en ru

Lidé v Arnice

Petice „Co vytřídíš, neplatíš!“ - OLD

nahled co-vytridis-neplatisZa vyšší recyklaci a spravedlivé poplatky za odpad.

Poslancům Parlamentu České republiky,
Vládě České republiky,
Krajským zastupitelstvům,
Městským a obecním zastupitelstvům

Obyvatelé, firmy a obce v ČR produkují výrazně víc směsného odpadu oproti státům, které se této oblasti více věnují. Cestu z této situace vidíme v zavedení spravedlivých poplatků za odpady a větší motivaci obyvatel. Nový systém musí zajistit, aby ten, kdo více třídí, platil méně. Za důležité považujeme podpořit šetrné využití bioodpadu, například domácí a komunitní kompostování. Kvůli současnému nevhodnému nakládání s odpady rostou paušální poplatky za popelnice.

Žádáme proto:

 • aby byl zaveden systém spravedlivých plateb za odpady – čím více vytřídíme pro recyklaci, tím méně budeme platit za likvidaci;
 • aby hlavní cíle plánů nakládání s odpady směřovaly ke zvýšení recyklace (minimálně 50 % recyklace všech odpadů z domácností a živností).

Podrobnosti najdete i v článku "Jaké úspory mohou přinést spravedlivé poplatky za odpad?"

Petiční výbor:
Eva Vejmělková, Horní Suchá
Matěj Man (Arnika), Chotěboř
RNDr. Jindřich Petrlík (předseda sdružení Arnika), Praha 8
Jan Nezhyba (vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj! Arnika), Havířov
Ing. Lukáš Černohorský, (koalice PRO 3R), Ostrava
MgA. Jan Symon – (starosta obce Ostopovice), Ostopovice

pdfPetice ke stažení

POD TIŠTĚNOU VERZI PETICE PŘIPOJILO DO TÉTO CHVÍLE SVŮJ PODPIS JIŽ 7 725 LIDÍ.


[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Josef Spálenský
Roztoky
Optometrista - Optik - Laborant
Martin Koudelka
Pardubice
Vladimír Pastorek
Praha
starobní důchodce
Bohumil Habla
Ostrava 30
důchodce
Lenka Hablová
Ostrava 30
státní zaměstnanec
Petr Josef Šmiták
Skalka u Doks
hospodář
Jiří Macák
Roztoky
OSVČ
marcela hadačová
suchdol nad lužnicí
pracuji ve školství
Stanislav Kučera
Cheb
podnikatel
Emma Barickmanová
Brno
Jitka Kolářová
louny
OSVĆ
Renata Ulrychova
Praha
OSVČ
Miriam Poledníková
Karviná- Ráj
Blanka Kotučová
Karviná
Pavel Brodský
České Budějovice
osvč
Hana Smělíková
Ostrava
učitelka
Peter Novak
Chlum u Trebone
ucitel matematiky
Jaromír Rais
České Budějovice
projektant
Milan Štejdíř
Pardubice
Kateřina Štejdířová
Pardubice
Petitions by Great Joomla!

Petice "Zachraňme stromy!"

Podepište petici za lepší paragrafy na ochranu zeleně alej

V době silného znečištění životního prostředí jsou stromy nenahraditelné. Ostrůvky zeleně v intenzivně využívané krajině a v umělém prostředí měst vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch, zachycují prach a škodliviny, poskytují stín a tlumí hluk. Stromy vysazované od renesance podél řek a cest utvářejí typickou českou krajinu.

Znepokojuje nás masivní kácení zdravých stromů, jehož jsme v posledních letech svědky. Pod záminkou bezpečnosti dopravy padají staleté aleje, ve městech a obcích se kácejí stromy i parky, zelené plochy mizí po celé zemi. Zatímco kdekdo kácí, málokdo sází.

Žádáme, aby byla v českém právním řádu posílena ochrana dřevin rostoucích mimo les v následujících pěti bodech:

 1. Nezávisle posuzovat hodnotu stromů
  V případě kácení významných stromů je nutné zavést povinné odborné posudky. Odborně způsobilá osoba mimo jiné vyčíslí, k jaké ekologické újmě by kácením došlo.
 2. Rozhodovat o kácení objektivně
  Malé úřady nemají dost vyškolených úředníků. Obce rozhodující o vlastních parcích jsou zas ve střetu zájmů. Kompetence by se měly převést na větší obce a na sousední úřady.
 3. Chránit stromořadí v krajině
  Je třeba zrušit výjimky silničářů a správců toků, kteří smějí kácet aleje a břehové porosty bez povolení. O stromech má vždy rozhodovat orgán ochrany přírody.
 4. Zapojit veřejnost do rozhodování
  Na základě pouhého oznámení dochází k rozsáhlému kácení také ve městech a obcích. Je nutné omezit kácení na oznámení, kdy se veřejnost nemůže účastnit rozhodování.
 5. Méně kácet, více sázet
  Za vykácené dřeviny musí být vždy vysazeny nové. Pokud není možná výsadba v místě kácení, musí majitel újmu zaplatit do obecního fondu určeného na výsadbu dřevin.
Petici Zachraňme stromy podepsalo 36468 lidí.
 1. Jméno*
  Napište své jméno.
 2. Příjmení*
  Napište své příjmení.
 3. Ulice a číslo*
  Zadejte ulici a číslo.
 4. Město / obec*
  Zadejte město nebo městskou část, v níž žijete.
 5. PSČ*
  Zadejte poštovní směrovací číslo.
 6. E-mail*
  Emailová adresa není platná nebo už byla použita.
 7. Telefon
  Povoleny jsou pouze číslice
 8. Zaměstnání / funkce
  Neplatný Vstup

 9. * Údaje označené hvězdičkou je třeba vyplnit.


  Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

davle2

O petici

Důvod: Dnes, v době silného znečištění životního prostředí, jsou stromy nenahraditelné. Ostrůvky zeleně v intenzivně využívané krajině a v umělém prostředí měst vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch, zachycují prach a škodliviny, hubí mikroorganismy, poskytují stín a tlumí hluk. Parky a sady jsou často jedinými místy k procházkám a odpočinku. Stromy vysazované od renesance podél řek a cest jsou důležitým životním prostorem pro řadu živočichů, utvářejí typickou českou krajinu a připomínají moudrost našich předků. Úbytek zeleně ohrožuje lidské zdraví.

Adresáti: Prezidentovi ČR, Parlamentu ČR, Vládě ČR, ministrovi a Ministerstvu životního prostředí ČR, České inspekci životního prostředí, hejtmanům a zastupitelstvům krajů

Petiční výbor:

 • Hana Hegerová, zpěvačka a herečka
 • PhDr. Marie Hrušková, spisovatelka píšící o památných stromech
 • doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., děkan Zahradnické fakulty MZLU v Brně
 • PhDr. Přemek Podlaha, CSc., moderátor a publicista
 • RNDr. Jan Pokorný, CSc., pracovník Ústavu systémové biologie a ekologie AVČR v Třeboni
 • MUDr. Eva Schallerová, dětská lékařka z Ostravy
 • Luba Skořepová, herečka a spisovatelka
 • Hana a Petr Ulrychovi, hudebníci ze skupiny Javory
 • Ing. Jiří Válal, starosta obce Slavičky na Vysočině
 • Mgr. Lukáš Matějka, právník sdružení Arnika, Štefcova 1039, 500 09 Hradec Králové, oprávněný jednat jménem petičního výboru

Petice vznikla v listopadu 2008.  pdfPetice ke stažení

Významní signatáři

Jana Amies, ak.mal., malířka
Luboš Andršt, hudební skladatel
Dan Bárta, hudebník
Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., historička umění, VŠ profesorka
Petr Beneš, pianista, kantor konzervatoře Jaroslava Ježka
Ivan Binar, spisovatel
Zdeněk Bobek, RNDr., starosta města Klobouky u Brna
Tereza Boučková, spisovatelka
Jan Burian, písničřkář a spisovatel
Miloš Calda, ved. Katedry amerických studií IMS FSV UK
Mikoláš Chadima, hudebník a skladatel
Antonín Crha, místostarosta městské části Brno - Bohunice
Olga Černá, operní pěvkyně
Jiří Danihelka, botanik, zaměstnanec AV ČR a vysokoškolský učitel
Jiří Dědeček, básník a písničkář
Ing. Vladimír Dolejský PhD., ředitel odboru ochrany lesa ČIŽP
Eva Drašarová, ředitelka Národního archivu
Prof. Dr. Gero Fischer, univ. profesor, Institut slavistiky
Ing. Valdemar Grešík, člen zastupitelstva města Děčín
Doc. MUDr. Alois Hamet, CSc.,, kardiolog v důchodu
Ondřej Havelka, zpěvák, režisér
Markéta Hejkalová, spisovatelka a překladatelka
Karel Holas, houslista kapely Čechomor
Kateřina Jacques, poslankyně
Adéla Janíková, ilustrátorka
Mgr. Jitka Jezberová, Ph. D., vědecká pracovnice Akademie věd ČR
Jiří Just, emeritní fejtonista a scénárista
Doc. PhDr. Vladimír Just, CSc., pedagog na katedře teatrologie FFUK
Karolina Kamberská, hudebnice, Sestry Steinovy
Josef Klíč, koncertní mistr janáčkovy opery,pedagog JAMU
Lukáš Klíma, farář ČCE
PhDr. Marie Klimešová, Ph. D., historička umění, VŠ pedagog
Elmar Kloss, umělec
Jiří Kotouč, dirigent,profesor konservatoře Praha
Jana Koubková, jazz
Petr Kovář, Doc. akad. arch., architekt, vš učitel
Boris Kreuzberg,doc. MUDr. CSc., lékař,přednosta Radiodiagnostické kliniky FN Plzeň
Prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc., literární vědec, předseda Obce spisovatelů
Doc. RNDr. Jaromír Kutík, CSc., docent PřF UK
Libuše Ludvíková, spisovatelka
Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně pro oblast ŽP
Jaroslav J. Neduha, hudebník (Extempore)
Marek Nohejl, Evropská komise, Brusel
Jaromír František Palme , výtvarník - ilustrátor, hudebník
Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze
Carlos Pérez Vázquez, ředitel kulturní nadace Fibart
Oldřich Petrášek, starosta města Netolice
Doc. Dr. Ondřej Pilný, ředitel Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK
Stanislav Pitaš, místostarosta obce Šonov
Petr Placák, spisovatel
Galina Poppová, výtvarnice a spisovatelka
Doc. RNDr. Karel Prach, CSc., vysokoškolský učitel a vědecký pracovník AV ČR
Růžena Preissová, Dr., zřizovatelka a ředitelka soukromého gymnázia
Michal Prokop, zpěvák, hudebník, moderátor
Doc. ThDr. Martin Prudký, VŠ učitel, teolog
Doc. Dana Puchnarová, ak.mal., univerzitní pedagožka, malířka, grafička, spisovatelka
Jan Ruml, právník
Prof. PhDr. Zdenka Rusínová, CSc., emeritní prof. Filozofické fakulty MU Brno
Eva Slavíková, Akad. soch., akademická sochařka
Marta Smolíková, řeitelka Otevřené společnosti o.p.s. / ProCulture
Olga Sommerová, filmová dokumentaristka
Karel Srp, předseda Jazzová sekce
Jiří Stránský, spisovatel, scenárista, dramatik, básník a překladatel
Martin Svoboda, ředitel Státní technické knihovny
Miroslav Synek JUDr., starosta městyse Vrchotovy Janovice
Jiřina Šiklová , duchodkyně a emeritní vysokoškolská pedagožka
PhDr. Mgr. Martin Šimsa, Ph. D., vedoucí katedry společenských věd UJEP, filosof
Štěpán Špinka, filosof
Jaromír Štětina, senátor
Jana Štroblová, básnířka, prozaička
Tomáš Uhlík, baskytarista, Jazz Efterrätt
Ljuba Václavová, fil.dokumentaristka
Ludvík Vaculík, spisovatel
Dagmar Volfová, sólistka opery

Petice „Co vytřídíš, neplatíš!“ - NEW

nahled co-vytridis-neplatis

Podepište petici za vyšší recyklaci a spravedlivé poplatky za odpad

Obyvatelé, firmy a obce v ČR produkují výrazně víc směsného odpadu oproti státům, které se této oblasti více věnují. Cestu z této situace vidíme v zavedení spravedlivých poplatků za odpady a větší motivaci obyvatel. Nový systém musí zajistit, aby ten, kdo více třídí, platil méně. Za důležité považujeme podpořit šetrné využití bioodpadu, například domácí a komunitní kompostování. Kvůli současnému nevhodnému nakládání s odpady rostou paušální poplatky za popelnice.

Žádáme proto:

 • aby byl zaveden systém spravedlivých plateb za odpady – čím více vytřídíme pro recyklaci, tím méně budeme platit za likvidaci;
 • aby hlavní cíle plánů nakládání s odpady směřovaly ke zvýšení recyklace (minimálně 50 % recyklace všech odpadů z domácností a živností).

Podrobnosti najdete i v článku "Jaké úspory mohou přinést spravedlivé poplatky za odpad?"

Petici Co vytřídíš, neplatíš podepsalo 10057 lidí.
 1. Jméno*
  Napište své jméno.
 2. Příjmení*
  Napište své příjmení.
 3. Ulice a číslo*
  Zadejte ulici a číslo.
 4. Město / obec*
  Zadejte město nebo městskou část, v níž žijete.
 5. PSČ*
  Zadejte poštovní směrovací číslo.
 6. E-mail*
  Emailová adresa není platná nebo už byla použita.
 7. Telefon
  Povoleny jsou pouze číslice
 8. Zaměstnání / funkce
  Neplatný Vstup

 9. * Údaje označené hvězdičkou je třeba vyplnit.


  Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

komposter

Adresáti: Poslanci Parlamentu České republiky, Vláda České republiky, Krajská zastupitelstva, Městská a obecní zastupitelstva

Petiční výbor:
Eva Vejmělková, Horní Suchá
Matěj Man (Arnika), Chotěboř
RNDr. Jindřich Petrlík (předseda sdružení Arnika), Praha 8
Jan Nezhyba (vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj! Arnika), Havířov
Ing. Lukáš Černohorský, (koalice PRO 3R), Ostrava
MgA. Jan Symon – (starosta obce Ostopovice), Ostopovice

pdfPetice ke stažení

Petice "Praha - město pro život"

obrazek-k-petici-praha-mesto-pro-zivotKvůli enormnímu provozu aut dýcháme v Praze stejně špinavý vzduch, jaké má průmyslové Ostravsko. Stovky tisíc lidí kvůli tomu trpí zdravotními problémy, ohroženy jsou zejména děti. Zeleň dokáže znečištění ovzduší zčásti kompenzovat. Mimo vytváření kyslíku, zachycování prachu a mikroorganismů stromy navíc zmírňují letní žár v ulicích a pohlcují hluk. S obavami sledujeme úbytek zeleně, k němuž dochází.

Petice za záchranu zeleně a zelených ploch

Adresát:
Ministru a ministerstvu životního prostředí, primátoru Prahy, hlavnímu městu Praha, magistrátu a zastupitelům, starostům a zastupitelstvům městských částí, České inspekci životního prostředí.

Magickou krásu stověžaté matky měst nepůsobí jen historické památky. Charakter Prahy utváří stejnou měrou i vltavské údolí, zelený svah Petřína, Stromovka, parky a stromořadí. Bez zeleně by Praha byla zcela jiným městem.

Kvůli enormnímu provozu aut dýcháme v Praze stejně špinavý vzduch, jaké má průmyslové Ostravsko. Stovky tisíc lidí kvůli tomu trpí zdravotními problémy, ohroženy jsou zejména děti. Zeleň dokáže znečištění ovzduší zčásti kompenzovat. Mimo vytváření kyslíku, zachycování prachu a mikroorganismů stromy navíc zmírňují letní žár v ulicích a pohlcují hluk.

