Odpadový Oskar

odpadovy oscar ot-01Odpadový Oskar je soutěž pro obce, jejímž cílem je popularizace obcí, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok. Obce jsou hodnoceny kategoriích:

V první skupině bude pořadí obcí stanoveno na základě absolutní hodnoty produkce směsného komunálního odpadu, přičemž bude vzata v úvahu i velikost obce (obce do 1000 obyvatel, obce od 1001 do 5000 obyvatel, obce nad 5001 obyvatel). Toto hodnocení proběhne i na úrovni krajů (pokud budou k dispozici potřebná data).

Ve druhé skupině budou na celorepublikové úrovni hodnoceny příklady dobré praxe, které obce s produkcí směsných komunálních odpadů pod 150 kg/os/rok zavedly (zajímavá opatření, vedoucí ke snižování produkce směsných odpadů v obci, příklad dobré komunikace s veřejností apod.).

Proč soutěž pořádáme:

Česká republika přijala zákaz skládkování komunálního odpadu od roku 2024 (skládkovat bude možno pouze odpad typu popel - není dosud upřesněno). Do té doby mají výrazně stoupnou poplatky obcí za uložení každé tuny na skládku (z dnešních 500 Kč na 1850 Kč za 1 tunu směsného odpadu, upřesňuje se).

Produkce směsného odpadu lze snížit. Výsledky ukazují, že lidé v malých obcích jsou schopni produkovat i méně než 50 kg směsného odpadu na 1 obyvatele a rok. Ve větších městech (nad 5000 obyvatel) se nejlepší výsledky blíží ke 100 kg. V ČR jsou však obce které mají produkci i mnokrát vyšší.

Proto chceme sesbírat skutečné příběhy obcí a měst, které produkují méně než 150 kg odpadů na jednoho obyvatele a rok. Dobré příklady táhnou, poradí a motivují ostatní.

Koordinátor soutěže: Ing. Milan havel, GSM brána: 774 406 825, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

V letech 2017 a 2018 je soutěž realizována v rámci projektu "Odpadový Oskar za prevenci vzniku odpadů".

NPZP cmyk

V roce 2016 byla soutěž realizována v rámci projektu "Odpadové hospodářství obcí - příklady dobré praxe", který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí. Publikované informace nemusí vyjadřovat stanovisko dárce.

                             MZP logo