Kampaň Šetrné papírování

Cílem kampaně „Šetrné papírování“ je omezit zbytečnou spotřebu papíru a zvýšit jeho využití a recyklaci. Výroba papíru je značně energeticky náročná, papírny patří k velkým znečišťovatelům životního prostředí. Určitě důvod proč papírem neplýtvat. Recyklací papíru lze částečně dopady výroby snížit, sběrový papír je pro papírny cennou surovinou. Pálení papíru, to je plýtvání cennou surovinou a energetický zisk je oproti recyklaci podstatně nižší (viz graf).

Uspory energie papir USEPA2015 mod2

Na grafu vidíte, kolik energie se získá při různých způsobech nakládání se sběrovým papírem z domácností (vyrábí se z něho hlavně papírová lepenka). Zdrojem dat je Agentura životního prostředí USA, která posuzovala spotřebu papíru v celém jeho životním cyklu (těžba dřeva, výroba papíru, likvidaci odpadů). Údaje byly publikovány v březnu 2015.

 Podle údajů Evropské komise lze ušetřit recyklací 1 kg papíru místo jeho uložení na skládku 900 gramů emisí oxidu uhličitého.