en ru

Příklady odpadového hospodářství z ČR

Motivační systém firmy STKO Mikulov

Firma STKO zavedla v Mikulově a okolí (11 obcí) tzv. inteligentní systém nakládání s odpady (ISNO). Cílem ISNO je minimalizovat produkci směsného komunálního odpadu při zajištění maximálního možného komfortu pro uživatele systému a tím přispět k zachování udržitelné míry nákladů na jeho provoz. V praxi to znamená, že domácnosti mají nádoby na tříděný sběr přímo u svého domu a jsou motivování k třídění a prevenci. V obci Březí klesla během 2 let (2011-2012) produkce směsného odpadu o 48 %. V Mikulově, kde celý systém byl spuštěn později, již v roce 2013 dosáhli příjmu od Ekokomu ve výši 191 Kč na 1 obyvatele. Více...

Motivační systémy s čárovými kódy

Pravděpodobně již více než dvacet měst a obcí motivuje své obyvatele ke třídění tím, že jim nabízí slevu z poplatku za odpady podle množství vytříděných surovin, zavedením tzv. systému s čárovými kódy. V článku je systém popsán a uvedeny příklady dvou měst, kde systém zavedli (Letohrad, Nový Bydžov). Více...

Odpady    2009    1 občan    2010    1 občan        Ekonomika    2010
     (tuna)    (kg)    (tuna)    (kg)             (Kč)
SKO    5801,0    162,9    6005,0    168,7        Příjmy    18306488
OO    1605,0    45,1    1539,0    43,2        místní poplatek    16402035
NO    52,1    1,5    45,1    1,3        EKOKOM    1904453
papír    720,2    20,2    607,3    17,3        Výdaje    28892219
sklo    409,4    11,5    354,6    10,1        Rozdíl P-V    10585731
plasty    181,7    5,1    157,6    4,4        počet poplatníků    35600
NK    5,5    0,15    5,5    0,15            
kovy    10,5    0,29    13,5    0,38        Doplatek na poplatníka    311,60
bioodpad    2936,0    82,2    2576,0    72,4