Litoměřice po povodních 2002

Ústecký kraj | Kauzy - Toxické látky | Aktualizováno 19.10.2015
Litoměřice 2002
Během povodní v roce 2002 bylo Litoměřicko jedním z nejvíce postižených míst, kde došlo k rozsáhlému zaplavení zemědělské půdy a k vytvoření obrovského jezera, které zde přetrvávalo ještě dlouho po povodních. Zemědělci vyčíslili škody na 150 miliónů Kč, Litoměřicko se tak řadilo k místům s největšími škodami způsobenými zemědělcům povodní.

Úroda musela být zničena nejen kvůli podmáčení, ale i díky její kontaminaci (biologické i chemické). Došlo k úniku ropných látek, také byly vyplaveny kalové jámy litoměřických koželužen. Zaplavené byly i papírny ve Štětí. Okresní úřad Litoměřice navíc v lokalitě Litoměřice – Střelecký ostrov zjistil zvýšené koncentrace polychlorovaných bifenylů (PCB), a sice od 0,2 mg/kg sušiny do 2,4 mg/kg sušiny. Bylo proto nutné místo dále monitorovat, protože to byly hodnoty přeshující kritérium A podle Metodického pokynu MŽP č. 8/1996. Naštěstí se zřejmě jednalo jen o lokální zamoření. Později měřené hodnoty již byly nižší.

Více informací obsahuje zpráva "Toxické znečištění a povodně minulé i budoucí" vydaná Arnikou v řadě "Argumenty", kterou si ve formátu pdfpdfmůžete stáhnout.

jbj
podporte
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

sajga-baner