en ru

Lidé v Arnice

Martina Blažková

blazkova martina thumbzástupkyně vedoucího programu Toxické látky a odpady

Od května 2013 je součástí týmu Arniky nejdříve na pozici asistentky programu Toxické látky a odpady, od září 2015 na pozici zástupkyně vedoucího programu, kde se věnuje různorodým činnostem. Vystudovala obory Sociální práce a Kulturologie, oba na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Mgr. Karolína Brabcová

Karolinaodborník na toxické látky ve spotřebním zboží

S Arnikou úzce spolupracovala od roku 2002 na kampani "Zdravotnictví bez PVC", kdy působila jako koordinátorka světové sítě Health Care Without Harm právě v oblasti prevence použítávní PVC a jiných toxických látek ve zdravotnictví.

Ing. Milan Havel

Milan_Havelodborník na problematiku odpadů, ekoporadce

V Arnice se od jejího vzniku zabývá problematikou odpadů a toxických látek v rámci programu Toxické látky a odpady. Vzděláním je Milan Havel strojní inženýr (ČVUT), před několika lety se však rozhodl opustit práci konstruktéra zařízení na úpravu vody a věnovat se jen ekologii.

Eva Hladíková

Eva HladikovaIIasistentka programu Toxické látky a odpady

V Arnice na pozici asistentky programu Toxické látky a odpady pracuje od pozdzimu roku 2015. Studovala obory Ochrana životního prostředí na PřF UK a Krajinářství na ČZU. V programu se věnuje především administrativní činnosti pro zajištění projektů.

Ing. Miroslava Jopková

miroslava-jopkovakoordinátorka soutěže Voda živá
První pracovní zkušenosti s Arnikou má od května 2006 z ostravské pobočky. Po absolvování obchodní akademie v Karviné, inspirována příběhy Joy a George Adamsonových a obrázky z teplých krajů, se rozhodla pro studium na Institutu tropického a subtropického zemědělství v Praze.

Ing. Vlastimil Karlík

Vlastimil_Karlikodborník na ochranu přírody

V roce 2001 spoluzakládal Arniku a v letech 2001−2004 byl jejím předsedou. Do Arniky se vrátil v roce 2010 po několikaletém pobytu v zahraničí. Pracuje v programu Ochrana přírody, věnuje se především zastupování Arniky v Koalici pro Naturu 2000 a Koalici pro řeky.

Ing. Lucie Kerbachová

Lucka Kerbachova 015smallekonomka a finanční manažerka

V Arnice působí od dubna 2012. Vede účetnictví a stará se o další související záležitosti pro koordinační centrum, Program ochrany přírody a Centrum pro podporu občanů. Vystudovala magisterské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze.

RNDr. Marcela Klemensová

nahled Marcela_Klemensovaodbornice na ochranu přírody, vedoucí kampaně Zachraňme stromy!

K Arnice ji přivedla novinová zpráva o vzniku pobočky v Havířově, kde žije od svého narození. Od roku 2012 pomáhala jako dobrovolník při řešení lokálních kauz. Od roku 2013 koordinuje projekty a aktivity zaměřené na ochranu stromů a  alejí. Spolupracuje s programem Arniky Ochrana přírody na řešení lokálních kauz.

Mgr. Michal Křivohlávek, PhD.

foto Michal Krivohlavek select3vedoucí kampaně Praha - město pro život

Od roku 2002 působil v organizacích Člověk v tísni, Oživení či Auto*Mat. Dlouhodobě se zabývá tématem vlivu dopravy na každodenní život, v roce 2012 obhájil dizertaci Antropologie každodenních cest. V letech 2013 až 2015 působil jako koordinátor pro participaci v městských částech Praha 10 a Praha 7.

Žaneta Ondroušková

zaneta-ondrouskovašéfredaktorka časopisu Arnikum

Od jara 2015 má na starosti časopis Arnikum, kde píše, fotí a servíruje příznivcům Arniky aktuální kauzy a témata. V Centru pro podporu občanů stojí za propagací ankety Skleněné peklo. Je absolventkou oborů Žurnalistika a Environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně a Sociální a kulturní ekologie Univerzity Karlovy v Praze.

Mgr. Václav Orcígr

foto na webkoordinátor projektů na Ukrajině, odborník na zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů

Na Masarykově univerzitě v Brně vystudoval žurnalistiku a také sociologii, v jejímž studiu nyní pokračuje postgraduálně na Fakultě sociálních věd UK. Specializuje se zejména na sociologii města v kontextu analýzy neoliberálních politik plánování. Do Arniky nastoupil jako asistent v roce 2015, od roku 2017 koordinuje projekty na Ukrajině a působí rovněž v rámci týmu k územnímu rozvoji Prahy.

