en ru

Zadání soutěže Voda živá 2015

Popis etap soutěže Voda živá phoca thumb l sirius gymnazium vodnany 8

Foto: Sirius/Gymnázium Vodňany

 

Září – říjen - Etapa č. 1

zaměření: popis přírodního prostředí vybraného povodí praktický úkol: výběr menšího vodního toku (potok, řeka), pozorování/odlov živočichů – tzv. bioindikátorů na vybraném místě ve vodním toku, pozorování vegetace, fotodokumentace, nákres mapy.

V první fázi soutěže zvolte území pro své pozorování. Je důležité vybrat si spíše menší vodní tok a sledovat tzv. uzavřené povodí (tedy území od pramene až k ústí do většího toku). V rámci zvoleného vodního toku si určete několik míst pro pozorování a zde se podrobněji zaměřte na pozorování rostlin a živočichů, kteří v něm žijí. A to hlavně tzv. bioindikátorů, tedy druhů rostlin i živočichů, kteří svou přítomností či nepřítomností prozrazují kvalitu vody vybraného místa.

Součástí této etapy je odlov drobných bezobratlých živočichů (tzv. bentosu, což jsou např. larvy hmyzu, drobní vodní korýši atd.) přímo z vodního toku, fotodokumentace či kresba rostlin a živočichů žijících v či poblíž toku. Při popisu krajiny je důležité zaznamenat, jak se v okolí potoka hospodaří (lesy, pole, pastviny), zda se na něm nachází města, vesnice a průmyslové podniky. Informace získané během průzkumu zakreslit do jednoduchého nákresu mapy povodí.

Celé zadání:pdf1_voda_ziva_soutez_2015_16_etapa1.pdf

Listopad - prosinec - Etapa č. 2

Zaměření: kvalita vody, znečišťující látky a jejich původci

praktický úkol: získat od úřadů data o kvalitě vody (pokud tato data existují), zjistit co znečišťuje zvolené území, měření pH a teploty, uspořádání tématické výstavy či besedy u příležitosti Světového dne záchodu (22. 11. 2015)

V této části lze navázat na poznatky získané v předchozí etapě o hospodaření v okolí vodního toku, soutěžící by měli zjistit, jak ho ovlivňuje znečištění z jednotlivých měst nebo vesnic nebo jak ho ovlivňuje zemědělské hospodaření případně průmysl. K tomu je možné získat data o kvalitě vody z příslušného vodohospodářského úřadu (např. Český hydrometeorologický ústav, Zemědělská vodohospodářská správa, Podniky Povodí atd.) - pokud tato data existují.

Praktický úkol: Dalším úkolem bude změřit pH a teplotu a zaznamenat jaké bylo počasí. Jedním z úkolu je také u příležitosti světového dne záchodu (22. 11. 2015) uspořádání tématické besedy či výstavy ve škole.

Celé zadání:pdf1_voda_ziva_soutez_2015_16_etapa2.pdf

Leden - Etapa č. 3

Zaměření: život lidí v blízkosti řeky

Praktický úkol: návštěva muzea, knihovny, vyhledání starých dokumentů, obrázků ve vztahu k vybranému povodí

Tato etapa je zaměřená na život lidí v blízkosti řeky a na jeho změny. Hospodaření kolem řek se mění s postupem času. Praktickým úkolem bude nalézt dokumenty, fotografie, které se vztahují ke zvolenému povodí, ať už jde o stará řemesla, která se provozovala v blízkosti řeky a porovnat je se situací dnes (např. průmyslové podniky) Důležité je i zjistit , zda byl potok v minulosti upraven, např. narovnáním koryta či vybudováním protipovodňových hrází. Do této etapy je zahrnuta i příprava materiálů k sepsání závěrečné zprávy.

Celé zadání:pdf1_voda_ziva_soutez_2015_16_etapa3.pdf

Únor - Etapa č. 4

Zaměření: shrnutí získaných informací

Praktický úkol: sepsání závěrečné zprávy

Sepsáním závěrečné zprávy naše soutěž končí. Posledním úkolem je dát do souvislostí všechny získané poznatky a představit je ostatním např. formou plakátu, prezentace, nebo výstavy ve škole.

Celé zadání:pdf1_voda_ziva_soutez_2015_16_etapa4.pdf

Podmínky účasti v soutěži – pro soutěžící

  • vytvořte 3 – 5 ti členné družstvo, v rámci třídy či školy může vzniknout takovýchto družstev neomezený počet
  • najděte svého konzultanta (konzultantem vaší práce může být např. učitel, vedoucí oddílu/kroužku, příp. i rodič který vám bude během celé soutěže s jednotlivými etapami pomáhat. Uveďte jeho jméno, školu nebo organizaci a kontaktní informace (email a telefon)
  • zašlete svou docxpřihlášku do 30. června na email Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. či poštou na adresu: Sdružení Arnika, Chlumova 17, 130 00 Praha 3.

1loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-velka-rgb

www.fondnno.cz  - www.eeagrants.cz

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů.

voda2
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu