Odpadový Oskar

Soutěž pro obce, jejímž cílem je popularizace obcí, které produkují méně než 150 kg směsných komunálních odpadů na jednoho obyvatele a rok. Soutěž se koná pod záštitou Ministerstva životního prostředí. Záštitu udělil ministr Richard Brabec.

Produkce směsného odpadu v řadě zemí významně klesá. Nejlepší regiony ho produkují kolem 60 kg. Státy jako Rakousko, Německo mají produkci tohoto odpadu asi o jednu třetinu až polovinu menší než my. Věříme, že i v ČR lze jeho produkce snížit. Na konkrétních příkladech to doložíme. Již nyní máme zmapován pokles směsného odpadu v obci Březí na Mikulovsku, kde během dvou let snížili jeho produkci na polovinu (viz graf).

Odpady Brezi ram

V rámci soutěž budou hodnoceny nezávislou komisí dvě kategorie:

V první skupině bude pořadí obcí stanoveno na základě absolutní hodnoty produkce směsného komunálního odpadu, přičemž bude vzata v úvahu i velikost obce (obce do 1000 obyvatel, obce od 1001 do 5000 obyvatel, obce nad 5001 obyvatel).

Ve druhé skupině budou hodnoceny příklady dobré praxe (zajímavá opatření, vedoucí ke snižování produkce směsných odpadů v obci, příklad dobré komunikace s veřejností apod.), které obce s produkcí směsných komunálních odpadů pod 150 kg/os/rok zavedli.

Proč se přihlásit?

Přihlášeným nabízíme celostátní prezentaci výsledků a pomoc při Vaší práci v oblasti odpadů (vypracujeme pro Vás návrhy na zlepšení odpadového hospodářství). Nejlepší obce oceníme i menšími cenami a diplomem. Několik z Vás se stane držiteli Odpadového Oscara.

Naším cílem je sesbírat skutečné příběhy obcí a měst, které produkují méně než 150 kg odpadů na jednoho obyvatele a rok. Dobré příklady táhnou, účastí v soutěži pomůžete inspirovat další obce.

Snížit produkci směsného odpadu je možné a je to důležité. Náklady na likvidaci tohoto odpadu se budou zvyšovat a již dnes představují nejvyšší výdajovou položku v nákladech na odpadové hospodářství obcí.

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne!

Výsledky soutěže budou vyhlášeny na konci dubna 2015.

Koordinátor soutěže: Ing. Milan havel, tel.: 222 781 471 nebo 774 406 825, e-mail:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Soutěž je realizována v rámci projektu "Prevence odpadů srozumitelně", který byl podpořen Ministerstvem životního prostředí.

                                                          MZP logo