Nespaluj, recykluj!

nespaluj logo lqKampaň Arniky s názvem „Nespaluj recykluj“ byla zahájena koncem roku 2011 a přímo reaguje na snahy poslední doby o masivní budování spaloven odpadů v České republice, jejichž výstavba má být výrazně podpořena z veřejných zdrojů. Arnika prostřednictvím kampaně apeluje na veřejnost a politiky, aby se tomuto trendu aktivně postavili a svou pozornost zaměřili na prevenci vzniku odpadu, podporu systému recyklace, zpětného odběru, zálohovaných obalů a kompostování.

 

Novinky

Sběr podpisů v centru Chebu

Referendum o chebské spalovně společně s letošními krajskými volbami?

04.02.2016 - Cheb
Obyvatelé Chebu by mohli o spalovně rozhodnout sami v referendu konaném společně s podzimními volbami do krajských zastupitelstev. Iniciativa Chebského… více zde
Matěj Man předává petici

Tisíce lidí požadují po krajských radních spravedlivé poplatky za odpad a vyšší míru recyklace

20.10.2015 - JIHLAVA
Petici s názvem „Co vytřídíš, neplatíš!“, kterou podpořilo více než devět tisíc lidí, dnes předal do rukou krajského radního pro životní prostředí Zdeňka… více zde
Kolik odpadů jsme nahlásili a kolik jsme nahlásit měli? Pokud by úředníci MŽP uvedli reálná čísla, nemělo Česko s plněním skládkové směrnice problém.

Obce porážejí stát, plní skládkovou směrnici a ještě na tom vydělají

30.07.2015 - ČR/PRAHA
Kompost se stal žhavým společným tématem zemí Visegradské čtyřky. Zelené odpady například ze zahrad nebo údržby parků se totiž u nás nikdy nezapočítávaly do… více zde
Starostka Písku Eva Vanžurová přebírá gratulace a kytici od mluvčího Arniky Vratislava Vozníka

Šampioni v Písku: skvěle třídí a vyhazují o třetinu méně odpadu než průměrní Češi

28.07.2015 - PÍSEK
Mnohem lépe třídí (1), až osmkrát lépe zpracovávají bioodpad a do popelnice vyhodí o třetinu méně odpadků než průměrní Češi. Řeč je o obyvatelích jihočeského… více zde
Pyrolýzní technologie míří na místo určení

Povolení nemá, místní jsou proti, montáž spalovny je přesto na spadnutí

18.05.2015 - BOHOSTICE
Spalovnu plastových odpadů, takzvanou pyrolýzní jednotku, se v Bohosticích rozhodla spustit firma EnerBau. Podle místních obyvatel je v objektu plánované… více zde
Pokles množství směsného odpadu v Březí

Pomáhají snižovat produkci odpadu obcím: správné informace a dobrá motivace. Našli jsme nejlepší příklady

13.05.2015 - ČR/BŘEZÍ/PÍSEK/CHVALŠINY
Komfort a dostatek informací hýbe světem obchodu a nabízí lidem nákupy klidně z pohodlí domova nebo přes jejich chytré telefony. To mají společné s městy a… více zde

Fotogalerie

V odpadové politice České Republiky je vidět kus dobré práce. V poslední době se zdá, že je k přírodě šetrnější a klade důraz na plnění národních cílů. Masivní podpora spalování však není vhodným nástrojem, naopak by mohla pozitivní trend vývoje poslední doby zvrátit. Existuje mnoho příkladů evropských regionů, které se velmi úspěšně vydali jinou cestou, než je podpora spalování a skládkování a nezablokovali si tak prostor pro další zvyšování míry recyklace.

