en ru

Pro města a obce

Výsledky odpadového hospodářství měst a obcí ovlivňuje mnoho faktorů. Jak se tedy pozná, která obec s odpady hospodaří dobře? Podle našich zjištění jsou mezi městy a obcemi značné rozdíly. V množství vytříděných a vyprodukovaných odpadů, ve výši nákladů na odpadové hospodářství, v příjmech od Ekokomu, v přístupu k lidem, jejich motivaci, informování. Seznamte se s vybranými indikátory, které považujeme za hlavní..

Doporučujeme podívat se na stránky Odpadového Oskara. Naleznete zde mnoho příkladů dobré praxe konkrétních obcí. Obce v ČR jsou schopni snížit produkci směsného odpadu na 40-60 kg na 1 obyvatele a rok, nejlepší výsledky měst nad 5000 obyvatel se pohybují kolem 100 kg. Významný vliv na produkci směsného odpadu má objem nadob na směsný odpad. Ti nejlepší si vystačí se 2 litry na osobu a den.

Návrh nového zákona o odpadech má po obcích požadovat dosažení určité úrovně recyklace. Jak se na produkci vybraných typů odpadů podílí různé zdroje ukazuje graf s daty z Pardubického kraje (rok 2014).

Pak2014 mesta firmy vykup

Nejlepší odpad je ten, který nevznikne. Je to jediná skutečná cesta, jak snižovat náklady na odpady. Možnosti předcházení vzniku odpadů v obcích shrnuje manuál, který jsme pro Vás připravili.