en ru

30 případů změn Prahy

Žádný územní plán nepodléhá tak velkému tlaku jako ten pražský. Za více než 15 let existence prošel stovkami změn a další stovky návrhů na to, kde stavět, leží na úřadu. Pro rozvoj města by jistě bylo výhodné, kdyby byl územní plán kvalitní a stabilní dokument a kdyby se měnil jen v předem promyšlených etapách. Jedině tak by se mohlo skutečně posoudit, jaké dopady má ta či ona změna a jestli rozsáhlá výstavba v některé čtvrti nebude znamenat neúnosné zatížení lidí, kteří tam už dnes žijí.