en ru

Lidé v Arnice

Mgr. Karolína Brabcová

Karolinaodborník na toxické látky ve spotřebním zboží

S Arnikou úzce spolupracovala od roku 2002 na kampani "Zdravotnictví bez PVC", kdy působila jako koordinátorka světové sítě Health Care Without Harm právě v oblasti prevence použítávní PVC a jiných toxických látek ve zdravotnictví.

Ing. Milan Havel

Milan_Havelodborník na problematiku odpadů, ekoporadce

V Arnice se od jejího vzniku zabývá problematikou odpadů a toxických látek v rámci programu Toxické látky a odpady. Vzděláním je Milan Havel strojní inženýr (ČVUT), před několika lety se však rozhodl opustit práci konstruktéra zařízení na úpravu vody a věnovat se jen ekologii.

Mgr. Martin Holzknecht

Holzknecht Martinkomunikace zahraničních projektů a PR

Je jednou z našich posledních posil, do Arniky přišel v srpnu 2017. Zabývá se mediálním pokrytím a prezentací všeho, co souvisí s činností organizace v zahraničí. Dříve pracoval v České televizi, vystudoval žurnalistiku na Univerzitě Karlově se zaměřením na politickou a občanskou žurnalistiku.

Ing. Miroslava Jopková

miroslava-jopkovakoordinátorka soutěže Voda živá
První pracovní zkušenosti s Arnikou má od května 2006 z ostravské pobočky. Po absolvování obchodní akademie v Karviné, inspirována příběhy Joy a George Adamsonových a obrázky z teplých krajů, se rozhodla pro studium na Institutu tropického a subtropického zemědělství v Praze.

Ing. Jiří Kaňa

Jiří Kaňatiskový mluvčí

Jako tiskový mluvčí působí v Arnice od srpna 2017. Píše tiskové zprávy, organizuje konference, jedná s novináři a zodpovídá za to, aby práce Arniky byla v médiích co nejlépe vidět. Vystudoval obchodní právo a mediální komunikaci na Vysoké škole ekonomické v Praze.

Ing. Vlastimil Karlík

Vlastimil_Karlikodborník na ochranu přírody

V roce 2001 spoluzakládal Arniku a v letech 2001−2004 byl jejím předsedou. Do Arniky se vrátil v roce 2010 po několikaletém pobytu v zahraničí. Pracuje v programu Ochrana přírody, věnuje se především zastupování Arniky v Koalici pro Naturu 2000 a Koalici pro řeky.

Ing. Lucie Kerbachová

Lucka Kerbachova 015smallekonomka a finanční manažerka

V Arnice působí od dubna 2012. Vede účetnictví a stará se o další související záležitosti pro koordinační centrum, Program ochrany přírody a Centrum pro podporu občanů. Vystudovala magisterské studium na Vysoké škole ekonomické v Praze.

RNDr. Marcela Klemensová

nahled Marcela_Klemensovaodbornice na ochranu přírody, vedoucí kampaně Zachraňme stromy!

K Arnice ji přivedla novinová zpráva o vzniku pobočky v Havířově, kde žije od svého narození. Od roku 2012 pomáhala jako dobrovolník při řešení lokálních kauz. Od roku 2013 koordinuje projekty a aktivity zaměřené na ochranu stromů a  alejí. Spolupracuje s programem Arniky Ochrana přírody na řešení lokálních kauz.

Žaneta Ondroušková

zaneta-ondrouskovašéfredaktorka časopisu Arnikum

Od jara 2015 má na starosti časopis Arnikum, kde píše, fotí a servíruje příznivcům Arniky aktuální kauzy a témata. V Centru pro podporu občanů stojí za propagací ankety Skleněné peklo. Je absolventkou oborů Žurnalistika a Environmentální studia na Masarykově univerzitě v Brně a Sociální a kulturní ekologie Univerzity Karlovy v Praze.

Mgr. Václav Orcígr

foto na webkoordinátor projektů na Ukrajině, odborník na zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů

Na Masarykově univerzitě v Brně vystudoval žurnalistiku a také sociologii, v jejímž studiu nyní pokračuje postgraduálně na Fakultě sociálních věd UK. Specializuje se zejména na sociologii města v kontextu analýzy neoliberálních politik plánování. Do Arniky nastoupil jako asistent v roce 2015, od roku 2017 koordinuje projekty na Ukrajině a působí rovněž v rámci týmu k územnímu rozvoji Prahy.

RNDr. Jindřich Petrlík

Jindrich_Petrlikvedoucí programu Toxické látky a odpady a předseda sdružení Arnika

V září 2001 byl jedním ze zakladatelů Arniky. Nejprve řídil Centrum pro podporu občanů. Od ledna 2002 až dosud pracuje jako vedoucí programu Toxické látky a odpady. Kampaň Budoucnost bez jedů vedl od jejího zahájení v roce 2001 až do roku 2011. Předsedou Arniky byl v letech 2005 - 2007 a 2012 - 2017.

