Laguny v Mydlovarech

Jihočeský kraj | Kauzy - Toxické látky | Aktualizováno 19.10.2011
Nedaleko Mydlovar, v malebné jihočeské krajině, se nejdříve těžil lignit, potom se tu upravovala uranová ruda a posléze zde vyrostla teplárna zásobující teplem a elektřinou široké okolí. Také díky tomu si ji Jihočeská energetika vybrala jako místo pro stavbu spalovny odpadů. Energetická skupina společnosti E.ON, největší distributor elektřiny v Jihočeském kraji, se po vlnách odporu (ze stran občanů, nevládních organizací i politiků) rozhodla od záměru ustoupit. Přesto Mydlovary na provoz spaloven odpadů doplácí.

Více informací o spalovně odpadů, jejíž výstavba byla v Mydlovarech plánována až do začátku října roku 2006, najdete na stránkách k této kauze.

V lagunách, které zbyly po úpravě uranových rud, končí velká část popílků ze spaloven odpadů z celé České republiky. Quail spol. s.r.o. v lagunách "stabilizuje" nebezpečné látky, především těžké kovy, přidáním hydraulického pojiva. Jako aktivní pojivo bývá používáno vápno smíchané s produkty odsíření a popílkem, ve kterém jsou zakoncentrovány další nebezpečné a persistentní organické látky, například dioxiny.

Více z této kategorie: Výsypka lomu Hájek u Ostrova »
jbj
podporte
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

sajga-baner