Až přijedou jeřáby a bagry, bude už pozdě...

letna-blankaZnáte územní plán Prahy?

Územní plán platí od roku 1999 - je zastaralý a podle zákona se musí vytvořit nový. Jeho podoba předurčí rozvoj metropole na desítky let. Právě nyní přichází chvíle, kdy mohou obyvatelé mluvit do formulace zadání, v jakém městě chceme žít.

Současně s přípravou nového územního plánu se na magistrátu v režimu "změn" projednávají individuálně desítky developerských projektů. Často vedou k zástavbě zeleně, nárůstu dopravy a devastaci veřejného prostoru. Magistrát o změnách příliš neinformuje.

Jak může do územního plánu zasáhnout občan?

Od roku 2008 pracoval magistrát vedený koalicí ODS a ČSSD na "konceptu" územního plánu primátora Pavla Béma. Námitky podalo přes 18 tisíc Pražanů a koncept se stal symbolem korupce. Podrobné informace >>>

Volby v roce 2010 změnily rozložení sil. Koalice ODS a TOP09 v čele s primátorem Bohuslavem Svobodou hodila Bémům koncept do koše a začala pracovat na Metropolitním plánu Prahy. Jeho příprava i za dnešní koalice TOP09 a ČSSD zvolna probíhá >>>

pozorJak se vyznat v územním plánu a ve schvalování změn vyvolaných developery, a jak uplatnit své připomínky? >>>
pozorNapište zastupitelům, ať neschvalují změny územního plánu vycházející vstříc developerům a vedoucí k zástavbě zeleně

Co nás čeká?

Termíny příprav územního plánu a schvalování změn nejsou stanoveny - magistrát je ohlašuje zhruba měsíc předem. Na našem webu průběžně avizujeme jednání, o kterých se dozvídáme, včetně podkladových dokumentů. Sledujte dění v našem kalendáři >>>

Jak se vyjádřit?

z-letneStavební zákon rozděluje vyjádření veřejnosti na „připomínky“ a „námitky“. Připomínky může podat kdokoliv, nemají ale příliš velkou váhu. V připomínkách je potřebné co nejkonkrétněji uvést, jakých pozemků se připomínka týká a co člověk navrhuje.

Námitky mohou podat vlastníci dotčených nemovitostí nebo „zástupce veřejnosti“. Zástupce může zmocnit nejméně 200 lidí, kteří uplatňují „věcně shodnou připomínku“. Magistrát je povinen námitky, na rozdíl od připomínek, jednotlivě vypořádat.

V námitkách i připomínkách je dobré se soustředit na konkrétní území, kde žijete, pracujete, nebo které dobře znáte. Větší hodnotu mají propracované připomínky k malé oblasti, než obecné texty.

pozor Přehled projektů, které se připravují v územním plánu a mohou mít negativní důsledky, najdete v naší stavební mapě >>>
pozorTaké se vám jeví magistrátní web nepřehledný? Používejte naši databázi změn územního plánu s vyhledávačem >>>

Je územní plán závazný?

Územní plán je zásadním podkladem pro umisťování staveb a schvalování různých činností, zejména při vydávání územních rozhodnutí. Žádnou stavbu není možné povolit, pokud je v rozporu s územním plánem. Je-li například nějaký pozemek vymezen jako území pro školská zařízení, nesmí na něm vyrůst třeba bytový komplex. Naopak to však platí také: je-li jednou nějaký pozemek označen jako stavební, je velmi obtížné zabránit jeho zástavbě.

výřez platného územního plánuKde je územní plán dostupný?

Územní plán je dostupný na Odboru územního plánu magistrátu, případně v Informačním centru rozvoje hlavního města Prahy (Jungmannova 29, Praha 1, tel. 236 002 954. Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.).

Plán mají k dispozici také úřady městských částí (zpravidla na stavebním úřadě a na odboru územního rozvoje).

Úřední dokumenty lze najít také na webu magistrátu:

Portál územního plánování Prahy

Dokumenty k územnímu plánu

Mapy platného územního plánu

Textová část platného územního plánu

Databáze a mapa změn územního plánu

Metropolitní (nový) územní plán

Geoportál Prahy

Vztah mezi různými typy územních plánů

politika územního rozvoje
(celostátní územní plán) - v červenci 2009 schválila Vláda ČR

zásady územního rozvoje
(územní plán Prahy v postavení kraje) - v prosinci 2009 schválilo zastupitelstvo Prahy

koncept nového územního plánu
(územní plán Prahy jako obce) - schvaluje zastupitelstvo hlavního města Prahy

nový územní plán Prahy
schvaluje zastupitelstvo hlavního města Prahy

Všechny typy územních plánů musejí být v souladu. To znamená, že stavby a opatření vymezené např. v politice územního rozvoje, musejí být promítnuty do zásad územního rozvoje i do územního plánu. Vyšší typ územního plánu je závazný pro všechny typy nižší.

Do doby, než bude schválen nový územní plán, platí původní územní plán z roku 1999. Magistrát musel všechny jeho změny upravit podle politiky územního rozvoje a bude je muset přizpůsobit také zásadám územního rozvoje.