en ru


Upřesnění programu semináře "Má PVC ve zdravotnictví budoucnost?"

27.11.2002 - Praha | Novinky
Cílem semináře je seznámit účastníky s problematikou PVC (měkčeného ftaláty) ve zdravotnictví, nastínit vliv na zdraví lidí nejen při používání v nemocnicích, ale i při likvidaci nemocničního odpadu, a přiblížit současné i budoucí trendy v Evropě.
Seminář "Má PVC ve zdravotnictví budoucnost?" se koná ve středu 27. listopadu 2002 od 14 do 18 hodin. Místo: Praha 3 - Žižkov, Prokopova 9 - hotel Prokopka (2. patro, zasedací místnost)

Doprava - Metro C - Hlavní nádraží - tramvají 5, 9, 24 nebo 26 na zastávku Lipanská, přejděte přes ulici a jděte ulicí Chlumova (na rohu je Elektro). Druhá kolmá ulice je Prokopova - odbočte doprava a po cca 30 metrech dorazíte k Hotelu Prokopka

Upřesněný program semináře

13:45 prezentace účastníků, prezenční listina, písemné materiály

I. blok – Měkčené PVC a jeho vlivy


14.00 - přednáška doc. MUDr. Kamila Ševely, CSc., nefrologa z brněnské nemocnice U sv. Anny, na téma "Vliv ftalátů na lidské zdraví v nefrologické praxi"

Ve své habilitační práce hodnotí rizika spojená s nežádoucí expozicí ftalátů při různých úkonech u pacientů s nemocnými ledvinami a při použití infúzních setů. Pětiletý výzkum přináší závažné informace a doporučení - pro klinickou praxi je prioritním požadavkem zavedení setů pro hemodialýzu bez ftalátů v PVC

14:30 přednáška MUDr. Miroslava Šuty, konzultanta na toxické látky v životním prostředí, na téma "Zdravotní rizika vyplývající z expozice ftalátům u dalších ohrožených skupin (zaměření na novorozence a matky)“

Expozice ftalátům je závislá na mnoha faktorech – jedním z nich je i doba, kdy jsme jim vystaveni. Nelze stanovit „bezpečnou“ denní dávku ftalátů, proto hovoříme o ohrožených skupinách, kde by omezení příjmu ftalátů mělo být prioritní. Ftaláty v organismu navíc kumulují a váží na tuky.

diskuze, zodpovězení otázek k I. bloku

II. blok – Životní cyklus PVC, likvidace zdravotnického odpadu


15:15 přednáška RNDr. Jindřicha Petrlíka, vedoucího programu Toxické látky a odpady, sdružení ARNIKA, na téma "Nebezpečí PVC v životním cyklu - výroba a především likvidace (spalování)"

Výrobky z PVC přináší, kromě vylučování ftalátů během jejich používání, i řadu dalších problémů při výrobě a zvláště při jejich likvidaci. České spalovny nemocničního odpadu jsou jedny z největších zdrojů dioxinů, které jsou zařazeny mezi 12 nejtoxičtějších látek na světě.

diskuze, zodpovězení otázek k II. bloku

15.45 - 16.00 přestávka, občerstvení

III. blok – Zahraniční zkušenosti a možnosti v České republice


16:00 přednáška Dr. Čestmíra Hrdinky, Health Care Without Harm, na téma "Diskuze o používání PVC v Evropě a alternativní technologie likvidace nemocničního odpadu"

V řadě evropských zemích a EU se diskutuje používání PVC a jeho možná omezení (po zákazu používání ftalátů v hračkách pro děti do 3 let). V současné době se také prosazují alternativní technologie pro likvidaci odpadu, které znamenají menší zatížení životního prostředí a zdraví obyvatel.

16:30 přednáška Lenky Mašková, vedoucí kampaně "Zdravotnictví bez PVC", na téma "Přístup zahraničních nemocnic k používání PVC"

V zahraničí se problematice PVC a ftalátů věnují delší dobu a existuje již řada nemocnic, které zvažují při nákupu zdravotnických výrobků hlediska ochrany životního prostředí a zdraví pacientů v širším smyslu. Podíváme se na takové příklady a na způsob, jak takové změny dosáhli.

16:45 Přístup českých firem k omezení PVC v nemocnicích – možnosti dnes a zítra - 10 -15 minutové prezentace
Fresenius – Vladimíra Valentová – zaměření na peritoneální dialýzu
B. Braun – PharmDr. Jiří Lukeš – zaměření na infúzní vaky

Zástupci firem ve svých prezentacích zodpoví na otázku, co nabízí nemocnicích (jednotlivým oddělením), které se rozhodnout nahradit PVC a jaká je finanční (ne)náročnost přechodu na jiné alternativy.

17:30 Závěrečná diskuze, shrnutí

18:00 Předpokládaný závěr semináře, večeře, neformální diskuze

Kontakt: ARNIKA, Lenka Mašková, Chlumova 17, 130 00 Praha 3, tel/fax: 222 781 471, 222 782 808, e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., http://pvc.arnika.org
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu