Spalovny odpadu v Praze

Praha | Kauzy - Spalovny | Aktualizováno 14.9.2014
Přestože Prahu si většina lidí spojuje spíše se siluetou Hradčan nežli se znečištěním toxickými látkami, nevyhnuly se problémy s nimi spojené jí. A nesouvisejí jenom s narůstající automobilovou dopravou v hlavním městě České republiky, ale například se spalováním odpadů. Je zde v provozu největší spalovna komunálních odpadů v České republice a dvě spalovny nebezpečných odpadů, jedna v Dolních Měcholupech patří Zentivě a SITA CZ provozuje tu u motolské nemocnice.

Tyto spalovny však spíše zatěžují toxickými látkami v popílcích z čištění spalin a v popeli regiony mimo Prahu, kam se odpady z nich ukládají.

Dříve bylo na území Prahy v provozu ještě několik spaloven odpadů.

Právě v Praze, na Náměstí Republiky byla v roce 1996 naměřena neuvěřitelná hodnota 10 746 fg I-TEQ/m3 dioxinů v ovzduší, zatímco referenční koncentrace dioxinů ve venkovním ovzduší doporučená Státním zdravotním ústavem byla v té době 20 fg I-TEQ/m3. V centru Prahy naměřená hodnota byla tak vysoká, že jí dodnes nechce nikdo uvěřit, ale vědci si za ní stojí.

Dnes je situace lepší i proto, že například spalovna nebezpečných odpadů poblíž Náměstí Republiky, která byla považována za pravděpodobný zdroj problému, byla uzavřena.

Novinky

Ilustrační orbázek

Rakovinotvorných látek vypustila většina znečišťovatelů méně, Spolana naopak více

12.10.2015 - ČR
Dobrou zprávou pro obyvatele České republiky je, že množství rakovinotvorných, reprotoxických i mutagenních látek ohlášených znečišťovateli do Integrovaného… více zde
Default Image

V České republice se za poslední rok diskutovalo o stavbě deseti nových spaloven

07.09.2005 - PRAHA
Spalování odpadů je neekonomické a zatěžuje životní prostředí emisemi silně toxických látek. Zatímco se v řadě sousedních zemí staví autoklávy, kompostárny a… více zde

Spalovna bude zřejmě u Výstaviště

02.06.2004 - PRAHA
Jak uvedla MfDnes (1.6.2004), radnice uvažuje o tom, že spalovna kalů pro novou čistírnu odpadních vod bude v areálu Pražské plynárenské sousedící s… více zde

jbj
podporte
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

sajga-baner