Výroba takzvaných rekultivačních směsí.

Moravskoslezký kraj Havířov / Dolní Suchá | Kauzy - Toxické látky | Aktualizováno 23.7.2012
Vykládání cisterny s popílkem. Dolní Suchá
Jan Nezhyba
Společnost Gemec-Union, kterou známe z kauzy žacléřských dolů, chce zasáhnout svou činností i do Moravskoslezkého kraje- Vyhlédla si hned dvě lokality: Bohumín a Dolní Suchou u Havířova. V Bohumíně vyrábí takzvané rekultivační a stavební směsi tím, že mixuje odpady z energetiky, čistíren odpadních vod a řady dalších odpadů. V Dolní Suché získala společnost povolení provádět na svých pozemcích rekultivační práce. Ovšem podle našich zjištění nedovoleně dochází na nezabezpečených plochách k samotné výrobě kontroverzních materiálů ze směsi elektrárenských spalovnových popílků a dalších zmiňovaných odpadů. Společnost navíc oznámila, že chce v Dolní Suché vybudovat celé zpracovatelské zařízení a vyrábět tady rekultivační a stavební směsi – opět z odpadů (jde například o popílek z dětmarovické elektrány, olomoucké teplárny, odpady z bohumínské ŽDB). Vyrábět chce trvale 50 000 tun materiálu ročně. V současné době běží k těmto plánům proces posouzení vlivů na životné prostředí (EIA), proběhlo už ústní projednání a čeká se na rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezkého kraje. Sdružení Arnika je účastníkem celého řízení a nadále se bude aktivně zapojovat i do dalších rozhodovacích procesů v souvislosti s činností společnosti Gemec-Union a záměry podobnými tomuto.

I když je výsledný produkt do jisté míry certifikován, obsahují zpracovávané odpady množství nebezpečných látek, jako jsou dioxiny* a těžké kovy**.

Celý záměr se ale jen snaží zakrýt skutečnost, že jde v podstatě o skládkování odpadů na povrchu terénu. Sdružení Arnika na to při ústním jednání upozornilo veřejnost. Padla i spousta dalších námitek. Přitom nejde o první případ, kdy se Arnika se společností Gemec-Union setkává. Poprvé to bylo v souvislosti s řešením podobné kauzy v dolech okolo Žacléře v Podkrkonoší.
Projekt „zpracovatelského zařízení" obsahuje řadu evidentních nedostatků a spousty diskutabilních tvrzení:
- existuje zde velmi reálná hrozba kontaminace půdy a spodních vod těžkými kovy či dioxiny, které jsou  prokazatelně obsaženy v odpadech, které se mají používat při výrobě;
- neopominutelným problémem je nárůst prašnosti v okolí zamýšlené továrny a velká dopravní zátěž, jež významně stoupne až o zhruba 2000 projíždějících kamionů ročně a významně tak zatíží okolí Dolní Suché.
Zarážející jsou i fakta, která se týkají certifikátů, jež se pojí s odpady zamýšlenými coby výchozí materiály pro výrobu. Jednomu certifikátu vypršela platnost, u druhého naprosto není zřejmé, odkud „certifikovaný" odpad pochází - deklarované zařízení se nenachází na místě, které je udáno v certifikátu.
Na tento prohřešek upozornilo místní sdružení Občané Proti Spalovně, které problematické dění zdokumentovalo a nadále nad lokalitou dohlíží.

* V jednom z odpadů určených k výrobě jsou dle analýz obsaženy dioxiny. V případě užití takového materiálu, u něhož sama firma Gemec-Union předpokládá množství 10 000 tun ročně, by to znamenalo uložení 3,9 g dioxinů na povrchu půdy. Zdá se to jako velmi malé množství, ovšem dioxiny jsou nebezpečné pro lidský organismus i v stopovém množství. Svými vlastnostmi (především schopností bioakumulace) dlouhodobě ohrožují zdraví obyvatel," jak konstatovala zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) v květnu 1998. Také se pravděpodobně jedná o nejsilnější známý karcinogen.

**
Těžké kovy jsou např. arsen, chrom, kadmium a další. Všechny jsou známy svými vlastnostmi, jež mohou významně ohrozit lidské zdraví.
Mezi takové toxické účinky patří vysoké riziko, že způsobí rakovinné bujení, mohou poškodit plod v těhotenství, negativně ovlivňují plodnost u mužů atd. (zdroj: Generace v ohrožení - Reprotoxické látky v životním prostředí)
V přírodě se vyskytují i přirozeně, ale jen ve velmi nepatrných koncentracích.. Za vyšší dávky těžkých kovů v životním prostředí je zodpovědný člověk. Vysoké emise těžkých kovů vznikají zejména při spalování fosilních paliv a v metalurgii.

jbj
podporte
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

sajga-baner