en ru


Nebušický potok

29.7.2017 - PRAHA
Nebušický potok je celkově zachovalý a díky prostředí, ve kterém teče, jež je silně přírodního charakteru, má velký potenciál stát se silným krajinotvorným prvkem. Tomu by pomohla jeho přírodě blízká revitalizace, které brání především majetkoprávní vztahy k pozemkům, na kterých se potok nachází. 

Nebušický potok prameni v Nebušicích v místech staré vodárny. Pramen zásobil pitnou vodou celé Nebušice od roku 1923. Bohužel je dnes voda mikrobiálně kontaminovaná. Na místě je stále tzv. Píšova studánka a celé místo je postupně revitalizováno místními občany. Na návsi pak Nebušický potok napájí Nebušický rybník, který sloužil jako protipožární nádrž a v současnosti je po opravě určen jako stanoviště pro rostliny a živočichy, tomu napomáhá status rybníka, který není veden jako chovný rybník pro ryby.

Nebušický potok dále pokračuje Nebušicemi, kde je jeho koryto zahloubené, dosti narovnané a vyskládané kameny. Okolí potoka je zarostlé nálety a kopřivami, což svědčí o významné ruderalizaci. V těchto místech je zcela zřejmý nadbytek živin, který je sem splachován například z okolních polí, ale i pozemků trvale obývaných lidmi.

Nebušický potok dále protéká lesem Hláskem, což je poměrně dobře zachovaný listnatý les, který je dále péčí posouván blíže k přírodnějšímu charakteru. Nebušický potok zde kvůli propustnému podloží (písek, břidlice, opuka) neteče většinu roku na povrchu, ale v podzemí, kde zásobuje vodou širokou oblast.

Nebušický potok dále napájí retenční nádrž Nebušice, která byla vystavěna především k čištění vod. V současnosti tuto funkci již nemá a je určena k zachytávání vody a jako přírodní stanoviště. Bohužel je stále značně eutrofizovaná (obohacená živinami) až znečištěná.

Z nádrže Nebušice teče Nebušický potok volnější krajinou, kde je minimum staveb spíše sezónního charakteru. Koryto je ale stále regulováno, což se projevuje různými typy eroze a sedimentace materiálů. Poslední úsek teče Nebušický potok již volně lesem ve značné blízkosti potoka Šáreckého, do kterého se vlévá pod Jenerálkou.

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu