en ru

Zadání soutěže Labské příběhy

Časový plán soutěže

 • Přihlašování do soutěže (září 2010)
 • I. Etapa: PODZIMNÍ ŘEKA (září - říjen 2010)
 • II. Etapa: LABE V MINULOSTI (listopad - prosinec 2010)
 • III. Etapa: ŘEKA V ZIMĚ (leden - únor 2011)
 • IV. Etapa: JARNÍ ŘEKA (březen - duben 2011)
 • Vyhodnocení soutěže (květen - červen 2011)

Na začátku si vyberete „své místo“ na řece, lokalitu vhodnou pro dlouhodobá pozorování (ve volné krajině, ve městě či nejlépe na přechodu obou typů krajiny). A nemusí to být jen na Labi, můžete zvolit i jeho přítoky.

Soutěž se člení do 4 etap, každá trvá 2 měsíce. Jednotlivé etapy obsahují úkoly pro pozorování řeky a života kolem ní, 3 teoretické otázky a dále doplňkové (dobrovolné) úkoly.

Součástí praktických úkolů jsou rovněž pravidelná měsíční měření teploty vody a sledování počasí. Budete tedy muset uskutečnit každý měsíc alespoň jednu návštěvu sledované lokality po celou dobu konání soutěže (čili nejméně 8 návštěv od září do dubna).

Na konci každé etapy zpracujete úkoly do průběžné zprávy, kterou nám pošlete buď e-mailem, nebo poštou v tištěné podobě. V každé etapě zhodnotíme práci všech soutěžních skupin na základě těchto dodaných zpráv. Nejlepší vybraná skupinka bude odměněna drobnou cenou.

Ke konci soutěže vypracujete a odevzdáte závěrečnou zprávu. Zprávy vyhodnotíme a vybereme vítězné družstvo. „Labské putování“ pro vítěze soutěž zakončí.

Popis jednotlivých etap


I. Etapa: PODZIMNÍ ŘEKA (září – říjen 2010)

Pozorování řeky - průzkumná fáze

 • První výprava k vodnímu toku. Výběr vhodné lokality ke sledování
 • Co nejpodrobnější hydrobiologický průzkum vody ve sledované lokalitě (odlov bentických organismů). Určování podle klíče.
 • První pozorování rostlin a živočichů v okolí velké řeky při výpravách. Jaké ve vodě žijí ryby?
 • Pravidelná měsíční měření teploty vody. Sledování počasí. Zpracování do tabulky.
 • Průzkum vlivu člověka na vodu a celé okolí řeky. Popis, jak území využívají lidé.

3 otázky

Doplňkové (nepovinné) úkoly

 • Sledování článků o Labi v tisku po celou dobu konání soutěže.
 • Chemická analýza vzorku vody ve školní laboratoři a za pomoci učitele chemie.

pdf Podrobné zadání první etapy (654.43 Kb)
pdf Příloha č.1 (905.47 Kb)
pdf Příloha č.2 (639.50 Kb)
doc Příloha č.3 (33.50 Kb)

II. Etapa: LABE V MINULOSTI (listopad – prosinec 2010)

Pozorování řeky

 • Pozorování vody. Pravidelná měsíční měření teploty vody. Sledování počasí. Zpracování do tabulky.
 • Jak vypadal vodní tok v minulosti? Hledání dobových fotografií. Srovnání s výsledky z předchozí etapy – zjištěné úpravy. Jak se změnilo využívání řeky člověkem. Kdy ke změnám došlo a proč? Co dobrého lidem přinesla regulace řek? Co jsme naopak ztratili? Využití internetu, návštěva muzea, vyhledávání v odborné literatuře, kontaktování odborného pracoviště (ichtyologie, entomologie, ornitologie, botanika).
 • Posouzení kvality vody v řece, srovnání dnešního stavu s minulostí (vyhledávání na internetu). Hlavní znečišťovatelé toku dnes a v minulosti.

3 otázky

Doplňkové (nepovinné) úkoly

 • Kdo se stará o Labe? Jakým způsobem správce o řeku pečuje?
 • Havárie na Labi.
 • Planetární oběh vody se zaměřením na význam řeky Labe v něm. Podrobný popis toho, co se děje při tzv. velkém vodním oběhu.
 • Domácí spotřebiče z hlediska možnosti úspor vody.

pdf Podrobné zadání II. etapy (846.80 Kb)

III. Etapa: ŘEKA V ZIMĚ (leden – únor 2011)

Pozorování řeky

 • Zimní výpravy k vodě. Pozorování stop živočichů.
 • Pravidelná měsíční měření teploty vody. Sledování počasí. Zpracování do tabulky.
 • Jak se změnila čistota vody?
 • Plavba na Labi (historie a současnost).
3 otázky
 • 1. Vysvětlete pojem bioakumulace. Znáte některé látky, které mají schopnost bioakumulace a vyskytují se ve vodním prostředí?
 • 2. Co je to vodné a stočné?
 • 3. Vyjmenujte alespoň 5 druhů našich vlhkomilných dřevin. Najdete je i na vašem území v okolí řeky Labe? Vyfotografujte je.

Doplňkové (nepovinné) úkoly

 • Malý vodní cyklus. Výsledky vlastních pozorování a měření.
 • Fotografická soutěž: kontrastní fotka krásného ledu.
 • Veřejná prezentace.
pdf Podrobné zadání 3.etapy Labských příběhů (642.65 Kb)
xls Příloha - stopy zvěře (63.00 Kb)

IV. Etapa: JARNÍ ŘEKA (březen – duben 2011)
Pozorování řeky
Jarní odlov bentosu. Pozorování živočichů kolem řeky
 • Pravidelná měsíční měření teploty vody. Sledování počasí. Zpracování do tabulky.
  Povodně na Labi, protipovodňová ochrana.

3 otázky
1. Vysvětlete pojem revitalizace vodního toku. Znáte ze svého okolí některé příklady?
2. Jak nejčastěji vzniká mrtvé říční rameno?
3. Jaká situace může způsobit příval či povodeň? Zkuste najít 3 různé příčiny.

Doplňkové (nepovinné) úkoly 
Koupání v Labi. Plovárny (v minulosti a dnes).
Sepište a publikujte alespoň jeden článek v místním či regionálním tisku nebo ve školním časopise.

pdf Podrobné zadání 4. etapy Labských příběhů.pdf

voda2
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu