Spalovna nebezpečných odpadů v Prostějově

Olomoucký kraj | Kauzy - Spalovny | Aktualizováno 14.9.2014
Spalovna nebezpečných odpadů, která je od roku 1992 v provozu na východním okraji Prostějova v ulici trefně nazvané "U spalovny", příliš nevyčnívá z průměru spaloven nebezpečných odpadů v České republice. Přesto některé s ní spojené události ukazují na možná rizika vyplývající z jejího provozu. Patří k nim únik rtuti do městské kanalizace v březnu 2003.

Česká inspekce životního prostředí jí opakovaně udělila pokutu za nedodržování limitů pro vypouštění škodlivin do ovzduší. Ve spalovně od roku 2000 končí značná část problematických odpadů s obsahem hexachlorbenzenu a hexachlorbutadienu z ústecké Spolchemie. Spalovna přitom není na spalování perzistentních organických látek vybavena.

Při převozu odpadů ze Spolchemie do spalovny v Prostějově došlo v květnu k úniku hexachlorbenzenu na dálnici D8.

Novinky

Místa poznamenaná Spolchemií: Horké místo číslo 1 - spalovna v Prostějově

18.09.2006 - PROSTĚJOV
Prostějov je pravděpodobně jedním z nejvíce vzdálených míst v České republice, kde se může zprostředkovaně projevit vliv chemické výroby ve Spolchemii v Ústí… více zde

Rtuť v Prostějově unikla ze spalovny

02.04.2003 - PROSTĚJOV
Únik rtuti do městské kanalizace, k němuž došlo v Prostějově v polovině února, má nejspíše na svědomí spalovna nebezpečných odpadů Megawaste-Ekoterm. Vyplývá… více zde

V Prostějově unikla rtuť - je na vině spalovna?

07.03.2003 - PROSTĚJOV
V Prostějově došlo v druhé půli února k úniku rtuti do městské kanalizace. Zjištěné hodnoty tohoto toxického těžkého kovu výrazně převyšovaly povolený limit.… více zde

Desítky spaloven by mohly být zavřeny

06.03.2003 - PRAHA
Desítky spaloven odpadů by mohly být přechodně uzavřeny, kdyby se občané odvolali proti jejich tzv. „plánům snižování emisí“. Krajské úřady totiž nezveřejnily… více zde

Další informace

Požáry a havárie v souvislosti se spalováním odpadů v ČR

15.12.2009 - RNDr. Jindřich Petrlík
Tento článek shrnuje hrubý výčet havárií a požárů ve spalovnách odpadů v České republice. Při většině požárů ve spalovnách lze očekávat, že dochází k únikům… více zde

Spolchemie - Horké místo číslo 5: Přeprava surovin a výrobků

02.10.2006 - Hana Kuncová, Jinřich Petrlík
Havárie při přepravě nebezpečných látek jsou další cestou, kudy se nebezpečné chemikálie dostávají za brány Spolchemie a ohrožují zdraví lidí i životní… více zde

Spalovna v Prostějově dováží ze Spolchemie k pálení nebezpečný hexachlorbenzen

18.09.2006 - RNDr. Jindřich Petrlík
Prostějov leží od Ústí nad Labem 360 kilometrů. I na tak vzdáleném místě lze vysledovat vliv ústecké chemické továrny Spolchemie. Je zde totiž umístěna… více zde

Výsledky měření emisí škodlivin do ovzduší ze spalovny nebezpečných odpadů v Prostějově

16.09.2006 - RNDr. Jindřich Petrlík
Poskytujeme zde tabulkový přehled výsledků měření koncentrací některých škodlivých látek v kouřových plynech ze spalovny nebezpečných odpadů v Prostějově. Tato… více zde

Přehled schválených plánů snižování emisí spaloven odpadů a jejich regulérnosti

20.02.2004 - Jindřich Petrlík
V tomto příspěvku zveřejnění tabulka podává přehled o schválených plánech snižování emisí pro spalovny odpadů v České republice. U těch označených kříkem bez… více zde

jbj
podporte
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

sajga-baner