en ru kz bs

Hledáme řešení pro odpady

manual-pro-obceManuál pro předcházení vzniku odpadůTéma odpadů představuje široké spektrum problémů od našich každodenních starostí „Kam s ním?“ až po nakládání s odpady z různých průmyslových provozů. Nejlepší je vzniku odpadů předcházet, pokud to již nelze, tak se snažit jednotlivé materiály třídit a recyklovat. Energeticky má smysl využívat jen to, pro co není jiné uplatnění.V Arnice se proto věnujeme hlavně prevenci vzniku odpadů, podporujeme vyšší míru recyklace a snažíme se omezit negativní vliv likvidace odpadů na životní prostředí. Spalování odpadů je podle Stockholmské úmluvy významný zdroj perzistentních organických látek, jako jsou dioxiny. Riziko nakládání s odpady ze spaloven není podle nás dosud řádně zhodnoceno.

Další informace: předcházení vzniku odpadu - pvo.arnika.org, šetrné papírování - arnika.org/papir, problematika PVC -  arnika.org/pvc, chemické látky v životním prostředí - budoucnostbezjedu.cz.

 

Novinky

Arnika zveřejnila krajské výsledky Odpadového Oskara 2017

Odpadový Oskar 2017 míří do krajů

27.07.2017 - ČR/KRAJE
Tři obce v každém z jedenácti hodnocených krajů se mohou pyšnit titulem Odpadový Oskar 2017. Po vyhlášení celorepublikových výsledků na začátku července nyní… více zde
Odpadový Oskaru 2017  zná své vítěze

Arnika už potřetí rozdává obcím Oskary za nižší produkci odpadů

11.07.2017 - HORNÍ BRUSNICE/ŠTÍTNÁ NAD VLÁŘÍ-POPOV/KDYNĚ
Obce, které v celé republice produkují nejméně směsného komunálního odpadu (1), se mohou těšit na zasloužený titul Odpadový Oskar 2017. Dvakrát putuje Oskar do… více zde
Odpadového Oskara bude Arnika rozdávat už potřetí

Arnika opět hledá obce, které si zaslouží Odpadového Oskara

09.05.2017 - ČR/KRAJE
Odpadový Oskar je ocenění pro obce, kterým se daří produkovat co nejmenší množství komunálního odpadu a inspirovat zajímavými nápady, jak s odpady hospodařit.… více zde
Odpadový Oskar 2016 byl udělen

K obcím s nejnižší produkcí odpadu míří Oskar

22.11.2016 - ČR/KRAJE
Druhý ročník soutěže Odpadový Oskar zná své vítěze. Které obce v Česku produkují nejméně odpadu na obyvatele a rok? (1) A jaké zajímavé a inspirativní příklady… více zde
Spalovna odpadů

Nová vyhláška MŽP: ministr Richard Brabec navrhuje pálit nehořlavé odpady

01.11.2016 - Praha
Recyklace má být stále popelkou Evropě navzdory. Ministerstvo životního prostředí poslalo do Legislativní rady vlády návrh vyhlášky o podmínkách ukládání… více zde
Oskary míří do krajů

K obcím s nejnižší produkcí odpadů v jednotlivých krajích míří Odpadový Oskar 2016

22.09.2016 - ČR/Kraje
Obcím, které nejen že prokázaly produkci odpadů menší než 150 kg na obyvatele, ale dokonce ho ve svých „váhových kategoriích“ (1) vyprodukovaly nejméně v celém… více zde
Získá letos vaše obec Odpadového Oskara?

Dosáhne vaše obec na Oskara? Arnika opět ocení ty, které produkují nejméně odpadu

08.07.2016 - Kraje
Dobré výsledky by neměly zůstat nepovšimnuty. Podle spolku Arnika to platí i pro hospodaření s odpady. Kolik kilogramů odpadu na osobu obec ročně vyprodukuje?… více zde
Sběr podpisů v centru Chebu

Referendum o chebské spalovně společně s letošními krajskými volbami?

04.02.2016 - Cheb
Obyvatelé Chebu by mohli o spalovně rozhodnout sami v referendu konaném společně s podzimními volbami do krajských zastupitelstev. Iniciativa Chebského… více zde
Inspiraci i potřebné materiály najdete ve Zdrojovmě

Odpad dárkem?

18.12.2015 - Miroslava Jopková
Nejen v předvánoční čas se mezi odpadem dá objevit něco, co se zrovna hodí či co lze přetvořit v originální designový kus do domácnosti. Níže naleznete… více zde

Tento týden je věnován v Evropě prevenci vzniku odpadů, Arnika lidem představí novou výstavu

24.11.2015 - Praha
Odpady představují globální problém. Jejich produkci však lze významně snížit. Jak a proč to udělat, ukazuje nová výstava Arniky, kterou představujeme v rámci… více zde

Publikace

Integrovaný registr znečišťování (IRZ) ve službách veřejnosti

09.02.2016
Publikace je průvodcem světem Integrovaného registru znečišťování (IRZ). více zde

Pexeso - Naše skola bez jedů

10.12.2008
Pexeso s patnácti páry hracích kartiček. více zde

Slastná nevědomost o bisfenolu A

10.12.2008
V posledních několika měsících se bisfenol A, látka přidáváná do plastových spotřebních výrobků, stal předmětem značného zájmu tvůrců předpisů a médií. Tato… více zde

Generace v ohrožení - Reprotoxické látky v životním prostředí

05.12.2008
Kniha od amerického lékaře o vlivu reprotoxických látek na lidské zdraví. Český překlad, první vydání. více zde

