O programu Toxické látky a odpady

Pod názvem Arnika - Toxické látky a odpady se skrývá jeden ze tří programů sdružení Arnika. Chrání lidi a životního prostředí před jedovatými látkami, navrhuje hospodárné nakládání se surovinami a snižování množství odpadů. Nechceme, aby odpady končily na skládkách anebo ve spalovnách, obojí je špatným řešením. Myslíme si, že toxické látky ohrožující živé organismy by měly být nahrazeny bezpečnějšími alternativami. Prosazujeme také právo občanů na informace o nebezpečných látkách v životním prostředí. Pracujeme na kampaních a projektech jak v České republice, tak na evropské a celosvětové úrovni.

Stručná historie programu

Program Toxické látky a odpady existuje v Arnice od jejího vzniku, tedy od konce září 2001.  Podařilo se navázat na činnost starší sekce Dětí Země „Za čistou zemi, vzduch a vodu“ sahající na tomto poli až do roku 1993. Ta s podporou veřejnosti pomohla zastavit 19 projektů nadbytečných spaloven (1994 - 2000) a dva projekty nových skládek odpadů (1997, 2000).

Od počátku byla vlajkovou lodí programu kampaň Budoucnost bez jedů, která v letech 2001 až 2003 usilovala především o:
- zavedení dostupných informací o toxických látkách v únicích a odpadech ze všech průmyslových provozů v podobě veřejně přístupné databáze nazvané Integrovaný registr znečišťování;
- ratifikaci Stockholmské úmluvy o perzistentních organických látkách (POPs), mezi které patří i dioxiny, polychlorované bifenyly či DDT a
- snižování množství vypouštěných škodlivých látek do životního prostředí z konkrétních průmyslových provozů anebo předcházení vzniku takových provozů (např. ze Spolany Neratovice, spalovny odpadů v Lysé nad Labem, skládky nebezpečných odpadů v Pozďátkách či ze spalovny nebezpečných odpadů ve Vyškově).

Budoucnosti bez jedů se i díky stejnojmenné petici podařilo prosadit jak existenci IRZ, tak rychlou ratifikaci Stockholmské úmluvy. Stalo se tak do půli roku 2002 a hned vzápětí nás v této kampani začala velice zaměstnávat Spolana Neratovice se svými opakovanými úniky toxických látek v době srpnových povodní i po nich. Soustavný tlak na tento podnik přispěl jednoznačně ke zvýšení jeho bezpečnosti. Došlo například k výstavbě nového skladu chlóru. Neratovický podnik nicméně i nadále představuje významné riziko díky používání zastaralé technologie výroby chlóru pomocí velice nebezpečné rtuti. Na tu se zaměřila naše kampaň Stop nebezpečí ze Spolany v letech 2003 až 2007. I díky ní bylo stanoveno konečné datum ukončení provozu zastaralé amalgámové elektrolýzy na rok 2014.

V letech 2003 až 2006 jsme společně s neformální koalicí dalších evropských nevládních organizací usilovali o přijetí nového evropského nařízení o hodnocení a registraci chemických látek REACH. Název naší tiskové zprávy „REACH je na světě, ale na jednotce intenzivní péče“ o jeho konečném schválení Evropským parlamentem v prosinci 2006, dle našeho názoru dobře vystihuje výsledek několikaleté snahy evropských nevládních organizací.

Ke schválení REACHe přispělo i téměř 17 tisíc podpisů, které se nám podařilo shromáždit pod petici Budoucnost bez jedů – II. Ta také pomohla zabránit opakovaným snahám průmyslové lobby o omezení veřejně dostupných informací o únicích toxických látek z konkrétních provozů v IRZ. Naposledy jsme takový útok zažehnali v období od března 2007 do února 2008.

Necelý rok od svého vzniku zahájil program Toxické látky a odpady kampaň Šetrné papírování, která usilovala o zavedení recyklovaného papíru na co nejvíce státních úřadech, firmách i nejrůznějších institucích.  Dalším záměrem bylo prosazení šetrného nakládání s papírovým odpadem. Kampaň slavila úspěch, když Ministerstvo životního prostředí ČR začalo koncem roku 2002 používat v naprosté většině případů recyklovaný papír. Jeho používání se pak podařilo prosadit i na některých krajských úřadech. Navíc došlo k zboření mýtu, že recyklovaný papír ničí kopírky a tiskárny, který bránil jeho širšímu používání.

Už od svého vzniku Arnika prosazuje náhradu polvinylchloridu (PVC) ve zdravotnictví a od počátku roku 2007 se její prioritou stala kampaň Nehrajme si s PVC. Jejím cílem je náhrada PVC nejen ve zdravotnických pomůckách ale i v hračkách, předmětech pro děti a potravinových obalech. V dubnu 2008 jsme založili Koalici bez PVC, do níž vstoupil i známý prodejce nábytku, společnost IKEA. PVC je po celou dobu své existence spojeno s úniky toxických látek do životního prostředí. V naší zemi to například dokazuje už zmíněná Spolana Neratovice. Arnika proto usiluje o náhradu tohoto plastu. V dubnu 2007 jsme zahájili petiční akci „Za náhradu PVC“, kterou během jednoho roku podpořilo přes 8 tisíc lidí včetně řady významných osobností. Arnikou zadané testy hraček z PVC pomohly stáhnout z trhu ty, které obsahovaly nebezpečné ftaláty. Testy zároveň odstartovaly daleko důslednější kontrolu chemické bezpečnosti hraček českými hygieniky a Českou obchodní inspekcí. Z popudu Arniky také během posledních tří let přibude každý rok minimálně jedna až dvě nemocnice, které nahrazují PVC bezpečnějšími alternativami.

Program Toxické látky a odpady vytvořil zázemí i pro řadu mezinárodních aktivit. Hostí centrum Pracovní skupiny mezinárodní sítě IPEN pro dioxiny, PCB a odpady a začleňuje Arniku do mezinárodních sítí IPEN (International POPs Elimination Network), HCWH (Health Care Without Harm), Zero Mercury Working Group a GAIA (Global Alliance for Incineration Alternatives). Od listopadu 2004 do května 2005 koordinoval velice úspěšný projekt globálního monitorování zatížení slepičích vajec z domácích chovů perzistentními organickými látkami. Výsledkem projektu se stala studie Zpráva o vejcích (The Egg Report), jež pomohla předejít přijetí vágních dokumentů na první schůzce stran Stockholmské úmluvy v Uruguayi.

jbj
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
  183 Kč   Přidat do košíku
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

zachranme-irbise