Pro města a obce

Města a obce hrají v odpadovém hospodářství velmi významnou roli. Většina měst a obcí pro své obyvatele zajišťuje možnost třídění papíru, plastů, skla, na mnoha místech se třídí nápojové kartony, kovy, textil a bioodpad. Větší obce a města provozují sběrné dvory, kam lze odvézt nebezpečný a objemný odpad, některé města a obce umožňují na sběrný dvůr ukládat i stavební odpad, pneumatiky apod.

Nové úkoly obcím přináší rok 2015, kdy vstoupila v platnost Vyhláška č. 321/2014 Sb. Obce a města nyní musí zabezpečit místa nejen pro sběr nebezpečných odpadů, ale také pro papír, plasty, sklo, kovy a bioodpady. Zde naleznete návod, jak se s novými povinnostmi vypořádat.

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Je to jediná skutečná cesta, jak snižovat náklady na odpady. Možnosti předcházení vzniku odpadů v obcích shrnuje manuál, který jsme pro Vás připravili.

Výsledky odpadového hospodářství měst a obcí ovlivňuje mnoho faktorů. Na následujícícm grafu můžete vidět, jak je úroveň recyklace ovlivněna nastavením Vašeho systému.

Favoino mira recyklace 1

Jak se tedy pozná, která obec s odpady hospodaří dobře? Podle našich zjištění jsou mezi městy a obcemi značné rozdíly. V množství vytříděných a vyprodukovaných odpadů, ve výši nákladů na odpadové hospodářství, v příjmech od Ekokomu, v přístupu k lidem, jejich motivaci, informování.

Doporučujeme podívat se na stránky Odpadového Oskara. Naleznete zde příklady dobré praxe obcí, které produkují málo směsného komunálního odpadu. Obce v ČR jsou schopni snížit produkci směsného odpadu na 40-60 kg na 1 obyvatele a rok, nejlepší výsledky měst nad 5000 obyvatel se pohybují kolem 100 kg.

Další zdroje informací:

Institut pro udržitelný rozvoj měst a obcí (IURMO). Publikoval zprávu o stavu odpadového hospodářství měst a obcí za rok 2012 a 2013. Dostulné na: http://www.institut-urmo.cz/cz/projekty/18-odpadove-hospodarstvi.

Společnost Eko-Kom publikuje informace o nákladech v obcích ve sbornících z konference Odpady a Obce.