá, pokud spalovna nesplní limity pro dioxiny platné od ledna příštího roku. Je nutné říci, že současná legislativa mu neumožňuje nic jiného, než povolení vydat,“ reagoval na povolení ČIŽP vedoucí programu Arniky Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík.
Navzdory slibu vedoucího středočeské České inspekce životního prostředí (ČIŽP) Václava Berouška vydal jeho úřad povolení k provozu spalovny nebezpečných odpadů v Lysé nad Labem. „Pan Beroušek neměl slibovat, že inspekce povolení nevydá, pokud spalovna nesplní limity pro dioxiny platné od ledna příštího roku. Je nutné říci, že současná legislativa mu neumožňuje nic jiného, než povolení vydat,“ reagoval na povolení ČIŽP vedoucí programu Arniky Toxické látky a odpady RNDr. Jindřich Petrlík. Poslancům ODS se totiž podařilo do zákona o ovzduší vsunout výjimku pro spalovny. Ty, které získají souhlas se svým plánem snižování emisí, nemusí plnit limit pro dioxiny (0,1 ngTEQ/m3) ještě příští dva roky. „Doufali jsme, že ministerstvo životního prostředí včas předloží novelu zákona o ovzduší, která by náš právní řád sladila s Evropskou unií, kde limit pro dioxiny platí pro spalovny nebezpečných odpadů bez výjimek. To se však nestalo,“ posteskl si mluvčí Arniky Marek Jehlička. Petrlík dále podotkl, že Arnika bude dál pokračovat ve své kampani proti spuštění spalovny v Lysé. „Budeme trvat na tom, aby před vydáním kolaudačního rozhodnutí proběhl proces o posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA). Rovněž se odvoláme proti dvěma rozhodnutím krajského úřadu,“ řekl Petrlík. Arnika podle jeho slov napadne souhlas kraje s plánem snižování emisí, který by pro spalovnu znamenal oddálení platnosti limitu na dioxiny o dva roky. Stejně tak se Arnika odvolá proti souhlasu kraje s provozem spalovny podle zákona o odpadech.
DarekProPrirodu-zeleny
kalendář 2018
Vykročte do roku 2018 s kalendářem od Arniky.
95 Kč Vstoupit do e-shopu
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
podporte