en ru

Odpadové hospodářství města Semily

Liberecký kraj, Semily | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 18.8.2017
Hnědé popelnice na bioodpad naleznete v Semilech v sídlištní zástavbě.
Milan Havel
Město Semily (8548 obyvatel) má již několik let nejnižší produkci směsného komunálního odpadu v přepočtu na 1 obyvatele ze všech měst nad 5000 obyvatel v Libereckém kraji. V roce 2015 to bylo 134 kg.

Systém odpadového hospodářství

V Semilech se třídí papír, PET láhve, sklo, textil, elektroodpad do kontejnerů, ostatní plasty, nápojové kartony a kovy do pytlů. Systémově dobře se Semily rozhodli řešit problematiku bioodpadů. Nádoby na jejich svoz jsou rozmístěny pouze na sídlištích, domácnosti, které mají zahradu, mohou od města získat kompostér či bioodpady odvézt do sběrného dvoru či na komunitní kompostárnu. V kompostárně také končí odpad z údržby zeleně. Další odpady lze odevzdat ve sběrném dvoře. Jedná se hlavně o objemnější odpady (nábytek, koberce, ledničky, pračky, televizory, pneumatiky) a odpady nebezpečné (baterie, akumulátory, lepidla, oleje, ředidla, znečištěné obaly).

V Semilech je dlouhodobě zaveden místní poplatek. Aby město vyvinulo vyšší tlak na třídění odpadu, upravilo domácnostem objem nádob na směsný odpad. Současně zvýšilo počet kontejnerů na tříděný sběr. Toto opatření, provedené v roce 2006, vedlo ke snížení produkce směsného odpadu o 110 tun. Současně došlo k nárůstu množství vytříděných odpadů asi o 14 kg na 1 osobu a rok (z 25 na 39 kg/obyv./rok).

V následující tabulce jsou uvedeny data za rok 2013 až 2015:

ODPAD 2013 2014  2015 Ekonomika 2013 2014
  (kg/ob) (kg/ob)  (kg/ob)   (Kč) (Kč)
směsný odpad 133,1 129,8  134,0 Příjmy 4862947 5164730
objemový odpad 49,7 56,0  51,0 místní poplatek 3942344 3884649
nebezpečný odpad 0,6 1,4   EKOKOM 845093 1212474
papír 41,7 57,7  44,7      
sklo 11,4 10,6  11,1 Výdaje 8469010 7466893
plasty 8,6 8,4  8,4 Sběrný dvůr 1544264 1771932
nápojový karton 0,6 0,8  0,7 Tříděný odpad 1989700 1409320
bioodpad (na sídlištích) 7,4 7,3  104,1 SKO vč. odp. košů 3864660 3212744
kovy 185,0 193,7  74,2 BIO odpad 349536 347104
textil 4,5 4,8  5,0 kompostárna 720850 725792

Poznámka: data zahrnují i evidovanou produkci ze škol, z Technických služeb města Semily a výkupu.

Zdroje informací

E-mailová komunikace s pí. Bc. Lenkou Soukupovou, MÚ Semily

Sborník z konference Odpady a obce z roku 2008

Nominace na Odpadového Oskara

Město Semily je nominováno na Odpadového Oskara v kategorii 1 ve skupině měst nad 5000 obyvatel. Město má nejnižší produkci směsného komunálního odpadu ze všech měst Libereckého kraje v této kategorii, od kterých nám byla poskytnuta data.

NPZP cmyk

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu