en ru


Proč zachovat bílé stráně na Ústecku - seminář pro novináře

10.12.2017 - ÚSTÍ NAD LABEM
Již v 80. letech začal Tým Bořena, který je dnes součástí Arniky, pečovat o tzv. bílé stráně. Jde o zvláštní typ stepí, které které vznikají na vápencovém podloží a nácházejí se zejména v Českém středohoří a Poohří. Na bílých stráních najdeme mnoho vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů. Proto Tým Bořena tyto unikátní květiny, kterým hrozilo zasypání Radovesickou výsypkou v dříve chráněném území Bělák, úspěšně přemístil na nedalekou bezpečnou loku. O tyto stráně pečujeme usilovně dodnes.   

Letos jsme na veškerou naši činnost navázali a zmapovali péči by zarůstající bílé stráně potřebovaly. Podařilo se nám tak identifikovat několik lokalit vyžadujících odborné zásahy, aby mimoděk neztratily svoji vysokou přírodní hodnotu. Tyto výsledky jsme prezentovali 8. prosince spolu se zástupci CHKO České středohoří v Ústí nad Labem místní veřejnosti. Nyní se budeme snažit zajistit těmto lokalitám potřebnou péči a popřípadě i zajištění některého stupně státní ochrany. Jen tak lze zaručit jejich zachování i do budoucna.

Více najdete v souhrnu mapování bílých strání.

 

Akce je pořádána v rámci projektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí. Nemusí vyjadřovat stanovisko MŽP.

MZP logo RGB v2

kalendář 2018
Vykročte do roku 2018 s kalendářem od Arniky.
zlevněno na 75 Kč Vstoupit do e-shopu
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
podporte