Arnika a svět

 

 

Ať chceme nebo ne, jsme jako lidé svázáni se světem stejně jako každý jiný tvor na Zemi. Zároveň jsme za osud světa zodpovědní. Arnika si to uvědomuje, a proto již od svého počátku v roce 2001 věnuje velkou pozornost mezinárodní spolupráci a zapojuje se do mezinárodních projektů a spolupracuje jak s mezinárodními sítěmi nevládních organizací z celého světa, tak i s Programem OSN pro životní prostředí (UNEP) a dalšími mezinárodními institucemi. V letech 2004/2005 například koordinovala celosvětový projekt zaměřený na monitoring perzistentních organických látek v životním prostředí mezinárodní sítě IPEN. Pomohla tak zastavit nelegální spalování zdravotnických odpadů v Uruguayi anebo společně s tureckými nevládními organizacemi uspíšila proces ratifikace Stockholmské úmluvy touto zemí.

jbj
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

sajga-baner