en ru

Panenka 1288A, Style Lovely Girl, Happy every day set


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: Textil. Hračky, pasáž Černý kůň, Masarykovo náměstí 65/22, Brandýs nad Labem-Stará Boleslav – Brandýs nad Labem
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu DEHP v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek obsahuje di-(2-ethylexyl)ftalát) (DEHP) v množství 15,3 % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/informace-o-rizicich-latky-panenka1288astyle-lovely-girl-_8080_880_1.html

Datum upozornění: 18.07.2013
Další informace:

Popis výrobku: Plastová panenka v podobě mořské panny vysoká cca 27 cm s tmavě hnědými dlouhými vlasy staženými do ohonu; oblečená do modrých šatů s nalepenými třpytkami a s ramínkem za krk. Panenka má na nohou růžové boty. Panenka je balena do papírové skládačky s růžovo-fialovým potiskem a s plastovým průhledem v přední straně.

Na přední straně papírové skládačky je anglický název výrobku, na zadní straně je anglické varování (CHOCKING HAZARD), piktogramy recyklace, Zeleného bodu a nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let a značka shody CE. Na zadní straně je nalepena bílá samolepící etiketa s českým názvem výrobku a číselnými kódy včetně EAN kódu, české a slovenské upozornění nevhodnosti výrobku pro děti do 3 let, uvedení výrobce a neexistujícího dovozce (firma AB). Znova se na etiketě opakují piktogramy ze zadní strany originálního obalu.