Roztyly - velké nebo zelené?

Praha 11 | Kauzy - Územní plán Prahy | Aktualizováno 19.11.2014
Projekt kancelářského objektu Roztyly Garden
Radnice Prahy 11 iniciovala v roce 2008 změnu územního plánu, která by umožnila rozsáhlou výstavbu v okolí stanice metra Roztyly. Místní obyvatelé s touto změnou nesouhlasí, protože výstavba by poškodila Kunratický les, znamenala by zástavbu bývalého sadu a další zelené plochy při ulici Ryšavého. Výstavba nové čtvrti Velké Roztyly se předpokládá na ploše více než 36 hektarů. Hlavním investorem projektu má být společnost Passerinvest – má jít o převážně administrativní komplex podobný BB Centru v Praze 4.

Přestože radnice obyvatele Roztyl o připravovaném projektu neinformovala, shromáždilo se v roce 2009 během krátké doby se pod peticí proti změnám územního plánu 645 podpisů. Organizátoři pak petici předali zastupitelům hlavního města, kteří o přípravě zástavby v květnu 2009 hlasovali. Arnika podala už na podzim 2008 připomínky ke změnám územního plánu.

ModelJe zřejmé, že současná podoba okolí stanice metra Roztyly je nevyhovující, nová zástavba by v tomto místě mohla být prospěšná. Nicméně, výstavba musí respektovat limity území a potřeby místních obyvatel. Komplex Kunratického lesa by měl být v každém případě nedotknutelný, a to včetně dostatečně širokého ochranného pásma. Les je v daném místě obklopen hustou obytnou zástavbou i rušnými silnicemi a plní nenahraditelnou úlohu: produkuje kyslík, plní klimatizační funkci, zachycuje nebezpečné prachové částice a samozřejmě slouží k rekreaci obyvatel místních i vzdálenějších částí města.

Současná představa investorů je příliš megalomanská – měla by zde vzniknout rozsáhlá kancelářská a obytná zástavba. Už v první fázi by mělo jít o velkou administrativní budovu, která je však těsně u lesa naprosto nevhodná.

Obyvatelům vadí mimo plánovaného zničení zelených ploch a zástavby ochranného pásma Kunratického lesa také využití nových budov. Výstavbu plánuje společnost Passerinvest, která v Praze 4 postavila kancelářskou čtvrť BB Centrum. Také v Roztylech má podle zatím dostupných informací velká část ploch v nových budovách sloužit jako kanceláře. Jenže lidé spíše potřebují nové obchody a služby, kulturní a sportovní zařízení.

6 důvodů nesouhlasu lidí s projektem Velké Roztyly:
  1. Jedná se o klidové území přirozeně přecházející v Kunratický les.
  2. Jde o jednu z mála volných ploch v blízkosti rozsáhlého sídliště.
  3. Zástavba zhorší dopravní zátěž území, hluk a emise.
  4. Administrativní stavby nepřinášejí užitek místním obyvatelům.
  5. Předpokládá se likvidace třešňového sadu a dubové aleje.
  6. Záměr nebyl projednán s občany.

Úprava územního plánu byla nezákonná, rozhodl soud

Roztyly nejsou ohroženy pouze změnami územního plánu, ale také jeho úpravami. Tohoto území se týkala úprava č. U 0783/2009, která znamenala navýšení kódu míry využití území z kódu C9 na kód F9, a to z důvodu plánované výstavby tří bytových domů na pozemcích v lokalitě k. ú. Chodov-území čistě obytné (OC).Proti této změně brojili místní (tehdy ještě neúspěšně) u Nejvyššího správního soudu. Kód C přitom umožňuje zástavbu území skupinovými rodinnými domy, činžovními vilami (tzv. viladomy) a stavbami pro podnikání. Kód G už znamená kompaktní zástavbu městského typu, která je tvořena převážně uzavřenými bloky a souvislou uliční frontou.

Další úpravou, která Roztyly může zasáhnout, je úprava č. U 986/2011 pro jiného developera na další pozemek parc. č. 2117/342 v k. ú. Chodov. Tuto úpravu schválil v červenci 2011 Magistrát Prahy a umožnil navýšt zástavbu z kódu D na kód G. Že je taková úprava nepřípustná, potvrdilo i Ministerstvo pro místní rozvoj. Magistrát však neragoval a obyvatelům nezbylo nic jiného, než se obrátit na Městský soud. Ten úpravu v roce 2014 zrušil. Magistrát podal proti rozhodnutí soudu v neprospěch občanů kasační stížnost (proč tak učinil, si můžete přečíst zde), ale zmeškal lhůtu. Díky tomu už tato úprava už součástí územního plánu nebude.

Proti úpravě U 783/2009 se však již bránit nemohou.

Více informací lze najít na stránkách občanského sdružení Zelené Roztyly: http://velkeroztyly.estranky.cz

Erazim_Kohak_vyjadreniK záměru se vyjádřil v dopise starostovi Prahy 11 a radnímu Prahy Martinu Langmajerovi mimo jiné také filozof Erazim Kohák, který v Roztylech bydlí.

Dílčí změna územního plánu

Velké Roztyly nejsou jediným pokusem o zástavbu tohoto území. Dalším projektem, který může ohrozit veřejnou infrastrukturu (hromadnou dopravu – v lokalitě je autobusové nádraží) je změna územního plánu Z 1147/06. Tato změna, se kterou nesouhlasí nejen místní, ale také pražští radní, pořizovatel územního plánu, ROPID nebo Arnika, se týká téměř hektarového území a znamenala by vybudování obrovského kancelářského objektu firmou UNIMEX GROUP v těsné blízkosti Michelského lesa.

Pro obyvatele Horních Roztyl a také Chodova a Spořilova by nová administrativní budova (pro kterou se dokonce navrhuje maximální koeficient zastavitelnosti území) znamenala především nárůst automobilové dopravy, zvýšení hlukové zátěže a imisí z komunikací 5. května a Ryšavého.

Změna byla schválena koncem jara 2014.

Velké Roztyly v územním plánu

Návrh tzv. celoměstsky významné změny současného územního plánu Prahy v oblasti Roztyl je dostupný na webu magistrátu pod kódem Z2722/00

Tato změna územního plánu nakonec díky usilovné práci místních nebyla schválena.

Připomínky Arniky ke změně územního plánu: http://arnika.org/i-vlna-zmen

Námitky občanského sdružení Zelené Roztyly k novému územnímu plánu

UP-dnesUP-koncept

Zobrazení projektu a další dokumenty

pdf Studie zástavby Roztyl (3.24 Mb) 

pdf Souhlas Prahy 11 s podnětem na změnu územního plánu (770.51 Kb)

pdf Dohoda o porozumění a spolupráci Prahy 11 a společnosti Passerinvest Group (829.15 Kb)

pdf Petice Nechceme Velké Roztyly (597.08 Kb) 

Projekt Roztyly – Garden – hodnocení vlivů na životní prostředí

Letáky ke stažení

pdf Roztyly v územním plánu (leták) (635.60 Kb) 635.6 KB

pdf Budou Rotzyly velké, nebo zůstanou zelené? (plakát) (91.08 Kb) 

E15: První z budov čtvrti „Velké Roztyly“ již získala územní rozhodnutí.

Jak zjistil deník E15, výstavbu rozsáhlého kancelářského a rezidenčního komplexu provázejí sporná ujednání, jejichž hodnota dosahuje téměř 240 milionů korun. Společnost Passerinvest uzavřela dohodu o spolupráci s Prahou 11, které v lokalitě patří část pozemků. Investor se v ní zavazuje, že za „podporu“ svých developerských záměrů s projektem Roztyly Garden „poskytne městské části Praha 11 příspěvek na rozvoj infrastruktury a staveb občanské vybavenosti ve výši 1000 korun za jeden metr čtvereční realizovatelné pronajímatelné plochy projektu Roztyly Garden“. Háček je v tom, že městská část a pražský magistrát vlastní v území klíčové pozemky, které potřebuje investor získat.

Projekt Roztyly Garden je rozdělen do tří etap, přičemž pro výstavbu třetí, nejrozsáhlejší etapy by Passerinvest musel odkoupit 14 hektarů pozemků od magistrátu a Prahy 11. Výstavba budov by si mimo jiné vyžádala zničení ovocného sadu. První etapu projektu představuje desetipodlažní objekt, který má obsahovat 230 tisíc čtverečních metrů kanceláří a dalších 5 tisíc metrů komerčních ploch.

Záměr prošel s kladným výsledkem hodnocením vlivů na životní prostředí. Dokumentace je dostupná na webu.

Kvůli projektu založil Radim Passer, většinový majitel Passerinvestu, společnost Office Park Roztyly. Ta získala pozemky od bývalého vlastníka areálu firmy Interlov. Budova, kterou navrhl českobudějovický Ateliér 8000, má prohnutý půdorys s poloměrem širší jižní fasády zhruba 700 metrů. Atrium rozděluje objekt na východní a západní křídlo. Osmasedmdesát procent funkčního využití tvoří administrativní plochy určené k pronájmu, které jsou doplněny jídelnou, fitness, kavárnou, restaurací a obchodními plochami. V podzemí jsou plánována tři podlaží pro 533 parkovacích stání. Na jižní straně před budovou vzniknou relaxační plochy s vodopádem a dalšími vodními prvky.

Zdroj informací: deník E15

DarekProPrirodu-zeleny
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

sajga-baner