Spalovna komunálního odpadu v Liberci - významný zdroj POPs

04.12.2007
Studie shrnuje informace o perzistentních organických látkách vypouštěných spalovnou v Liberci od jejího vzniku. Je to aktualizovaná česká verze starší studie… více zde

Shrnutí problematiky bývalého skladu pesticidů v Klatovech - Lub

30.07.2007
Předmetem této publikace je shrnutí situace staré ekologické zátěže v Klatovech - Lubech k měsící červenci roku 2007 z hlediska životního prostředí, čili… více zde

Lindan - pesticid pro černou listinu

12.10.2003
K nejvíce nebezpečným látkám patří ty, které se v přírodě rozkládají velice pomalu a akumulují se v potravních řetězcích, tedy tzv. perzistentní organické… více zde

Nespalovací technologie pro nakládání se zdravotnickými odpady

12.10.2003
Informace obsažené v této publikaci vycházejí především ze zprávy vydané koalicí Health Care Without Harm v srpnu 2001 a jsou doplněné údaji vztahujícími se k… více zde

Spalovny

doprava zplyňovací jednotky do Bohostic

Plánované zplyňování odpadu Bohostice

Kauzy - Spalovny - Středočeský kraj
Firma EnerBau - jeden z místních výrobců dálkového tepla, připravoval dost nevybíravým způsobem ke spuštění jednotku na zplyňování odpadu. Produkty rozkladného… více zde
Happening Popelnice naruby v Mohelnici

Plánovaná spalovna komunálního odpadu Mohelnice

Kauzy - Spalovny - Olomoucký kraj
Olomoucký kraj je, nebo spíše byl v zajetí plánů na výstavbu spaloven komunálních odpadů. Kromě Mohelnice se mělo stavět také v Přerově. V současné době se… více zde
Protesty proti spalovně v Přerově

Plánovaná spalovna komunálního odpadu Přerov

Kauzy - Spalovny - Olomoucký kraj
Boom spaloven postihnul také olomoucký kraj. Tamní úředníci a politici vážně uvažují o výstavbě spalovny komunálních opadů v kraji. Nejpříhodnější lokalitou… více zde
Chladící modul PTR

Plánovaná pyrolýza pneumatik Tušimice

Kauzy - Spalovny - Ústecký kraj
Nedaleko obce Tušimice by mohlo vyrůst průmyslové zařízení pro zpracování drcených pneumatik a následné spalování vzniklých produktů s kapacitou přes 20 000… více zde
Vizualizace záměru

Plánovaná spalovna komunálního odpadu Mníšek pod Brdy

Kauzy - Spalovny - Středočeský kraj
Za projektem rekonstrukce nepoužívané uhelné kotelny se skrývá plán stavby nové spalovny komunálního odpadu s kapacitou necelých 10. 000 tun spáleného odpadu… více zde
zařízení Simul a kogenrační jednotka Tedom

Plánované zplyňování pneumatik Hrbovice

Kauzy - Spalovny - Ústecký kraj
Pyrolýzní spalovnu pneumatik s kapacitou 20 000 tun ročně chce v Hrbovicích stavět firma Rosetinor. Podle dokumentace EIA by mohlo mít zařízení řadu problémů… více zde
vizualizace spalovny

Plánovaná spalovna odpadů Cheb

Kauzy - Spalovny - Karlovarský kraj
Firma Terea plánuje v Chebu vystavět novou spalovnu komunálních odpadů s kapacitou přes 20 000 tun spalovaného odpadu ročně. Projekt prošel posuzováním EIA,… více zde
objekt VTP před zahájením stavby

VTP Dubá

Kauzy - Spalovny - Liberecký kraj
Firma PDI přišla nedávno se záměrem vystavět v obci Dubá Vědecko Technický Park (VTP), kde by se měl podle investora zkoumat a inovovat systém generování a… více zde

Spalovna v Komořanech u Mostu

Kauzy - Spalovny - Ústecký kraj
V Komořanech u Mostu, v regionu zatíženém až do oučasnosti těžkým průmyslem a potýkajícím se se znečištěným životním prostředí, by měl vyrůst další rizikový… více zde

Plánovaná spalovna odpadů v Chotíkově u Plzně

Kauzy - Spalovny - Plzeňský kraj
U skládky komunálních odpadů v Chotíkově plánuje Plzeňská teplárenská, a.s. výstavbu nové velké spalovny komunálních odpadů, která by měla spalovat minimálně… více zde

Foto

Havárie spaloven v Evropě

10.02.2017 - Praha
To, že často hoří skládky odpadů, je známá věc. Koho by ale napadlo, že relativně často mohou hořet i spalovny odpadů? Přitom je to celkem nasnadě - zachází se… více zde

Za odpadky až do Aktau

06.02.2017 - Kazachstán
V roce 2016 se v kazachstánském Mangystau v obci Bayandy otevřela nová skládka. Bylo přislíbeno, že bude postavena v souladu s národními a evropskými normami.… více zde

Havárie spaloven mimo Evropu

05.02.2017 - Praha
To, že často hoří skládky odpadů, je známá věc. Koho by ale napadlo, že relativně často mohou hořet i spalovny odpadů? Přitom je to celkem nasnadě - zachází se… více zde

Infostánek o spalovně v Chebu

04.02.2016 - Cheb
Obyvatelé Chebu by mohli o spalovně rozhodnout sami v referendu konaném společně s podzimními volbami do krajských zastupitelstev. Iniciativa Chebského… více zde

Veřejná diskuse o spalovně v Jihlavě

23.05.2014 - Jihlava
V Jihlavě se 27.března uskutečnila veřejná diskuse o možnostech a budoucnosti nakládání s odpady v Jihlavě. Odborníci diskutovali o rizicích, která by přinesla… více zde