Letní setkávání pražských spolků s náměstkyní Kolínskou vyvrcholí 14. září