S obavami sledujeme úbytek zeleně, k němuž dochází. Mnohde se kácejí zdravé stromy a zelené plochy ustupují výstavbě. Parků na rozdíl od parkovišť nepřibývá, výsadba stromů v hustě zastavěných oblastech města chybí. Zahušťování zástavby a nárůst dopravy může ještě zhoršit nový územní plán.

Chceme, aby Praha byla zdravým a zeleným městem. Žádáme proto představitele hlavního města, městských částí i zodpovědných úřadů, aby:

1. Zachovali a vytvářeli v novém územním plánu prostor pro zeleň a zelené plochy. Všechny pozemky města nelze rozprodat a zastavět budovami.
2. Zabezpečili informování občanů o plánovaném kácení na internetu a přímo v daném v místě. Občané mají právo vědět o zásazích do životního prostředí.
3. Zpracovali inventarizaci zeleně, která se provedla naposledy v roce 1995. Bude jasno v tom, co se stalo se zelení za posledních deset let.
4. Neschvalovali plošné mýcení. S kácením lze souhlasit pouze u nemocných stromů. Vždy by měl být zpracován nezávislý posudek a vyčíslena ekologická újma.
5. Nařizovali důsledně náhradní výsadbu za vykácené dřeviny, i péči o nové stromy a keře. Výsadba musí kompenzovat újmu na životním prostředí obyvatel dané lokality.

Tato petice vznikla v Praze na Den stromů, 20. října 2008

Petiční výbor:
MUDr. Radim Šrám, DrSc., předseda komise pro životní prostředí Akademie věd ČR
RNDr. Václav Větvička, dlouholetý ředitel pražské Botanické zahrady PřF UK
Petr Vacek, herec pražského divadla Ypsilon
Martin Skalský, sdružení Arnika, bytem v Praze 6, Vilímovská 611/29, oprávněný jednat jménem petičního výboru

Pod tištěnou verzi petice připojilo svůj podpis 7 385 lidí.

Významní signatáři

Jiří Bárta, ředitel Nadace Via
Klára Čulíková Langová, scénografka
Anna Grušová, Mgr.
, členka zastupitelstva Prahy 5
Zina Hamon Freundová, Mgr.
, lektorka jazyků, signatářka Charty 77
Martin Herzán
, předseda Evropské unie pro lidská práva
Marie Hrušková
, spisovatelka
Jana Marášková
, bubenice skupiny Schovanky
Pavel Maurer
, milovník dobrého jídla
Dana Němcová
, psycholožka, signatářka Charty 77
Martin Němec
, hudebník (Extempore)
Přemysl Rabas, MVDr.
, předseda Poslaneckého klubu SZ
Ivan Rynda, PhDr., vysokoškolský učitel
Ak. soch. Eva Slavíková
, sochařka
Jáchym Topol
, spisovatel

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Karel Malý
Praha 4
OSVC
Gabriela Skopaová
Šluknov
studentka
Anna Vinklárková
Praha 1
student územního plánování na FA ČVUT
Miluše Rezková
Praha
důchodce
Alena Drápalová
Praha 4 - Podolí
Ivana Zýková
Praha 8
Aneta Menoušková
Praha
Zdeněk Dryák
Praha 4
Antonie Matějovská
Praha 7
Perla Kotmelová
Praha
herečka
Kristina Chalašová
Bakov nad Jizerou
Michal Mařík
Bakov nad Jizerou
Ida Taušlová
Praha 2
student
Lucie Málková
Praha 8
radka soukupova
Liberec 4
zdravotní sestra
Peter Novak
Chlum u Trebone
ucitel matematiky
Ludmila Daďová
Holešov
lékárník
Vlastimil Tůma
Praha 7 - Holešovice
nezaměstnaný
Jakub Kocurek
Doudleby
PhD student
Anna Sehnalová
České Budějovice
PhD student
Petitions by Great Joomla!

Výzva k vyhlášení Lazecké remízy přírodní památkou

Uvědomuji si potřebu zachovat a chránit cenná přírodní území, která zde zůstala. Mezi takové bez pochyby patří Lazecká remíza, fragment původního lužního lesa, který zasahuje do soustavy Natura 2000. Navzdory svým hodnotám je tato lokalita, poskytující místo pro život mnoha chráněným druhům živočichů i rostlin, aktuálně ohrožena záměry v podobě kácení dřevin a těžby uhlí. Obojí by zcela změnilo charakter Lazecké remízy a zničilo tak ekosystém, který zde vznikal desetiletí.

Připojuji se tedy k žádosti o vyhlášení Lazecké remízy přírodní památkou, aby i nadále mohla být tato cenná lokalita účinně chráněna.

Stránky kauzy

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Michaela Vítková
Novy hrozenkov
Kuchar
Kateřina Pyšková
Praha 8
MRP
Martin Witosz
Bohumin
Hřbitovní správa
Martin Witosz
Bohumin
Hřbitovní správa
Kateřina Morcinková
Petrovice u Karviné
Adam Janiurek
Karviná
Magdaléna Roháčová
Ostrava
kurátorka
Marian Monczka
Karviná
důchodce
Vladislava Vitošová
Karviná-Nové Město
administrativní pracovnice
Adam Vitoš
Karviná
Administrativní pracovník
Petr Jelínek
Havířov
důlní technik
Nikola Kolářová
Horní Bříza
student
Pavel Melichar
Těrlicko
Pojišťovnictví
Marie Farská
Karviná
Studentka
Marie Farská
Karviná
Studentka
Petr Vavřík
Brno
Patrik Hofschneider
Slavičín
Student
Martin Majcík
Karviná
Hana Husovská
Karviná
student
Kateřina Majcíková
Karviná-Mizerov
student
Petitions by Great Joomla!

Petice Nenechme se vybagrovat!

Za zachování práva lidí podílet se na rozhodování

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,bagr-bez

paní poslankyně, páni poslanci,

dozvídám se, že připravujete novelu stavebního zákona, která by omezila účast lidí ve stavebních řízeních.

Čistý vzduch a voda, úrodná půda, zachování rázu české krajiny i kvalitního prostředí měst a obcí jsou důležité prvky spoluvytvářející ekonomickou prosperitu. Zásadně nesouhlasím s tím, aby byly změkčovány zákony na ochranu životního prostředí. Odmítám také omezování lidských práv účastnit se rozhodovacích procesů; tato práva mají v demokratické společnosti patřit k samozřejmostem.

Chystané úpravy stavebního zákona by snad zvýšily zisky průmyslovým podnikům a developerům, ale poškodily jiné podnikatele a zhoršily by podmínky pro život většiny obyvatel České republiky.

V úvahách o „konkurenceschopnosti“ nemůžete brát v úvahu pouze miliardy, které mohou ušetřit velké podniky v případě, že jim dovolíte přestat brát ohledy na podniky menší a zbavíte občany práva rozhodovat o tom, v jakém prostředí žijí. Znečištěný vzduch, zamořená voda i půda a zničená příroda povedou ke zvýšení negativních přírodních jevů a ke zhoršení zdravotního stavu populace. Náklady s tím spojené, včetně léčby závažných onemocnění, zatím nikdo nespočítal.

Žádám Vás, abyste zachovali práva lidí a občanských sdružení účastnit se stavebních řízení a mezi účastníky stavebních řízení zahrnuli také obecní samosprávy.

Přečtěte si více informací:

Omezení účasti veřejnosti ve stavebních řízeních by obralo o práva tisíce lidí ročně

Kauzy, kde se lidem podařilo ochránit životní prostředí

Dokázali jsme to! Poslance jsme přesvědčili, teď nás čeká senát

Papírovou verzi petice podepsalo 813 lidí

(k 16. červenci 2012).

 
|

pdfStáhněte si petiční arch petice Nenechme se vybagrovat!35.66 KB

There are no fields defined yet.

Petitions by Great Joomla!

Petice Nespalujme, recyklujme!

Poslancům Parlamentu České republiky,
Vládě České republiky,
Krajským zastupitelstvům
Poslancům Evropského parlamentu,
Komisi EU

Petice Nespalujme, recyklujme!

Přestože se v posledních letech odpadové hospodářství České republiky posunulo životnímu prostředí přívětivějším směrem, chystaná masivní výstavba spaloven odpadů s výraznou podporou z veřejných zdrojů může tento pozitivní trend zvrátit. Naopak podpora předcházení vzniku odpadu a informovanost občanů jsou v České republice nedostatečné stejně jako podpora kompostování a nastavení efektivního systému recyklace odpadu.

Spalovny nelze definovat jako obnovitelné zdroje energie, protože spalují výrobky z ropy, uhlí a dalších neobnovitelných surovin. Ze spáleného odpadu navíc stále jedna třetina jeho hmotnosti zbude v podobě popele a popílku obsahujících těžké kovy, dioxiny a další toxické látky. Spalovny potřebují stálý přísun odpadů a blokují tím zvýšení recyklace.  Příklady regionů ve střední Evropě ukazují, že lze řešit nakládání s odpady bez jejich masivního skládkování i spalování.
Žádáme proto, aby:

 1. výstavba spaloven nebyla podporovaná z veřejných finančních zdrojů, včetně evropských fondů;
 2. spalovny nebyly nadále definovány jako obnovitelné zdroje energie a nezískávaly tak neoprávněně další podporu z veřejných financí;
 3. byla striktnější kontrola nakládání s popelem a popílkem ze spaloven;
 4. nebylo omezováno právo občanů na účast v rozhodovacích řízeních o spalovnách;
 5. byla zvýšena podpora kompostování a recyklace;
 6. byl zpracován plán prevence vzniku odpadů a větší prostor získaly systémy nulového odpadu, tedy maximálního třídění a recyklace odpadů a opakovaného použití výrobků a
 7. se rozšířil systém vratných obalů a zvýšila se jeho podpora.


Tato petice vznikla v Jihlavě, 15. prosince 2011

Petiční výbor:
RNDr. Jindřich Petrlík (předseda sdružení Arnika), Praha 8
Matěj Man, Chotěboř
Jan Nezhyba (sdružení OPS), Havířov
Mgr. Zuzana Tachovská (o. s. Lidé pro Liberec), Liberec
(jménem výboru jsou pověřeni jednat J. Petrlík či M. Man)

docPetice a podpisový arch ke stažení64 KB

Pod tištěnou verzi této petice připojilo svůj podpis 3 986 lidí.

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Sky Em Flores
Ostrov
Student
Tereza Bauerová
Plzeň
Libor Vávra
Brno
student
Michaela Zygmundová
Kralupy nad vltavou
student
Barbora Švancarová
Brandýs nad Labem
Barbora Švancarová
Brandýs nad Labem
Ivana Červenková
Frýdek - Místek
Jan Wild
Praha 4
Kamil Bolek
Praha 4
Account manager / Odpadové hospodářství
Hana Vysloužilová
Prostějov
Václav Bučinský
Soběslav
student ČZU
Lukáš Onderka
Opava
Nela Kumpoštová
Břeclav 4
Mikuláš Černík
Ves Touškov
Lukáš Skalský
Praha
bankovní specialista
Jana Dokoupilová
Olomouc
radiologický asistent
Šárka Petrovičová
Praha
Martina Holeková
Praha 9
Ilona Jakubčíková
Krumvíř
Studentka
Michal Hovorka
Slaný
Petitions by Great Joomla!

Petice "Neomezujte IRZ!"

tri-opickyMnohé chemické látky jsou stále hrozbou pro zdraví lidí a životní prostředí. Jaké látky a v jakém množství se vyskytují v blízkosti našeho domova? A kdo je vypouští? Právě tyto otázky nám umí zodpovědět Integrovaný registr znečišťování (IRZ).

Adresáti: Ministrovi průmyslu a obchodu Ing. Martinu Kocourkovi a Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s omezením práva veřejnosti na informace o toxických látkách ve veřejně přístupním Integrovaném registru znečišťování (IRZ), o něž usiluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Chceme mít nadále možnost dovídat se o látkách, které do vody ovzduší a půdy vypouští průmyslový podnik v blízkosti našeho bydliště a jaké látky končí v odpadech z jeho provozu. Za sedm let fungování IRZ pomohl v mnoha obcích, městech a regionech zjistit původce i rozsah znečištění, poskytuje důležitá data veřejnosti, ale i státní správě a samosprávě.

Protože si uvědomujeme riziko vlivu chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí a znepokojují nás snahy MPO na omezení informací o těchto látkách ve veřejně přístupném registru (IRZ), který plní funkci na tyto látky upozorňovat, požadujeme zachování dostupnosti informací o toxických látkách v IRZ ve stávající podobě.

Celý text petice

Tato petice vznikla v Praze 21. července 2011

Petiční výbor:

Ing. Milan Havel, projektový pracovník programu Toxické látky a odpady, Arnika
Ing. Jana Altunkaya, pracovnice programu Toxické látky a odpady, Arnika, oprávněná jednat jménem petičního výboru

My, níže podepsaní, souhlasíme s textem uvedené petice z 21. července 2011

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Nikola Schlosserová
Plzeň3, Bory
Ivana Vrablíková
Líšný
administrativa
Roman Szpuk
Vimperk
meteorolog
Marcela Povolna
Lodenice
Magdalena Benešová
Bezno
eva danielova
Mostek
důchodce
Barbora Sadilová
Praha 3
Petr Halík
Praha
oz
Eva Kaslova
Plzeň 301 00
Michaela Veselá
Nové Syrovice
student
Ing.Jiří Doležal,
Rožnov pod Radhoštěm
učitel chemie
Jaroslava Kapitolová
Praha 6
zdrav.sestra v důchodu
Alexandr Vesecký, Bc.
Zlín
projektant
Karel Vesecký
Zlín
ICT konzultant
Marek Drvota
Teplice
projektant
Lukáš Jiříček
Říčany
student
Lukáš Škola
Strakonice
Jan Jirkovský
Sedlec
Student PF
Ing. Martin Mansfeld
Brno
technolog výroby
Josef Houfek
Čáslav
Petitions by Great Joomla!

Petice "Zachraňme stromy!" - OLD

Petice za lepší paragrafy na ochranu zeleně

P1030461V době silného znečištění životního prostředí jsou stromy nenahraditelné. Ostrůvky zeleně v intenzivně využívané krajině a v umělém prostředí měst vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch, zachycují prach a škodliviny, poskytují stín a tlumí hluk. Stromy vysazované od renesance podél řek a cest utvářejí typickou českou krajinu.

Znepokojuje nás masivní kácení zdravých stromů, jehož jsme v posledních letech svědky. Pod záminkou bezpečnosti dopravy padají staleté aleje, ve městech a obcích se kácejí stromy i parky, zelené plochy mizí po celé zemi. Zatímco kdekdo kácí, málokdo sází.

Žádáme, aby byla v českém právním řádu posílena ochrana dřevin rostoucích mimo les v následujících pěti bodech:

 1. Nezávisle posuzovat hodnotu stromů
  V případě kácení významných stromů je nutné zavést povinné odborné posudky. Odborně způsobilá osoba mimo jiné vyčíslí, k jaké ekologické újmě by kácením došlo.
 2. Rozhodovat o kácení objektivně
  Malé úřady nemají dost vyškolených úředníků. Obce rozhodující o vlastních parcích jsou zas ve střetu zájmů. Kompetence by se měly převést na větší obce a na sousední úřady.
 3. Chránit stromořadí v krajině
  Je třeba zrušit výjimky silničářů a správců toků, kteří smějí kácet aleje a břehové porosty bez povolení. O stromech má vždy rozhodovat orgán ochrany přírody.
 4. Zapojit veřejnost do rozhodování
  Na základě pouhého oznámení dochází k rozsáhlému kácení také ve městech a obcích. Je nutné omezit kácení na oznámení, kdy se veřejnost nemůže účastnit rozhodování.
 5. Méně kácet, více sázet
  Za vykácené dřeviny musí být vždy vysazeny nové. Pokud není možná výsadba v místě kácení, musí majitel újmu zaplatit do obecního fondu určeného na výsadbu dřevin.

Petice vznikla v Jihlavě se začátkem vegetačního klidu stromů. pdfPetice ke stažení

Pod tištěnou verzi této petice připojilo svůj podpis 10 915 lidí.

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Kateřina Cachia
Židlochovice
administrativa
Marcela Klemensova
Havirov - Mesto
Perla Kotmelová
Praha
herečka
Michal Mařík
Bakov nad Jizerou
Kristina Chalašová
Bakov nad Jizerou
Michal Karásek
Sobotka
Adam Karas
Příbram
Student
Alena Pučková
Vraňany
admin. pracovník
babsabtabkapfd
New York
JoqWbWbbitRZAx
Martin Reich
Horoušany
Skladník
Martin Reich
Horoušany
Skladník
Karolína Škereňová
Ostrava
Jaroslav Jonáš
Vyšší Brod
učitel
Šárka Fialová
Praha 9
asistentka
Jana Tomašovičová
Praha
Veronika Rajnišová
Děčín 21
Dana Navrátilová
Jablonec n.N.
Johana Kaufmanová
Zdice
Marie Přibylová
Praha 1
Překladatelka
Jiřina Pšeničková
Liberec 25
Petitions by Great Joomla!

Důvod: Dnes, v době silného znečištění životního prostředí, jsou stromy nenahraditelné. Ostrůvky zeleně v intenzivně využívané krajině a v umělém prostředí měst vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch, zachycují prach a škodliviny, hubí mikroorganismy, poskytují stín a tlumí hluk. Parky a sady jsou často jedinými místy k procházkám a odpočinku. Stromy vysazované od renesance podél řek a cest jsou důležitým životním prostorem pro řadu živočichů, utvářejí typickou českou krajinu a připomínají moudrost našich předků. Úbytek zeleně ohrožuje lidské zdraví.

Adresát: Prezidentovi ČR, Parlamentu ČR, Vládě ČR, ministrovi a Ministerstvu životního prostředí ČR, České inspekci životního prostředí, hejtmanům a zastupitelstvům krajů

Petiční výbor:

 • Hana Hegerová, zpěvačka a herečka
 • PhDr. Marie Hrušková, spisovatelka píšící o památných stromech
 • doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., děkan Zahradnické fakulty MZLU v Brně
 • PhDr. Přemek Podlaha, CSc., moderátor a publicista
 • RNDr. Jan Pokorný, CSc., pracovník Ústavu systémové biologie a ekologie AVČR v Třeboni
 • MUDr. Eva Schallerová, dětská lékařka z Ostravy
 • Luba Skořepová, herečka a spisovatelka
 • Hana a Petr Ulrychovi, hudebníci ze skupiny Javory
 • Ing. Jiří Válal, starosta obce Slavičky na Vysočině
 • Mgr. Lukáš Matějka, právník sdružení Arnika, Štefcova 1039, 500 09 Hradec Králové, oprávněný jednat jménem petičního výboru

Petice za čistější ovzduší pro Ostravu

Příloha: pdf Petice za čistější ovzduší pro Ostravu 158.17 Kb

ostrava-k-peticiKvůli špatnému stavu ovzduší je Ostrava a její okolí černou skvrnou na mapě Evropy. Bývají zde výrazně překračovány imisní limity škodlivých látek, jako je polétavý prach (PM10), benzo(a)pyren a další látky. Tento stav ohrožuje zdraví tisíců lidí žijících v této oblasti. Ostravané i obyvatelé okolních měst a obcí však  mají právo na příznivé životní prostředí stejně jako jakýkoliv jiný občan ČR. Chceme čistější ovzduší pro Ostravu!

Adresát:
Parlamentu ČR, Vládě ČR, ministrovi a Ministerstvu životního prostředí v ČR, České inspekci životního prostředí, hejtmanu Moravskoslezského kraje, zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, primátorovi a zastupitelstvu města Ostravy

My, obyvatelé Ostravy a přilehlých částí, žijeme v prostředí, kde jsou dlouhodobě překračovány zákonné limity pro znečištění ovzduší. Jsme si vědomi závažného ohrožení, které toto znečištění představuje pro zdraví desetitisíců lidí v našem regionu. Nejvíce ohroženy jsou přitom děti. Tisíce lidí již dnes trpí zdravotními problémy. Jako každý občan tohoto státu i my máme právo na ochranu našeho zdraví a příznivé životní prostředí, jakož i dodržování právních předpisů, které tuto ochranu mají zajistit.

My, níže podepsaní, vyzýváme výše uvedené veřejné instituce, aby v rámci svých kompetencí neprodleně učinily všechny kroky, které zajistí plnění imisních limitů na celém území Ostravy nejpozději do 3 let.

Tato petice vznikla v Ostravě dne 26.4.2010

Petiční výbor:
MUDr. Eva Schallerová, Poláškova 4, 716 00 Ostrava-Radvanice
Vladimír Burda, Hviezdoslavova 6/403, 716 00 Ostrava-Radvanice
Ing. Jan Hrachový, Arbesova 5, 702 00 Moravská Ostrava
Mgr. Vendula Krčmářová, 17.listopadu 676, 708 00 Ostrava-Poruba, oprávněná jednat jménem petičního výboru

Člověk a voda – petice za lepší zacházení s vodou

Kvalita vody v řekách České republiky se během posledních let výrazně zlepšila, ale stále se mnohde nedaří vrátit jim původní život. Zkrácená a opevněná koryta řek rychle odvádějí vodu z odvodněných monokulturních polí a lesů. Krajina ztratila schopnost zadržovat vodu a dále trpí zvýšenou erozí a povětrnostními extrémy. Toxické látky stále znečišťují vodu, dostávají se do těl vodních organismů a ohrožují zdraví lidí. Nezávadná voda začíná být strategickou surovinou. Mezinárodní dohody a směrnice EU zavazují Českou republiku k ochraně vod a na ně vázaného přírodního prostředí. Nejsou však plněny dostatečně.

Adresáti: Parlamentu ČR, Vládě ČR, ministru a Ministerstvu životního prostředí ČR, ministru a Ministerstvu zemědělství ČR a České inspekci životního prostředí

Chceme, aby byla posílena ochrana vodních toků a mokřadů, a proto požadujeme:
 1. Ochranu vodních toků a mokřadů před nevhodnými zásahy
  V rámci přijímaných zákonů a plánovacích dokumentů podporovat přírodě blízké úpravy namísto rozsáhlých technických zásahů, které narušují funkci vodních toků. Novelou zákona o vodách zajistit, aby zemní práce v korytě byly řádně povolovány orgány ochrany přírody a nemohly být správci toku prováděny na pouhé oznámení.
 2. Ochranu nejcennějších na vodu vázaných druhů a přírodních stanovišť
  Je třeba co nejdříve zařadit cenná území do soustavy Natura 2000 (například Labské údolí).
 3. Zachování a obnovu přírodní podoby řek a potoků
  Porézní půda a rostlinná společenstva meandrů, mokřadů a rašelinišť chrání před povodněmi spolehlivěji a účinněji než betonování vodních toků.
 4. Zprůchodnění vodních toků pro migraci vodních živočichů
  (například lososa)
 5. Zastavení plánů na ekonomicky i ekologicky nevýhodnou výstavbu jezů na Dolním Labi
  Lodní dopravu je třeba přizpůsobit řece, nikoliv naopak.
 6. Čistší vodu pro lidi i pro ryby
  Je třeba omezit znečišťování vod rtutí, pesticidy a persistentními organickými látkami (např. zpomalovače hoření, PFOS, hexachlorbenzen a další) a splachy z polí.
 7. Důsledné a přísné postihy pro ty, kdo vodu znečišťují.
Petiční výbor:

Prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc., emeritní profesor Univerzity Palackého Olomouc
Ing. Werner Hentschel, bývalý vedoucí Správy CHKO Labské pískovce v Děčíně
Jiří Válal, starosta obce Slavičky
Ing. Vlastimil Karlík, projektový pracovník programu Ochrana přírody, Arnika
Ing. Jana Vitnerová, vedoucí programu Ochrana přírody, Arnika, oprávněná jednat jménem petičního výboru

Petice vznikla 1. 8. 2010

Ke stažení: pdf Petice Člověk a voda (715.78 Kb)

Pod tištěnou verzi této petice připojilo svůj podpis 3 291 lidí.

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Zdenka Krčálová
Brno
administrativa
Sky Em Flores
Ostrov
Student
Kateřina Dvořáková
Zeleneč
Barbora Švancarová
Brandýs nad Labem
Lukáš Skalský
Praha
bankovní specialista
Iva Krišová
Zábřeh
Kateřina Vojtíšková
Praha
sociolog
Jitka Košíková
Brno
daňový poradce
Lukáš Tichý
Plzeň
osvč
Karolina Vrtílková
Pětipsy
MD
MUDr. Alexandra Minksová
Brno
lékařka
MUDr.Marie Dovalová
Háj ve Slezsku
Lékařka
eva danielova
Mostek
důchodce
Blanka Kratochvílová
Velvary
OSVČ
Vít Vebr
Praha 5
Hana Zatloukalová
Olomouc
studentka
Kateřina Hřídelová
Praha 5
asistentka
Monika Zemancová
Benátky nad Jizerou
projektant
Tereza Bernášková
Rokycany
Barbora Sadilová
Praha 3
Petitions by Great Joomla!

Podepište petici

Zachraňme stromy!

aleje_dedictvi_krajinyStromy podél řek a cest utvářejí typickou českou krajinu. Znepokojuje nás masivní kácení, kterého jsme svědky. V době znečištění životního prostředí jsou stromy nenahraditelné. Ostrůvky zeleně v krajině a v umělém prostředí měst vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch, zachycují prach a škodliviny, poskytují stín a tlumí hluk. Žádáme, aby byla posílena právní ochrana dřevin.

Podepsat petici ►

Co vytřídíš, neplatíš!

nahled co-vytridis-neplatisObyvatelé, firmy a obce v ČR produkují výrazně víc směsného odpadu oproti státům, které se této oblasti více věnují. Cestu z této situace vidíme v zavedení spravedlivých poplatků za odpady a větší motivaci obyvatel. Nový systém musí zajistit, aby ten, kdo více třídí, platil méně. Za důležité považujeme podpořit šetrné využití bioodpadu, například domácí a komunitní kompostování.
Podepsat petici ►

Praha - město pro život

obrazek-k-petici-praha-mesto-pro-zivotS obavami sledujeme úbytek zeleně, k němuž v Praze dochází. Kvůli enormnímu provozu aut dýcháme v Praze stejně špinavý vzduch, jaké má průmyslové Ostravsko. Stovky tisíc lidí kvůli tomu trpí zdravotními problémy, ohroženy jsou zejména děti. Zeleň dokáže znečištění ovzduší zčásti kompenzovat. Stromy navíc zmírňují letní žár v ulicích a pohlcují hluk.
Podepsat petici ►
DarekProPrirodu-zeleny
kalendář 2018
Vykročte do roku 2018 s kalendářem od Arniky.
95 Kč Vstoupit do e-shopu
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
podporte