Průmyslové zdroje úniků toxických látek v Jihlavě

Vysočina | Kauzy - Toxické látky | Aktualizováno 18.2.2016
Kronospan Jihlava
Město Jihlava jako centrum kraje Vysočina je pro většinu lidí symbolem krásného čistého města. Že tomu je možná jinak, zjistí přijíždějící návštěvník při pohledu na průmyslový kolos Kronospanu zaměřeného na výrobu dřevotřísky. V budoucnu k němu může přibýt další velký znečišťovatel v podobě velkokapacitní spalovny komunálních odpadů. V samotné Jihlavě jsou přitom v provozu již dvě spalovny průmyslových odpadů.

Firma Kronospan byla založena v roce 1994 a stala se nástupcem Jihlavských dřevařských závodů. Její hlavní výrobní náplní je výroba dřevotřískových desek. Na základě investiční pobídky došlo v roce 2005 k rozšíření provozu o výrobu tzv. OSB desek. Hlavní znečišťující látky z výroby dřevotřísky jsou prach, těkavé organické látky a formaldehyd. První žebříčky největších znečišťovatelů sestavené podle Integrovaného registru znečišťování sestavené v letech 2005 a 2006 ukázaly, že právě Kronospan je největším průmyslovým zdrojem emisí formaldehydu nejen v kraji Vysočina, ale i v celé České republice. Po tlaku obyvatel Jihlavy a sdružení Arnika se začal snažit a emise škodlivin snížil. Česká inspekce životního prostředí udělila Kronospanu několik pokut a společně s tlakem Ministerstva životního prostředí i to nutilo podnik k úpravám směřujícím ke snižování emisí. Za omezení úniků škodlivin z podniku bojovali Jihlavané řadu let.

jbj
podporte
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

sajga-baner