en ru

Odpadový Oskar 2018

V rámci 4. ročníku Odpadového Oskara oceňujeme obce s nejnižší produkcí směsných odpadů v jednotlivých krajích (kategorie 1) a dále nejlepší obce s nejnižší produkcí odpadů za celou ČR (kategorie 1). Současně oceňujeme i obce, které mohou sloužit jako příklady dobré praxe (kategorie 2). Hodnoceny jsou data za rok 2016.

Celorepublikové výsledky - kategorie 1 a kategorie 2

V kategorii 1 byly oceněny obce s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu (viz tabulka):

  Sídlo do 1000 obyvatel Sídla 1001 až 5000 obyvatel Sídlo na 5000 obyvatel
1. místo      
2. místo      
3. místo      


V kategorii 2, jako příklad dobré praxe, byly nominovány a oceněny tyto obce:

 

Krajské výsledky

Na úrovní krajů v rámci Odpadového Oskara oceňujeme obce s nejnižší produkcí směsných odpadů (kategorie 1)

Tabulka: Obce s nejnižší produkcí směsného komunálního odpadu v roce 2016 v jednotlivých krajích ČR

Kraj Sídlo do 1000 obyvatel Sídla 1001 až 5000 obyvatel Sídlo na 5000 obyvatel
Středočeský      
Liberecký      
Ústecký      
Karlovarský      
Plzeňský      
Jihočeský      
Královéhradecký      
Pardubický      
Jihomoravský      
Olomoucký      
Zlínský      
Moravskoslezský      
Vysočina      

 

Soutěž je realizována v rámci projektu "Odpadový Oskar za prevenci vzniku odpadů".

NPZP cmyk