Dobrá praxe - odpadové hospodářství obce Březí u Mikulova

Jihomoravský kraj, Březí u Mikulova | Kauzy - Odpady | Aktualizováno 1.11.2016
V Březí mají domácnosti kontejnery na tříděný sběr přímo doma.
Milan Havel
Obec Březí leží v okrese Břeclav, několik kilometrů od Mikulova. Celkově je v obci 518 obydlených domů a bytů. V jedné domácnosti žijí v průměru 3 osoby. Produkce směsného odpadu se v obci pohybuje kolem 100 kg na 1 obyvatele. Obec dosahuje 50 % úrovně recyklace. Za své výsledky a motivační systém byla obce navržena v roce 2016 na Odpadového Oskara.

Systém odpadového hospodářství

V obci Březí je zaveden tzv. Inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO). Třídí se stejné komodity jako ve většině jinych obcí, rozdíl je ale v tom, že se zde sleduje, kolik která domácnost vytřídí, kolik vyprodukuje směsného odpadu a na základě těchto dat se počítá sleva z místního poplatku (platby na hlavu). Sleva se počítá nejen z množství vyprodukovaných odpadů, ale je závislá také na tom, zda se domácnost snaží odpadům předcházet. V praxi to vypadá tak, že každá domácnost třídí suroviny do svých nádob (jsou umístěny přímo u domu). Podrobnosti naleznete na webu http://arnika.org/priklady-dobre-praxe-stko-mikulov. V roce 2014 se do systému zapojilo 960 obyvatel (ostatní jsou zapojeny také, ale nemusí plnit podmínky pro udělení slevy).

Nedílnou součástí ISNO je osvěta, a to dokonce mnoha cestami: na webových stránkách obce, ve zpravodaji, na portálu www.mojeodpadky.cz, kde jsou ke zhlédnutí stavy účtů a bonusů za jednotlivá stanoviště. Nechybí videa na Youtube ani facebookové stránky.

V následující tabulce jsou uvedeny údaje o produkci vybraných složek odpadů v roce 2014.

  2014 2014
  (t) (kg/ob)
Papírové a lepenkové obaly 34,3 22,0
Plastové obaly 28,0 18,0
Sklo 24,9 16,0
Textilní materiály 0,8 0,5
Biologicky rozložitelný odpad 128,1 82,0
Směsný komunální odpad 169,1 108,2
Objemný odpad 38,8 24,9
Úroveň recyklace (%)   51,0

Zavedení motivačního systému v roce 2011 vedlo k výraznému poklesu produkce směsného komunálního. Během 2 let obec snížila produkci tohoto odpadu skoro na polovinu (viz graf - směsný odpad/SKO, tříděný sběr/TS, bioodpad/BIO).

Brezi u Mikulova

Zdroje informací

Data poskytnutá Krajským úřadem Jihomoravského kraje

Webové stránky obce: http://www.breziumikulova.cz/

Pubikace Hnutí Duha: http://www.hnutiduha.cz/publikace/uspesna-opatreni-v-nakladani-s-odpady-na-urovni-obci

Nominace na Odpadového Oskara

Obec Březí je nominována na Odpadového Oskara v kategorii 2. Obec má jednu z nejnižších produkcí směsného komunálního odpadu ze všech obcí Jihomoravského kraje velikosti od 1001 do 5000 obyvatel. Obec dosahuje vysoké úrovně recyklace (přes 50 %). Březí je příkladem obce, která ukazuje, jak důležité je nastavení systému nakládání s odpady. Gratulujeme.

NPZP cmyk

jbj
podporte
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

sajga-baner