Odpady v číslech

Víte, jaká je produkce odpadů v ČR? Víte, kolik ho produkují domácnosti, kolik menší firmy, kolik průmyslové podniky? Víte, jak jsme na tom v porovnání s dalšími státy? Víte, že nejlepší regiony v Evropě mají více než 3x nižší produkci směsného (zbytkového) odpadu oproti nám? Tyto a další údaje naleznete na těchto stránkách.

Produkce komunálních odpadů v ČR

Komunální odpad je podle zákona o odpadech veškerý odpad vznikající na území obce při činnosti fyzických osob (nikoliv však fyzických a právnických osob, které podnikají), který je současně jako komunální označen v tzv. katalogu odpadů. Údaje o produkci odpadů v ČR naleznete na stránkách České informační agentury životního prostředí CENIA nebo na stránkách Ministerstva životního prostředí ČR. Tyto zdroje do bilance zahrnují i nakládání se živnostenskými odpady (odpad podobný komunálnímu ze škol, úřadů, firem). Proto zde uváděná data jsou podstatně vyšší (kolem 500 kg/obyvatel/rok). Samotné domácnosti produkují odpadů asi o jednu třetinu méně - viz graf.

KO obce 2005-9 SMOCR

 Produkce komunálních odpadů v ČR a Evropě

ČR má jednu z nejnižších produkcí komunálních odpadů v Evropě. Informace o produkci tohoto odpadu zveřejňuje na svých stránkách Eurostat. Podle jejich zprávy jsme pro Vás připravili grafy o produkci a způsobech, jak s těmito odpady bylo nakládáno v roce 2010.

Produkce odpadů v Evropě v roce 2010 - pdfEurostat2010_odpady_grafy.pdf (973 kB)

Na grafu níže vidíte porovnání nakládání s odpady v ČR (nejsou zahrnuty živnostenské odpady) s průměrem EU27. Zpracováváme méně bioodpadů, méně třídíme a naopak mnoho odpadu skládkujeme. Situace ale není tak špatná jak vypadá na první pohled. V ČR obce a města považují odpad z údržby zeleně za surovinu (sami si ji zpracovávají) a nevykazují ji proto ve statistikách. Ve skutečnosti tedy kompostujeme více. Současně to ale znamená, že kdyby se tato surovina vykazovala, byla by i naše produkce odpadů vyšší. V roce 2011 mezi komunální odpady zahrnula EU i odpady ze živností. V budoucnu proto můžeme u dat z Eurostatu čekat skokové změny v evidenci.

Nakladani odpady CR EU27 2010 Eurostat 

 

 

 V každém případě máme velké rezervy. Nejlépe to dokumentuje fakt, že naše produkce směsného komunálního odpadu je skoro o třetinu vyšší proti Rakousku či Flandrám. Přestože tyto státy celkově vyprodukují více odpadů, současně jich víc využijí. Nejlepší regiony v EU mají produkci směsného komunálního odpadu více než 3x nižší než je průměr ČR. Viz graf:

SKO CR Rakousko opr

Studie Svazu měst a obcí ČR ukázala, že vytřídit u nás lze až 180 kg surovin na 1 obyvatele za rok. Některá města již dnes jich vytřídí na 1 obyvatele za rok přes 100 kg. V průměru, za celou ČR, je to ale jen kolem 50 kg na obyvatele a rok.

Poslední aktualizace: 28. leden 2013

odpady
podepiste
Do roku 2016 s kalendářem od Arniky. Zakoupením kalendáře podpoříte naše aktivity pro čistší řeky.
Sledujte nás na:

Přehled zpráv emailem

zachranme-irbise