en ru

Panenka v krabičce „Delicate PERSON fish Princess" NO. 1819 A B C Hr. panenky 58889, EAN: 8860876588895


Země původu: Čína
Výrobce: Neuveden
Prodejce: OD Familly, Třída Čs. Armády 580, 391 81 Veselí nad Lužnicí, Prodejce: Thanh Huyen Phan Thi, Mezi domy 753, 252 42 Jesenice, IČ: 61095206
Materiál: PVC
Zjištěná závada:

Riziko obsahu di-(2-ethylexyl)ftalátu (DEHP) v hračce spočívá v tom, že při hře mohou estery kyseliny ftalové přicházet do kontaktu s ústy a kůží dítěte, mohou přecházet do slin, ulpívat na rtech a sliznici a v neposlední řadě mohou být společně se slinami konzumovány. DEHP působí na reprodukční orgány. Shora uvedený výrobek v modré/zelené skládačce obsahuje DEHP v množství 31,5 (A)/34,8 (B)/36,1 (C)/ 30,1(D) % hmot. To nesplňuje limit 0,1 % hmot., stanovený v článku 67 odst. 1 ve spojení s bodem 51 přílohy XVII (Omezení výroby, uvádění na trh a používání některých nebezpečných látek a předmětů) nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH).

Zdroj:

http://www.mzcr.cz/dokumenty/panenka-v-krabicce-%E2%80%9Edelicate-person-fish-princess-hrpanenky-58889%E2%80%9C_8100_880_1.html

Datum upozornění: 24.07.2013