RNDr. Jindřich Petrlík

Jindrich_Petrlikvedoucí programu Toxické látky a odpady a předseda sdružení Arnika

V září 2001 byl jedním ze zakladatelů Arniky. Nejprve řídil Centrum pro podporu občanů. Od ledna 2002 až dosud pracuje jako vedoucí programu Toxické látky a odpady. Kampaň Budoucnost bez jedů vedl od jejího zahájení v roce 2001 až do roku 2011. Předsedou Arniky byl v letech 2005 - 2007 a je od začátku roku 2012 dosud.

Lenka Petrlíková Mašková

Petrlikova-Mfinanční manažerka programu
V současnosti vede finanční agendu programu Toxické látky a odpady. Patří k zakládajícím členům Arniky. Od roku 2001 do roku 2003 působila jako výkonná ředitelka Arniky, v letech 2005 -  2007 pak vedla Koordinační centrum Arniky a vedla finanční evidenci pro několik subjektů Arniky. Od roku 2008 je finanční manažerkou programu Toxické látky a odpady.

Mgr. Natálie Pivoňka Faltýnová

Natalie medailonkoordinátorka ankety Alej roku a dalších aktivit na záchranu českých a moravských alejí

V Arnice pracuje od roku 2014 nejprve jako dobrovolnice a od září 2016 se stará o chod „stromových projektů“. Koordinuje akce pro veřejnost, zajišťuje správu ankety Alej roku a podporu Centra pro podporu občanů. 

Kamil Repeš

Kamil Repešvedoucí pobočky v Děčíně
Působí v Arnice od jejího vzniku v roce 2001. V současné době je vedoucím pobočky v Děčíně, a také asistentem všech tří programů Arniky. Významně se podílel na činnosti kampaně Živé Labe, která má za cíl zachování významné labské lokality před poškozením výstavbou jezů.

Martin Skalský

Martin_Skalskyvedoucí Centra pro podporu občanů, odborník na zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů

V roce 2001 byl jedním ze zakládatelů Arniky. Od roku 1997 se podílí na činnosti Centra pro podporu občanů; od roku 2000 jej vede. Zaměřuje se na účast veřejnosti v rozhodování a organizuje kampaně za lepší životní prostředí. Zajímají ho země bývalého Sovětského svazu a koordinuje tam projekty Arniky.

Mgr. Jitka Straková

Jitka_Strakovavedoucí pobočky v Českých Budějovicích

Začínala v Arnice jako dobrovolnice, dnes koordinuje projekty programu Toxické látky a odpady, řídí českobudějovickou pobočku a koordinuje sekretariát dioxinové pracovní skupiny IPENu. Pokračuje v doktorandském studiu krajinné ekologie na Přírodovědecké fakultě v Českých Budějovicích.

Mgr. Jan Šamánek

Jan Samanekkoordinátor zahraničních aktivit – program Toxické látky a odpady

V Arnice pracuje od roku 2008. Věnuje se především řízení Pracovní skupiny IPENu pro těžké kovy, koordinaci Regionálního koordinační centra sítě IPEN a dalším mezinárodním aktivitám. Absolvoval magisterské studium sociologie na Univerzitě Karlově, kde nyní studuje postgraduálně a působí i pedagogicky.

Zuzana Vachůnová

zuzana vachunova_1koordinátorka projektů v Bosně a Hercegovině

V prostředí ekologických neziskových organizací se začala pohybovat hned po ukončení vysokoškolského studia chemie a humanitní environmentalistiky. Začínala jako dobrovolnice v brněnské Veronice a poslední dva roky pracovala pro Asociaci ekologických organizací Zelený kruh. V Arnice má od srpna 2016 na starost zahraniční aktivity Centra pro podporu občanů.  

Ing. Vít Vebr

Vit_Verbkoordinátor individuálního fundraisingu

Stará se o komunikaci s lidmi, kteří s Arnikou sympatizují a jsou přímo jejími členy, nebo podporují její činnost svými příspěvky. V Arnice působí od roku 2009. Vystudoval inženýrské studium na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v oboru aplikované ekologie.

Ing. Jana Vitnerová

jana vitnerova190vedoucí programu Ochrana přírody
Od června 2006 pracovala v jihlavské pobočce Arniky. Pomohla zavést první poradenské místo Centra pro podporu občanů na Vysočině. Nyní působí jako vedoucí programu Ochrana přírody.

 

Jan Vávra

jan Vavra tiskový mluvčí

V prostředí neziskových organizací se pohybuje od roku 2013, v Arnice zapouští kořeny od podzimu 2015. Dříve se zabýval především sociálními sítěmi a rozvojem webu, v Arnice má na starosti klasickou (i neklasickou) komunikaci s médii. Studoval politologii na FSV UK.

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph. D.

fotka blogprávnička, odbornice na zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a územní plánování

V Arnice působí od jara 2012 jako právnička Centra pro podporu občanů. Zabývá se především územním plánováním a účastí veřejnosti v rozhodovacích procesech. Předtím šest let pracovala v Ekologickém právním servisu, nejdřív jako dobrovolnice během studií, po promoci nastoupila jako právnička.

jbj
podporte
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem