en ru

Výskyt polychlorovaných bifenylů, dioxinů a polycyklických aromatických uhlovodíků v říčních sedimentech Labe, Bíliny a Klíšského potoka v okolí Ústí nad Labem

Studie z prosince 2015 shrnuje základní výsledky analýz sedimentů z řek Labe a Bíliny a z Klíšského potoka na přítomnost perzistentních organických látek (POPs), konkrétně dioxinů, PCB a polyaromatických uhlovodíků.

Studie vznikla v rámci projektu Voda živá a jejím cílem je pomoci odhalit zdroj znečištění Labe polychlorovanými bifenyly a současně se podívat na možnou zátěž dalšími skupinami toxických látek.

Košík

 x 
košík je prázdný
jbj
podporte
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem