en ru

Nebezpečné výrobky - Kosmetika a hygienické potřeby (128)

Chemické riziko, nebezpečí udušení.
Obsahuje nikl.
Vysoké množství ftalátu DEHP.
Vysoký obsah ftalátu DEHP.
Vysoké množství dialkylftalátů.
Vysoké množství dialkylftalátů.
Vysoké množství dialkylftalátů.
Obal výrobku obsahuje nonylfenol a dialkylftalát.
Vysoký obsah ftalátů a nonylfenolů.
Vysoký obsah ftalátů.
Obsahuje karcinogenní N- nitrosodiethanolamin.
Obsahuje dibutyl ftalát (DBP).