Lenka Petrlíková Mašková

Petrlikova-Mfinanční manažerka programu
V současnosti vede finanční agendu programu Toxické látky a odpady. Patří k zakládajícím členům Arniky. Od roku 2001 do roku 2003 působila jako výkonná ředitelka Arniky, v letech 2005 -  2007 pak vedla Koordinační centrum Arniky a vedla finanční evidenci pro několik subjektů Arniky. Od roku 2008 je finanční manažerkou programu Toxické látky a odpady.

Mgr. Natálie Pivoňka Faltýnová

Natalie medailonkoordinátorka ankety Alej roku a dalších aktivit na záchranu českých a moravských alejí

V Arnice pracuje od roku 2014 nejprve jako dobrovolnice a od září 2016 se stará o chod „stromových projektů“. Koordinuje akce pro veřejnost, zajišťuje správu ankety Alej roku a podporu Centra pro podporu občanů. 

Ing. Mária Podracká

maria-podrackaasistentka kanceláře a koordinátorka dobrovolníků

V Arnice, kam nastoupila po úspěšném ukončení studia oboru Environmentální management na Univerzitě ve Zvolenu, pracuje od léta 2017. Věnuje se práci na pozici asistentky koordinačního centra a koordinátorky dobrovolníků.

Kamil Repeš

Kamil Repešvedoucí pobočky v Děčíně
Působí v Arnice od jejího vzniku v roce 2001. V současné době je vedoucím pobočky v Děčíně, a také asistentem všech tří programů Arniky. Významně se podílel na činnosti kampaně Živé Labe, která má za cíl zachování významné labské lokality před poškozením výstavbou jezů.

Martin Skalský

Martin_Skalskyvedoucí Centra pro podporu občanů, odborník na zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů

V roce 2001 byl jedním ze zakládatelů Arniky. Od roku 1997 se podílí na činnosti Centra pro podporu občanů; od roku 2000 jej vede. Zaměřuje se na účast veřejnosti v rozhodování a organizuje kampaně za lepší životní prostředí. Zajímají ho země bývalého Sovětského svazu a koordinuje tam projekty Arniky.

Bc. Petra Slováčková, DiS.

peťkazástupkyně vedoucího programu Toxické látky a odpady

Od října 2017 je součástí týmu Arniky a to na pozici zástupkyně vedoucího programu, kde se věnuje např. řízení lidí, koordinací projektů a mnoha dalších činnostem.Vystudovala obory Sociální pedagogika na Vyšší odborné škole sociálně pedagogické v Kroměříži a obor Adiktologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Mgr. Jitka Straková

Jitka_Strakovavedoucí pobočky v Českých Budějovicích

Začínala v Arnice jako dobrovolnice, dnes koordinuje projekty programu Toxické látky a odpady, řídí českobudějovickou pobočku a koordinuje sekretariát dioxinové pracovní skupiny IPENu. Pokračuje v doktorandském studiu krajinné ekologie na Přírodovědecké fakultě v Českých Budějovicích.

Mgr. Jan Šamánek

Jan Samanekkoordinátor zahraničních aktivit – program Toxické látky a odpady

V Arnice pracuje od roku 2008. Věnuje se především řízení Pracovní skupiny IPENu pro těžké kovy, koordinaci Regionálního koordinační centra sítě IPEN a dalším mezinárodním aktivitám. Absolvoval magisterské studium sociologie na Univerzitě Karlově, kde nyní studuje postgraduálně a působí i pedagogicky.

Zuzana Vachůnová

zuzana vachunova_1koordinátorka projektů v Bosně a Hercegovině

V prostředí ekologických neziskových organizací se začala pohybovat hned po ukončení vysokoškolského studia chemie a humanitní environmentalistiky. Začínala jako dobrovolnice v brněnské Veronice a poslední dva roky pracovala pro Asociaci ekologických organizací Zelený kruh. V Arnice má od srpna 2016 na starost zahraniční aktivity Centra pro podporu občanů.  

Ing. Vít Vebr

Vit_Verbkoordinátor individuálního fundraisingu

Stará se o komunikaci s lidmi, kteří s Arnikou sympatizují a jsou přímo jejími členy, nebo podporují její činnost svými příspěvky. V Arnice působí od roku 2009. Vystudoval inženýrské studium na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v oboru aplikované ekologie.

Ing. Jana Vitnerová

jana vitnerova190vedoucí programu Ochrana přírody
Od června 2006 pracovala v jihlavské pobočce Arniky. Pomohla zavést první poradenské místo Centra pro podporu občanů na Vysočině. Nyní působí jako vedoucí programu Ochrana přírody.

 

Mgr. Vendula Zahumenská, Ph. D.

fotka blogprávnička, odbornice na zapojení veřejnosti do rozhodovacích procesů a územní plánování

V Arnice působí od jara 2012 jako právnička Centra pro podporu občanů. Zabývá se především územním plánováním a účastí veřejnosti v rozhodovacích procesech. Předtím šest let pracovala v Ekologickém právním servisu, nejdřív jako dobrovolnice během studií, po promoci nastoupila jako právnička.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu