en ru

Lidé v Arnice

Petice „Co vytřídíš, neplatíš!“ - OLD

nahled co-vytridis-neplatisZa vyšší recyklaci a spravedlivé poplatky za odpad.

Poslancům Parlamentu České republiky,
Vládě České republiky,
Krajským zastupitelstvům,
Městským a obecním zastupitelstvům

Obyvatelé, firmy a obce v ČR produkují výrazně víc směsného odpadu oproti státům, které se této oblasti více věnují. Cestu z této situace vidíme v zavedení spravedlivých poplatků za odpady a větší motivaci obyvatel. Nový systém musí zajistit, aby ten, kdo více třídí, platil méně. Za důležité považujeme podpořit šetrné využití bioodpadu, například domácí a komunitní kompostování. Kvůli současnému nevhodnému nakládání s odpady rostou paušální poplatky za popelnice.

Žádáme proto:

 • aby byl zaveden systém spravedlivých plateb za odpady – čím více vytřídíme pro recyklaci, tím méně budeme platit za likvidaci;
 • aby hlavní cíle plánů nakládání s odpady směřovaly ke zvýšení recyklace (minimálně 50 % recyklace všech odpadů z domácností a živností).

Podrobnosti najdete i v článku "Jaké úspory mohou přinést spravedlivé poplatky za odpad?"

Petiční výbor:
Eva Vejmělková, Horní Suchá
Matěj Man (Arnika), Chotěboř
RNDr. Jindřich Petrlík (předseda sdružení Arnika), Praha 8
Jan Nezhyba (vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj! Arnika), Havířov
Ing. Lukáš Černohorský, (koalice PRO 3R), Ostrava
MgA. Jan Symon – (starosta obce Ostopovice), Ostopovice

pdfPetice ke stažení

POD TIŠTĚNOU VERZI PETICE PŘIPOJILO DO TÉTO CHVÍLE SVŮJ PODPIS JIŽ 7 725 LIDÍ.


[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Radek Charuza
Bohumín
Josef Dvořák
Hora Svaté Kateřiny
OSVČ
Josef Dvořák, Ing.
Tetčice
projektant
Pavel Holec
Brno
softwarový inženýr
Josef Franc
Prostějov
státní zaměstnanec
Josef Rauvolf
Praha 2
překladatel
Josef MORAVEC
Vrdy
ekolog
Josef Praks
Praha 4
project manager
Josef Šíla
Praha 9
produkční
Josef Solař
Šumná
lesník NP - Podyjí
Michal Ellner
Mohelnice
Jitka Zatloukalová
Loštice
OSVČ
Ivo Zatloukal
Loštice
OSVČ
Monika Návratová Frolová
Lipník nad Bečvou
Vlastimil Návrat
Lipník nad Bečvou
Ondřej Šimek
Postřelmůvek
Dělník
Eva Rulíšková
Mohelnice
David Kopr
Budeč
student
Eva Sršňová
Mohelnice
pracovník na informacích
Josef Rýznar
Třeština
kontrolor ve výrobě
Petitions by Great Joomla!

Petice "Zachraňme stromy!"

Podepište petici za lepší paragrafy na ochranu zeleně alej

V době silného znečištění životního prostředí jsou stromy nenahraditelné. Ostrůvky zeleně v intenzivně využívané krajině a v umělém prostředí měst vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch, zachycují prach a škodliviny, poskytují stín a tlumí hluk. Stromy vysazované od renesance podél řek a cest utvářejí typickou českou krajinu.

Znepokojuje nás masivní kácení zdravých stromů, jehož jsme v posledních letech svědky. Pod záminkou bezpečnosti dopravy padají staleté aleje, ve městech a obcích se kácejí stromy i parky, zelené plochy mizí po celé zemi. Zatímco kdekdo kácí, málokdo sází.

Žádáme, aby byla v českém právním řádu posílena ochrana dřevin rostoucích mimo les v následujících pěti bodech:

 1. Nezávisle posuzovat hodnotu stromů
  V případě kácení významných stromů je nutné zavést povinné odborné posudky. Odborně způsobilá osoba mimo jiné vyčíslí, k jaké ekologické újmě by kácením došlo.
 2. Rozhodovat o kácení objektivně
  Malé úřady nemají dost vyškolených úředníků. Obce rozhodující o vlastních parcích jsou zas ve střetu zájmů. Kompetence by se měly převést na větší obce a na sousední úřady.
 3. Chránit stromořadí v krajině
  Je třeba zrušit výjimky silničářů a správců toků, kteří smějí kácet aleje a břehové porosty bez povolení. O stromech má vždy rozhodovat orgán ochrany přírody.
 4. Zapojit veřejnost do rozhodování
  Na základě pouhého oznámení dochází k rozsáhlému kácení také ve městech a obcích. Je nutné omezit kácení na oznámení, kdy se veřejnost nemůže účastnit rozhodování.
 5. Méně kácet, více sázet
  Za vykácené dřeviny musí být vždy vysazeny nové. Pokud není možná výsadba v místě kácení, musí majitel újmu zaplatit do obecního fondu určeného na výsadbu dřevin.
Petici Zachraňme stromy podepsalo 36471 lidí.
 1. Jméno*
  Napište své jméno.
 2. Příjmení*
  Napište své příjmení.
 3. Ulice a číslo*
  Zadejte ulici a číslo.
 4. Město / obec*
  Zadejte město nebo městskou část, v níž žijete.
 5. PSČ*
  Zadejte poštovní směrovací číslo.
 6. E-mail*
  Emailová adresa není platná nebo už byla použita.
 7. Telefon
  Povoleny jsou pouze číslice
 8. Zaměstnání / funkce
  Neplatný Vstup

 9. * Údaje označené hvězdičkou je třeba vyplnit.


  Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

davle2

O petici

Důvod: Dnes, v době silného znečištění životního prostředí, jsou stromy nenahraditelné. Ostrůvky zeleně v intenzivně využívané krajině a v umělém prostředí měst vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch, zachycují prach a škodliviny, hubí mikroorganismy, poskytují stín a tlumí hluk. Parky a sady jsou často jedinými místy k procházkám a odpočinku. Stromy vysazované od renesance podél řek a cest jsou důležitým životním prostorem pro řadu živočichů, utvářejí typickou českou krajinu a připomínají moudrost našich předků. Úbytek zeleně ohrožuje lidské zdraví.

Adresáti: Prezidentovi ČR, Parlamentu ČR, Vládě ČR, ministrovi a Ministerstvu životního prostředí ČR, České inspekci životního prostředí, hejtmanům a zastupitelstvům krajů

Petiční výbor:

 • Hana Hegerová, zpěvačka a herečka
 • PhDr. Marie Hrušková, spisovatelka píšící o památných stromech
 • doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., děkan Zahradnické fakulty MZLU v Brně
 • PhDr. Přemek Podlaha, CSc., moderátor a publicista
 • RNDr. Jan Pokorný, CSc., pracovník Ústavu systémové biologie a ekologie AVČR v Třeboni
 • MUDr. Eva Schallerová, dětská lékařka z Ostravy
 • Luba Skořepová, herečka a spisovatelka
 • Hana a Petr Ulrychovi, hudebníci ze skupiny Javory
 • Ing. Jiří Válal, starosta obce Slavičky na Vysočině
 • Mgr. Lukáš Matějka, právník sdružení Arnika, Štefcova 1039, 500 09 Hradec Králové, oprávněný jednat jménem petičního výboru

Petice vznikla v listopadu 2008.  pdfPetice ke stažení

Významní signatáři

Jana Amies, ak.mal., malířka
Luboš Andršt, hudební skladatel
Dan Bárta, hudebník
Prof. PhDr. Milena Bartlová, CSc., historička umění, VŠ profesorka
Petr Beneš, pianista, kantor konzervatoře Jaroslava Ježka
Ivan Binar, spisovatel
Zdeněk Bobek, RNDr., starosta města Klobouky u Brna
Tereza Boučková, spisovatelka
Jan Burian, písničřkář a spisovatel
Miloš Calda, ved. Katedry amerických studií IMS FSV UK
Mikoláš Chadima, hudebník a skladatel
Antonín Crha, místostarosta městské části Brno - Bohunice
Olga Černá, operní pěvkyně
Jiří Danihelka, botanik, zaměstnanec AV ČR a vysokoškolský učitel
Jiří Dědeček, básník a písničkář
Ing. Vladimír Dolejský PhD., ředitel odboru ochrany lesa ČIŽP
Eva Drašarová, ředitelka Národního archivu
Prof. Dr. Gero Fischer, univ. profesor, Institut slavistiky
Ing. Valdemar Grešík, člen zastupitelstva města Děčín
Doc. MUDr. Alois Hamet, CSc.,, kardiolog v důchodu
Ondřej Havelka, zpěvák, režisér
Markéta Hejkalová, spisovatelka a překladatelka
Karel Holas, houslista kapely Čechomor
Kateřina Jacques, poslankyně
Adéla Janíková, ilustrátorka
Mgr. Jitka Jezberová, Ph. D., vědecká pracovnice Akademie věd ČR
Jiří Just, emeritní fejtonista a scénárista
Doc. PhDr. Vladimír Just, CSc., pedagog na katedře teatrologie FFUK
Karolina Kamberská, hudebnice, Sestry Steinovy
Josef Klíč, koncertní mistr janáčkovy opery,pedagog JAMU
Lukáš Klíma, farář ČCE
PhDr. Marie Klimešová, Ph. D., historička umění, VŠ pedagog
Elmar Kloss, umělec
Jiří Kotouč, dirigent,profesor konservatoře Praha
Jana Koubková, jazz
Petr Kovář, Doc. akad. arch., architekt, vš učitel
Boris Kreuzberg,doc. MUDr. CSc., lékař,přednosta Radiodiagnostické kliniky FN Plzeň
Prof. PhDr. Vladimír Křivánek, CSc., literární vědec, předseda Obce spisovatelů
Doc. RNDr. Jaromír Kutík, CSc., docent PřF UK
Libuše Ludvíková, spisovatelka
Petr Náhlík, náměstek primátora města Plzně pro oblast ŽP
Jaroslav J. Neduha, hudebník (Extempore)
Marek Nohejl, Evropská komise, Brusel
Jaromír František Palme , výtvarník - ilustrátor, hudebník
Leo Pavlát, ředitel Židovského muzea v Praze
Carlos Pérez Vázquez, ředitel kulturní nadace Fibart
Oldřich Petrášek, starosta města Netolice
Doc. Dr. Ondřej Pilný, ředitel Ústavu anglofonních literatur a kultur FF UK
Stanislav Pitaš, místostarosta obce Šonov
Petr Placák, spisovatel
Galina Poppová, výtvarnice a spisovatelka
Doc. RNDr. Karel Prach, CSc., vysokoškolský učitel a vědecký pracovník AV ČR
Růžena Preissová, Dr., zřizovatelka a ředitelka soukromého gymnázia
Michal Prokop, zpěvák, hudebník, moderátor
Doc. ThDr. Martin Prudký, VŠ učitel, teolog
Doc. Dana Puchnarová, ak.mal., univerzitní pedagožka, malířka, grafička, spisovatelka
Jan Ruml, právník
Prof. PhDr. Zdenka Rusínová, CSc., emeritní prof. Filozofické fakulty MU Brno
Eva Slavíková, Akad. soch., akademická sochařka
Marta Smolíková, řeitelka Otevřené společnosti o.p.s. / ProCulture
Olga Sommerová, filmová dokumentaristka
Karel Srp, předseda Jazzová sekce
Jiří Stránský, spisovatel, scenárista, dramatik, básník a překladatel
Martin Svoboda, ředitel Státní technické knihovny
Miroslav Synek JUDr., starosta městyse Vrchotovy Janovice
Jiřina Šiklová , duchodkyně a emeritní vysokoškolská pedagožka
PhDr. Mgr. Martin Šimsa, Ph. D., vedoucí katedry společenských věd UJEP, filosof
Štěpán Špinka, filosof
Jaromír Štětina, senátor
Jana Štroblová, básnířka, prozaička
Tomáš Uhlík, baskytarista, Jazz Efterrätt
Ljuba Václavová, fil.dokumentaristka
Ludvík Vaculík, spisovatel
Dagmar Volfová, sólistka opery

Petice „Co vytřídíš, neplatíš!“ - NEW

nahled co-vytridis-neplatis

Podepište petici za vyšší recyklaci a spravedlivé poplatky za odpad

Obyvatelé, firmy a obce v ČR produkují výrazně víc směsného odpadu oproti státům, které se této oblasti více věnují. Cestu z této situace vidíme v zavedení spravedlivých poplatků za odpady a větší motivaci obyvatel. Nový systém musí zajistit, aby ten, kdo více třídí, platil méně. Za důležité považujeme podpořit šetrné využití bioodpadu, například domácí a komunitní kompostování. Kvůli současnému nevhodnému nakládání s odpady rostou paušální poplatky za popelnice.

Žádáme proto:

 • aby byl zaveden systém spravedlivých plateb za odpady – čím více vytřídíme pro recyklaci, tím méně budeme platit za likvidaci;
 • aby hlavní cíle plánů nakládání s odpady směřovaly ke zvýšení recyklace (minimálně 50 % recyklace všech odpadů z domácností a živností).

Podrobnosti najdete i v článku "Jaké úspory mohou přinést spravedlivé poplatky za odpad?"

Petici Co vytřídíš, neplatíš podepsalo 10058 lidí.
 1. Jméno*
  Napište své jméno.
 2. Příjmení*
  Napište své příjmení.
 3. Ulice a číslo*
  Zadejte ulici a číslo.
 4. Město / obec*
  Zadejte město nebo městskou část, v níž žijete.
 5. PSČ*
  Zadejte poštovní směrovací číslo.
 6. E-mail*
  Emailová adresa není platná nebo už byla použita.
 7. Telefon
  Povoleny jsou pouze číslice
 8. Zaměstnání / funkce
  Neplatný Vstup

 9. * Údaje označené hvězdičkou je třeba vyplnit.


  Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

komposter

Adresáti: Poslanci Parlamentu České republiky, Vláda České republiky, Krajská zastupitelstva, Městská a obecní zastupitelstva

Petiční výbor:
Eva Vejmělková, Horní Suchá
Matěj Man (Arnika), Chotěboř
RNDr. Jindřich Petrlík (předseda sdružení Arnika), Praha 8
Jan Nezhyba (vedoucí kampaně Nespaluj, recykluj! Arnika), Havířov
Ing. Lukáš Černohorský, (koalice PRO 3R), Ostrava
MgA. Jan Symon – (starosta obce Ostopovice), Ostopovice

pdfPetice ke stažení

Petice "Praha - město pro život"

obrazek-k-petici-praha-mesto-pro-zivotKvůli enormnímu provozu aut dýcháme v Praze stejně špinavý vzduch, jaké má průmyslové Ostravsko. Stovky tisíc lidí kvůli tomu trpí zdravotními problémy, ohroženy jsou zejména děti. Zeleň dokáže znečištění ovzduší zčásti kompenzovat. Mimo vytváření kyslíku, zachycování prachu a mikroorganismů stromy navíc zmírňují letní žár v ulicích a pohlcují hluk. S obavami sledujeme úbytek zeleně, k němuž dochází.

Petice za záchranu zeleně a zelených ploch

Adresát:
Ministru a ministerstvu životního prostředí, primátoru Prahy, hlavnímu městu Praha, magistrátu a zastupitelům, starostům a zastupitelstvům městských částí, České inspekci životního prostředí.

Magickou krásu stověžaté matky měst nepůsobí jen historické památky. Charakter Prahy utváří stejnou měrou i vltavské údolí, zelený svah Petřína, Stromovka, parky a stromořadí. Bez zeleně by Praha byla zcela jiným městem.

Kvůli enormnímu provozu aut dýcháme v Praze stejně špinavý vzduch, jaké má průmyslové Ostravsko. Stovky tisíc lidí kvůli tomu trpí zdravotními problémy, ohroženy jsou zejména děti. Zeleň dokáže znečištění ovzduší zčásti kompenzovat. Mimo vytváření kyslíku, zachycování prachu a mikroorganismů stromy navíc zmírňují letní žár v ulicích a pohlcují hluk.

S obavami sledujeme úbytek zeleně, k němuž dochází. Mnohde se kácejí zdravé stromy a zelené plochy ustupují výstavbě. Parků na rozdíl od parkovišť nepřibývá, výsadba stromů v hustě zastavěných oblastech města chybí. Zahušťování zástavby a nárůst dopravy může ještě zhoršit nový územní plán.

Chceme, aby Praha byla zdravým a zeleným městem. Žádáme proto představitele hlavního města, městských částí i zodpovědných úřadů, aby:

1. Zachovali a vytvářeli v novém územním plánu prostor pro zeleň a zelené plochy. Všechny pozemky města nelze rozprodat a zastavět budovami.
2. Zabezpečili informování občanů o plánovaném kácení na internetu a přímo v daném v místě. Občané mají právo vědět o zásazích do životního prostředí.
3. Zpracovali inventarizaci zeleně, která se provedla naposledy v roce 1995. Bude jasno v tom, co se stalo se zelení za posledních deset let.
4. Neschvalovali plošné mýcení. S kácením lze souhlasit pouze u nemocných stromů. Vždy by měl být zpracován nezávislý posudek a vyčíslena ekologická újma.
5. Nařizovali důsledně náhradní výsadbu za vykácené dřeviny, i péči o nové stromy a keře. Výsadba musí kompenzovat újmu na životním prostředí obyvatel dané lokality.

Tato petice vznikla v Praze na Den stromů, 20. října 2008

Petiční výbor:
MUDr. Radim Šrám, DrSc., předseda komise pro životní prostředí Akademie věd ČR
RNDr. Václav Větvička, dlouholetý ředitel pražské Botanické zahrady PřF UK
Petr Vacek, herec pražského divadla Ypsilon
Martin Skalský, sdružení Arnika, bytem v Praze 6, Vilímovská 611/29, oprávněný jednat jménem petičního výboru

Pod tištěnou verzi petice připojilo svůj podpis 7 385 lidí.

Významní signatáři

Jiří Bárta, ředitel Nadace Via
Klára Čulíková Langová, scénografka
Anna Grušová, Mgr.
, členka zastupitelstva Prahy 5
Zina Hamon Freundová, Mgr.
, lektorka jazyků, signatářka Charty 77
Martin Herzán
, předseda Evropské unie pro lidská práva
Marie Hrušková
, spisovatelka
Jana Marášková
, bubenice skupiny Schovanky
Pavel Maurer
, milovník dobrého jídla
Dana Němcová
, psycholožka, signatářka Charty 77
Martin Němec
, hudebník (Extempore)
Přemysl Rabas, MVDr.
, předseda Poslaneckého klubu SZ
Ivan Rynda, PhDr., vysokoškolský učitel
Ak. soch. Eva Slavíková
, sochařka
Jáchym Topol
, spisovatel

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Eftimia Anesti
Praha
tanečnice
Lucie Mullerova
Praha 8
Jana Kučerová
Praha
grantová pracovnice
Pavlína Sommerová
Praha 5
projekt manažer
Zita Navrátilová
Praha 2
designer
petra kolarova
praha
store manager
Lisa Nosková
Praha 4
Jakub Zitko
Praha
hudebník
Jiří Krákora
Praha 12
Programátor
Jan Pokstefl
Praha 5
Vladimír Kučera
Praha 5
student
Jana Kotrabová
Čerčany
administrativní pracovnice
katerina lebova
kladno
pruvodce
Jan Císař
Praha 10
technik
Jana Ridvanová
Praha
novinářka, učitelka
martina novotná
Praha 1
student
Liba Pinelli
Praha 2
produkční
Lukáš Němec
Praha 10
DTP operátor
irena holečková
praha3
prodavač
Kristýna Vlachová
Olomouc
studentka
Petitions by Great Joomla!

Výzva k vyhlášení Lazecké remízy přírodní památkou

Uvědomuji si potřebu zachovat a chránit cenná přírodní území, která zde zůstala. Mezi takové bez pochyby patří Lazecká remíza, fragment původního lužního lesa, který zasahuje do soustavy Natura 2000. Navzdory svým hodnotám je tato lokalita, poskytující místo pro život mnoha chráněným druhům živočichů i rostlin, aktuálně ohrožena záměry v podobě kácení dřevin a těžby uhlí. Obojí by zcela změnilo charakter Lazecké remízy a zničilo tak ekosystém, který zde vznikal desetiletí.

Připojuji se tedy k žádosti o vyhlášení Lazecké remízy přírodní památkou, aby i nadále mohla být tato cenná lokalita účinně chráněna.

Stránky kauzy

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

There are no signatures yet. Be the first who sign this petition.

Petitions by Great Joomla!

Petice Nenechme se vybagrovat!

Za zachování práva lidí podílet se na rozhodování

Vážené paní senátorky, vážení páni senátoři,bagr-bez

paní poslankyně, páni poslanci,

dozvídám se, že připravujete novelu stavebního zákona, která by omezila účast lidí ve stavebních řízeních.

Čistý vzduch a voda, úrodná půda, zachování rázu české krajiny i kvalitního prostředí měst a obcí jsou důležité prvky spoluvytvářející ekonomickou prosperitu. Zásadně nesouhlasím s tím, aby byly změkčovány zákony na ochranu životního prostředí. Odmítám také omezování lidských práv účastnit se rozhodovacích procesů; tato práva mají v demokratické společnosti patřit k samozřejmostem.

Chystané úpravy stavebního zákona by snad zvýšily zisky průmyslovým podnikům a developerům, ale poškodily jiné podnikatele a zhoršily by podmínky pro život většiny obyvatel České republiky.

V úvahách o „konkurenceschopnosti“ nemůžete brát v úvahu pouze miliardy, které mohou ušetřit velké podniky v případě, že jim dovolíte přestat brát ohledy na podniky menší a zbavíte občany práva rozhodovat o tom, v jakém prostředí žijí. Znečištěný vzduch, zamořená voda i půda a zničená příroda povedou ke zvýšení negativních přírodních jevů a ke zhoršení zdravotního stavu populace. Náklady s tím spojené, včetně léčby závažných onemocnění, zatím nikdo nespočítal.

Žádám Vás, abyste zachovali práva lidí a občanských sdružení účastnit se stavebních řízení a mezi účastníky stavebních řízení zahrnuli také obecní samosprávy.

Přečtěte si více informací:

Omezení účasti veřejnosti ve stavebních řízeních by obralo o práva tisíce lidí ročně

Kauzy, kde se lidem podařilo ochránit životní prostředí

Dokázali jsme to! Poslance jsme přesvědčili, teď nás čeká senát

Papírovou verzi petice podepsalo 813 lidí

(k 16. červenci 2012).

 
|

pdfStáhněte si petiční arch petice Nenechme se vybagrovat!35.66 KB

There are no fields defined yet.

Petitions by Great Joomla!

Petice Nespalujme, recyklujme!

Poslancům Parlamentu České republiky,
Vládě České republiky,
Krajským zastupitelstvům
Poslancům Evropského parlamentu,
Komisi EU

Petice Nespalujme, recyklujme!

Přestože se v posledních letech odpadové hospodářství České republiky posunulo životnímu prostředí přívětivějším směrem, chystaná masivní výstavba spaloven odpadů s výraznou podporou z veřejných zdrojů může tento pozitivní trend zvrátit. Naopak podpora předcházení vzniku odpadu a informovanost občanů jsou v České republice nedostatečné stejně jako podpora kompostování a nastavení efektivního systému recyklace odpadu.

Spalovny nelze definovat jako obnovitelné zdroje energie, protože spalují výrobky z ropy, uhlí a dalších neobnovitelných surovin. Ze spáleného odpadu navíc stále jedna třetina jeho hmotnosti zbude v podobě popele a popílku obsahujících těžké kovy, dioxiny a další toxické látky. Spalovny potřebují stálý přísun odpadů a blokují tím zvýšení recyklace.  Příklady regionů ve střední Evropě ukazují, že lze řešit nakládání s odpady bez jejich masivního skládkování i spalování.
Žádáme proto, aby:

 1. výstavba spaloven nebyla podporovaná z veřejných finančních zdrojů, včetně evropských fondů;
 2. spalovny nebyly nadále definovány jako obnovitelné zdroje energie a nezískávaly tak neoprávněně další podporu z veřejných financí;
 3. byla striktnější kontrola nakládání s popelem a popílkem ze spaloven;
 4. nebylo omezováno právo občanů na účast v rozhodovacích řízeních o spalovnách;
 5. byla zvýšena podpora kompostování a recyklace;
 6. byl zpracován plán prevence vzniku odpadů a větší prostor získaly systémy nulového odpadu, tedy maximálního třídění a recyklace odpadů a opakovaného použití výrobků a
 7. se rozšířil systém vratných obalů a zvýšila se jeho podpora.


Tato petice vznikla v Jihlavě, 15. prosince 2011

Petiční výbor:
RNDr. Jindřich Petrlík (předseda sdružení Arnika), Praha 8
Matěj Man, Chotěboř
Jan Nezhyba (sdružení OPS), Havířov
Mgr. Zuzana Tachovská (o. s. Lidé pro Liberec), Liberec
(jménem výboru jsou pověřeni jednat J. Petrlík či M. Man)

docPetice a podpisový arch ke stažení64 KB

Pod tištěnou verzi této petice připojilo svůj podpis 3 986 lidí.

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Lucie Pěšková
Jihlava
Mateřská dovolená
Andrea Jílková
Žďár nad Sázavou
student
Eva Kadlecova
Nové Město na Moravě
administrativni pracovník
Tomáš Svoboda
Žďár nad Sázavou
Magdaléna Růžková
Žďár nad Sázavou
Naďa Bouchnerová
Jihlava
vychovatelka na ZŠ
Michaela Franková
Jihlava
Rostislav Koloušek
Žďár nad Sázavou
Lukáš Oubrecht
Jihlava
IT
Lukáš Horský
Jihlava
projektant
Zdeněk Krásenský
Kamenice
Dita Olšiaková
Žďár nad Sázavou
na MD
Ivona Nováková
Žďár nad Sázavou
OSVČ
Eva Tomášková
Jihlava
Naděžda Villimová
Jihlava
jednatel
Michaela Strnadová
Jihlava
Ilona Streichsbierová
Jihlava
Antonín Urbánek
Jihlava
grafik
Beata Bílková
Zdár nad Sázavou
lékařka
Tomáš Rambousek
Jihlava
Petitions by Great Joomla!

Petice "Neomezujte IRZ!"

tri-opickyMnohé chemické látky jsou stále hrozbou pro zdraví lidí a životní prostředí. Jaké látky a v jakém množství se vyskytují v blízkosti našeho domova? A kdo je vypouští? Právě tyto otázky nám umí zodpovědět Integrovaný registr znečišťování (IRZ).

Adresáti: Ministrovi průmyslu a obchodu Ing. Martinu Kocourkovi a Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR

My, níže podepsaní, nesouhlasíme s omezením práva veřejnosti na informace o toxických látkách ve veřejně přístupním Integrovaném registru znečišťování (IRZ), o něž usiluje Ministerstvo průmyslu a obchodu. Chceme mít nadále možnost dovídat se o látkách, které do vody ovzduší a půdy vypouští průmyslový podnik v blízkosti našeho bydliště a jaké látky končí v odpadech z jeho provozu. Za sedm let fungování IRZ pomohl v mnoha obcích, městech a regionech zjistit původce i rozsah znečištění, poskytuje důležitá data veřejnosti, ale i státní správě a samosprávě.

Protože si uvědomujeme riziko vlivu chemických látek na lidské zdraví a životní prostředí a znepokojují nás snahy MPO na omezení informací o těchto látkách ve veřejně přístupném registru (IRZ), který plní funkci na tyto látky upozorňovat, požadujeme zachování dostupnosti informací o toxických látkách v IRZ ve stávající podobě.

Celý text petice

Tato petice vznikla v Praze 21. července 2011

Petiční výbor:

Ing. Milan Havel, projektový pracovník programu Toxické látky a odpady, Arnika
Ing. Jana Altunkaya, pracovnice programu Toxické látky a odpady, Arnika, oprávněná jednat jménem petičního výboru

My, níže podepsaní, souhlasíme s textem uvedené petice z 21. července 2011

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

There are no signatures yet. Be the first who sign this petition.

Petitions by Great Joomla!

Petice "Zachraňme stromy!" - OLD

Petice za lepší paragrafy na ochranu zeleně

P1030461V době silného znečištění životního prostředí jsou stromy nenahraditelné. Ostrůvky zeleně v intenzivně využívané krajině a v umělém prostředí měst vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch, zachycují prach a škodliviny, poskytují stín a tlumí hluk. Stromy vysazované od renesance podél řek a cest utvářejí typickou českou krajinu.

Znepokojuje nás masivní kácení zdravých stromů, jehož jsme v posledních letech svědky. Pod záminkou bezpečnosti dopravy padají staleté aleje, ve městech a obcích se kácejí stromy i parky, zelené plochy mizí po celé zemi. Zatímco kdekdo kácí, málokdo sází.

Žádáme, aby byla v českém právním řádu posílena ochrana dřevin rostoucích mimo les v následujících pěti bodech:

 1. Nezávisle posuzovat hodnotu stromů
  V případě kácení významných stromů je nutné zavést povinné odborné posudky. Odborně způsobilá osoba mimo jiné vyčíslí, k jaké ekologické újmě by kácením došlo.
 2. Rozhodovat o kácení objektivně
  Malé úřady nemají dost vyškolených úředníků. Obce rozhodující o vlastních parcích jsou zas ve střetu zájmů. Kompetence by se měly převést na větší obce a na sousední úřady.
 3. Chránit stromořadí v krajině
  Je třeba zrušit výjimky silničářů a správců toků, kteří smějí kácet aleje a břehové porosty bez povolení. O stromech má vždy rozhodovat orgán ochrany přírody.
 4. Zapojit veřejnost do rozhodování
  Na základě pouhého oznámení dochází k rozsáhlému kácení také ve městech a obcích. Je nutné omezit kácení na oznámení, kdy se veřejnost nemůže účastnit rozhodování.
 5. Méně kácet, více sázet
  Za vykácené dřeviny musí být vždy vysazeny nové. Pokud není možná výsadba v místě kácení, musí majitel újmu zaplatit do obecního fondu určeného na výsadbu dřevin.

Petice vznikla v Jihlavě se začátkem vegetačního klidu stromů. pdfPetice ke stažení

Pod tištěnou verzi této petice připojilo svůj podpis 10 915 lidí.

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Pavlína Krátká
Klíčany
OSVČ
Šárka Vlková
Praha 3
rodicovska dovolena
Dana Dvoržáková
Sládkovičovo
nezamestnana
Bohdana Bělorová
Praha 4
Člověk v tísni, o.p.s.
Magdalena Techetová
Lipník nad Bečvou
studentka
Petra Kršňáková
Praha 4
Edita Jindráková
Prachatice
knihovnice
Jana Sáňková Habadová
Nymburk
inv.důchodce
Lenka Grajcarová
Blansko
alternativní medicína
Ludmila Koubová
Praha 9
Bc. Lenka Petříková
Zlín
vizážistka
Vera Mikusova
Mikulov
OSVC
Taťána Morová
praha
rekvizitářka
Jitka Vodičková
Praha
student
Marek Zdražila
Praha 3
pedagog
Jitka Mikus
Holzwickede
v domacnosti
Soňa Doleželová
Prostějov
osvč
Eva Ohnemichlová
Žatec
zdravotní sestra
Alena Müllerová
Nový Knín
kulturní refernt multifunkčního domu
Bc. Lenka Hařovská
Ostrava
Strážník MP
Petitions by Great Joomla!

Důvod: Dnes, v době silného znečištění životního prostředí, jsou stromy nenahraditelné. Ostrůvky zeleně v intenzivně využívané krajině a v umělém prostředí měst vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch, zachycují prach a škodliviny, hubí mikroorganismy, poskytují stín a tlumí hluk. Parky a sady jsou často jedinými místy k procházkám a odpočinku. Stromy vysazované od renesance podél řek a cest jsou důležitým životním prostorem pro řadu živočichů, utvářejí typickou českou krajinu a připomínají moudrost našich předků. Úbytek zeleně ohrožuje lidské zdraví.

Adresát: Prezidentovi ČR, Parlamentu ČR, Vládě ČR, ministrovi a Ministerstvu životního prostředí ČR, České inspekci životního prostředí, hejtmanům a zastupitelstvům krajů

Petiční výbor:

 • Hana Hegerová, zpěvačka a herečka
 • PhDr. Marie Hrušková, spisovatelka píšící o památných stromech
 • doc. Ing. Petr Kučera, Ph.D., děkan Zahradnické fakulty MZLU v Brně
 • PhDr. Přemek Podlaha, CSc., moderátor a publicista
 • RNDr. Jan Pokorný, CSc., pracovník Ústavu systémové biologie a ekologie AVČR v Třeboni
 • MUDr. Eva Schallerová, dětská lékařka z Ostravy
 • Luba Skořepová, herečka a spisovatelka
 • Hana a Petr Ulrychovi, hudebníci ze skupiny Javory
 • Ing. Jiří Válal, starosta obce Slavičky na Vysočině
 • Mgr. Lukáš Matějka, právník sdružení Arnika, Štefcova 1039, 500 09 Hradec Králové, oprávněný jednat jménem petičního výboru

Petice za čistější ovzduší pro Ostravu

Příloha: pdf Petice za čistější ovzduší pro Ostravu 158.17 Kb

ostrava-k-peticiKvůli špatnému stavu ovzduší je Ostrava a její okolí černou skvrnou na mapě Evropy. Bývají zde výrazně překračovány imisní limity škodlivých látek, jako je polétavý prach (PM10), benzo(a)pyren a další látky. Tento stav ohrožuje zdraví tisíců lidí žijících v této oblasti. Ostravané i obyvatelé okolních měst a obcí však  mají právo na příznivé životní prostředí stejně jako jakýkoliv jiný občan ČR. Chceme čistější ovzduší pro Ostravu!

Adresát:
Parlamentu ČR, Vládě ČR, ministrovi a Ministerstvu životního prostředí v ČR, České inspekci životního prostředí, hejtmanu Moravskoslezského kraje, zastupitelstvu Moravskoslezského kraje, primátorovi a zastupitelstvu města Ostravy

My, obyvatelé Ostravy a přilehlých částí, žijeme v prostředí, kde jsou dlouhodobě překračovány zákonné limity pro znečištění ovzduší. Jsme si vědomi závažného ohrožení, které toto znečištění představuje pro zdraví desetitisíců lidí v našem regionu. Nejvíce ohroženy jsou přitom děti. Tisíce lidí již dnes trpí zdravotními problémy. Jako každý občan tohoto státu i my máme právo na ochranu našeho zdraví a příznivé životní prostředí, jakož i dodržování právních předpisů, které tuto ochranu mají zajistit.

My, níže podepsaní, vyzýváme výše uvedené veřejné instituce, aby v rámci svých kompetencí neprodleně učinily všechny kroky, které zajistí plnění imisních limitů na celém území Ostravy nejpozději do 3 let.

Tato petice vznikla v Ostravě dne 26.4.2010

Petiční výbor:
MUDr. Eva Schallerová, Poláškova 4, 716 00 Ostrava-Radvanice
Vladimír Burda, Hviezdoslavova 6/403, 716 00 Ostrava-Radvanice
Ing. Jan Hrachový, Arbesova 5, 702 00 Moravská Ostrava
Mgr. Vendula Krčmářová, 17.listopadu 676, 708 00 Ostrava-Poruba, oprávněná jednat jménem petičního výboru

Člověk a voda – petice za lepší zacházení s vodou

Kvalita vody v řekách České republiky se během posledních let výrazně zlepšila, ale stále se mnohde nedaří vrátit jim původní život. Zkrácená a opevněná koryta řek rychle odvádějí vodu z odvodněných monokulturních polí a lesů. Krajina ztratila schopnost zadržovat vodu a dále trpí zvýšenou erozí a povětrnostními extrémy. Toxické látky stále znečišťují vodu, dostávají se do těl vodních organismů a ohrožují zdraví lidí. Nezávadná voda začíná být strategickou surovinou. Mezinárodní dohody a směrnice EU zavazují Českou republiku k ochraně vod a na ně vázaného přírodního prostředí. Nejsou však plněny dostatečně.

Adresáti: Parlamentu ČR, Vládě ČR, ministru a Ministerstvu životního prostředí ČR, ministru a Ministerstvu zemědělství ČR a České inspekci životního prostředí

Chceme, aby byla posílena ochrana vodních toků a mokřadů, a proto požadujeme:
 1. Ochranu vodních toků a mokřadů před nevhodnými zásahy
  V rámci přijímaných zákonů a plánovacích dokumentů podporovat přírodě blízké úpravy namísto rozsáhlých technických zásahů, které narušují funkci vodních toků. Novelou zákona o vodách zajistit, aby zemní práce v korytě byly řádně povolovány orgány ochrany přírody a nemohly být správci toku prováděny na pouhé oznámení.
 2. Ochranu nejcennějších na vodu vázaných druhů a přírodních stanovišť
  Je třeba co nejdříve zařadit cenná území do soustavy Natura 2000 (například Labské údolí).
 3. Zachování a obnovu přírodní podoby řek a potoků
  Porézní půda a rostlinná společenstva meandrů, mokřadů a rašelinišť chrání před povodněmi spolehlivěji a účinněji než betonování vodních toků.
 4. Zprůchodnění vodních toků pro migraci vodních živočichů
  (například lososa)
 5. Zastavení plánů na ekonomicky i ekologicky nevýhodnou výstavbu jezů na Dolním Labi
  Lodní dopravu je třeba přizpůsobit řece, nikoliv naopak.
 6. Čistší vodu pro lidi i pro ryby
  Je třeba omezit znečišťování vod rtutí, pesticidy a persistentními organickými látkami (např. zpomalovače hoření, PFOS, hexachlorbenzen a další) a splachy z polí.
 7. Důsledné a přísné postihy pro ty, kdo vodu znečišťují.
Petiční výbor:

Prof. RNDr. Otakar Štěrba, CSc., emeritní profesor Univerzity Palackého Olomouc
Ing. Werner Hentschel, bývalý vedoucí Správy CHKO Labské pískovce v Děčíně
Jiří Válal, starosta obce Slavičky
Ing. Vlastimil Karlík, projektový pracovník programu Ochrana přírody, Arnika
Ing. Jana Vitnerová, vedoucí programu Ochrana přírody, Arnika, oprávněná jednat jménem petičního výboru

Petice vznikla 1. 8. 2010

Ke stažení: pdf Petice Člověk a voda (715.78 Kb)

Pod tištěnou verzi této petice připojilo svůj podpis 3 291 lidí.

[*] vyžadovaná pole
[1] údaje nebudou zveřejněny

Podepsáním petice uděluji sdružení Arnika souhlas se zpracováním svých osobních údajů. Poskytnuté údaje budou použity v souladu se zákonem č. 85/1990 sb., o právu petičním a dále za účelem dalšího informování. Máte právo přístupu ke svým údajům, právo na jejich opravu či vymazání a další práva stanovená zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Jméno a příjmeníMěsto / obecZaměstnání / funkce
Lubomír Bartoš
Praha 9
Mgr. Jaromír Němec
Brno
pracovník NNO
Ing. Eliška Kvitová
Vražné
projektový koordinátor
Jana Fajfárková
Kdyně
Důchodce
Tomáš Borl
Louny
Milan Kováč
vsetin
Jana Horka
Praha 5
Eliška Fridrichovská
Bílý Kámen
starostka
Rostislav Kočiš
Suchdol
školník
Miroslav Procházka
Třebechovice pod Orebem
výpravčí
Mgr. Alena Vachušková
České Budějovice
učitelka
Milan Panc
Duchcov
Milena Pancová
Duchcov
ing Jindřich Jinoch
Praha 4
Lucie Turjanská
Čelákovice
Vladimír Burda
Ostrava
OSVČ
Dana hanzlíčková
Plzeň
Mgr. Kateřina Kolaříková
Přerov
hydrobiolog
Mgr., DiS. Tomáš Kramár
Březnice
Ing., CSc. Jaroslav Ungerman
Blansko
důchodce
Petitions by Great Joomla!

Podepište petici

Zachraňme stromy!

aleje_dedictvi_krajinyStromy podél řek a cest utvářejí typickou českou krajinu. Znepokojuje nás masivní kácení, kterého jsme svědky. V době znečištění životního prostředí jsou stromy nenahraditelné. Ostrůvky zeleně v krajině a v umělém prostředí měst vytvářejí kyslík, osvěžují vzduch, zachycují prach a škodliviny, poskytují stín a tlumí hluk. Žádáme, aby byla posílena právní ochrana dřevin.

Podepsat petici ►

Co vytřídíš, neplatíš!

nahled co-vytridis-neplatisObyvatelé, firmy a obce v ČR produkují výrazně víc směsného odpadu oproti státům, které se této oblasti více věnují. Cestu z této situace vidíme v zavedení spravedlivých poplatků za odpady a větší motivaci obyvatel. Nový systém musí zajistit, aby ten, kdo více třídí, platil méně. Za důležité považujeme podpořit šetrné využití bioodpadu, například domácí a komunitní kompostování.
Podepsat petici ►

Praha - město pro život

obrazek-k-petici-praha-mesto-pro-zivotS obavami sledujeme úbytek zeleně, k němuž v Praze dochází. Kvůli enormnímu provozu aut dýcháme v Praze stejně špinavý vzduch, jaké má průmyslové Ostravsko. Stovky tisíc lidí kvůli tomu trpí zdravotními problémy, ohroženy jsou zejména děti. Zeleň dokáže znečištění ovzduší zčásti kompenzovat. Stromy navíc zmírňují letní žár v ulicích a pohlcují hluk.
Podepsat petici ►
kalendář 2018
Vykročte do roku 2018 s kalendářem od Arniky.
zlevněno na 75 Kč Vstoupit do e-shopu
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
podporte