Rozbor-aJako jeden z účinných nástrojů podpory a motivace  třídění odpadů (vedle prevence jeho vzniku) považujeme zavedení systému spravedlivých plateb za odpady nazývaný PAYT (z angl. pay as you throw). Sdělení evropské komise k tematické strategii prevence a recyklace odpadů z roku 2003 říká: „Systémy PAYT se opírají o poplatky za odpady vycházející z objemu nebo hmotnosti odpadů a jsou čím dále populárnější. Systémy PAYT ekonomicky stimulují občany ke snížení množství ‚zbytkového‘ odpadu, neboť náklady na sběr odpadů stoupají s objemem či hmotností odpadů, který vyhazují. To občany motivuje k tomu, aby se podíleli na systémech separovaného sběru (vzhledem k tomu, že sběr recyklovatelných látek obvykle podléhá nižším poplatkům nebo není zpoplatněn vůbec), čímž roste míra recyklace TKO (tuhý komunální odpad). Systémy PAYT mají proto největší efekt v kombinaci s podporou separovaného sběru recyklovatelných materiálů.“

Stejně tak považujeme za nezbytné, aby recyklace, kompostování a předcházení vzniku odpadu bylo podporováno z veřejných zdrojů přednostně před stavbou spaloven a rozšiřováním skládek. Spalovny i skládky likvidují cenné suroviny a jsou plýtváním energií vloženou do výroby věcí, které se ocitly v popelnici a staly se tak odpadem. Zásadní význam má informovanost občanů, na kterou klademe v kampani velký důraz. Věříme, že stejnými zásadami by se měli řídit také politici na lokální, národní i mezinárodní úrovni.

Na těchto stránkách naleznete řadu argumentů, které bohužel od většiny politiků a spalovnářské lobby neuslyšíte, a které mohou být zásadní při utváření uceleného názoru na odpadovou problematiku a její řešení.

Chcete podpořit naši kampaň „Nespaluj, recykluj!“? Podpořte petici a/nebo podpořte naši činnost.

Podepsat petici Kauzy spaloven v ČR Novinky Fotogalerie
Cíle kampaně:


france2-150Zabránit financování spaloven z veřejných zdrojů
a to i v případě výroby tepelné či elektrické energie. Odpady jsou v prvé řadě cenné druhotné suroviny a spalovny jimi plýtvají. Pokud se spálí, musí se někde znovu vytěžit. Prostředky z našich daní by se měly používat na skutečné řešení problémů: lepší recyklaci, snadnější třídění odpadu a podobné programy.

 

Obrátit vyšší pozornost na:

1) Prevenci vzniku komunálního odpadu, která by měla být prvním a zásadním krokem při řešení odpadové otázky. Jak známo, nejlepší odpad je ten, který nevznikne.

 

2) Kompostování bioodpadů: Domácí kompostování, komunitní kompostování, průmyslové kompostárny a následné použití kompostu coby zdroje důležitých živin v zemědělství a při rekultivacích.

 

3) Vyšší míru recyklace. Vlámská zkušenost potvrzuje, že kombinací recyklace a kompostování bioodpadu, který tvoří třetinu hmotnosti domovního odpadu, lze reálně dosáhnout více než 70% míry recyklace . Česká republika však reálně recykluje pouze kolem 20 %.

 

Zabránit omezováním práva občanů a obcí účastnit se rozhodovacích řízení, včetně těch o spalovnách anebo o nakládání s produkty ze spalování odpadů (například nesouhlasíme se zkracováním procesu EIA).

 

36A 0332Zabránit neomezenému používání odpadů ze spaloven jako stavebního materiálu: Zbytek po spálení tvoří: struska, popel a popílek z čištění spalin, které obsahují množství toxických látek, jako jsou perzistentní organické látky nebo těžké kovy. Ty mohou při dalším použití unikat do vody a půdy a dostávají se tak do potravních řetězců. Vláda by měla dodržovat Stockholmckou úmluvu, kterou podepsala a jež má chránit zdraví každého z nás.

 

Zvýšení pozornosti k odpadu ze služeb a živností, který tvoří více než 30 % komunálního odpadu . Šetrné nakládání se živnoodpadem není dostatečně ošetřeno legislativou, nejsou pro něj stanovené žádné národní cíle.