en ru

Akcí v Liberci Arnika oslavila Celosvětový den alternativ ke spalovnám

14.7.2003 - Liberec | Tiskové zprávy
Ve třech městech České republiky Arnika dnes pořádala happeningy a protestní akce, aby se tak připojila k Celosvětovému dni alternativ ke spalovnám, který mezinárodní síť GAIA (Global Aliance for Incineration Alternatives) vyhlásila na 14. července. Akce se uskutečnily v Lysé nad Labem, ve Vyškově a v Liberci. Vyvrcholilo tak "60 dní za čistou zemi, vzduch a vodu", jejichž cílem bylo prosazení práva na informace o toxických látkách v životním prostředí.

V Liberci aktivisté Arniky svoji akci začali před branami spalovny komunálních odpadů firmy Termizo, kde nafoukly balónky s nápisem „Stop dioxin“ a vyjšli na pochod ke Krajskému úřadu Libereckého kraje. "V budově úřadu jsme krajskému hejtmanovi Pavlu Pavlíkovi předali dopis, ve kterém ho žádáme, aby zamezil dalšímu šíření dioxinů a dalších toxických látek obsažených ve strusce a popílku ze spalovny komunálních odpadů do životního prostředí," řekl mluvčí Arniky Marek Jehlička. Hejtman Pavlík řekl, že se úřad bude problematikou prodeje toxické směsi zabývat v případě, že je prodej toho materiálu nezákonný. „Zdraví občanů by mělo být pro hejtmana důležitější než zákon,“ reagoval na to mluvčí Arniky Marek Jehlička. Spalovna v Liberci má od loňského roku na směs strusky a popílku vydaný certifikát, který jí dovoluje nakládat s tímto toxickým odpadem jako se stavebním materiálem. „Při vydávání certifikátu však nebyly měřeny dioxiny. To považujeme za hazardování se životním prostředím. Naštěstí spalovna zatím s prodejem směsi jako stavebního materiálu příliš neuspěla. Přesto by měla být prověřena místa, kam se tento toxický koktejl dostává,“ shrnul problém popílku ze spalovny vedoucí liberecké pobočky Arniky, Petr Braun. Arnika dnes vyzvala ředitele Termiza, aby jeho firma s popílkem nakládala jako s toxickým odpadem. Spalovna v Liberci sice již řeší problém dioxinů v emisích do ovzduší, ale stále ignoruje stejný problém v popílku, který smíchaný se struskou z pece končí většinou na skládce u Českého Dubu. Správně by jej měla spalovna shromažďovat odděleně a stabilizovaný ukládat na jednodruhové skládce toxických odpadů. „Za nejbezpečnější cestu však považujeme chemický rozklad toxických látek typu dioxinů obsažených v popílku. Je to cesta velice nákladná, a proto je nejlépe se spalování odpadů vůbec vyhnout,“ komentoval před časem nakládání s odpady ze spalovny v Liberci vedoucí programu Toxické látky a odpady sdružení Arnika RNDr. Jindřich Petrlík. Liberecká spalovna může ročně vyprodukovat odhadem až 30 tisíc tun toxické směsi škváry a popílku. Arnika v dopise hejtmana žádá také o to, aby v krajském plánu odpadového hospodářství byla zahrnuta varianta bez spalovny komunálních odpadů. „Odpady je ekologičtější i ekonomičtější třídit a recyklovat,“ říká tiskový mluvčí Arniky Marek Jehlička. Akce k Celosvětovému dni alternativ ke spalovnám pořádá celkem 235 organizací v 62 zemích všech kontinentů s výjimkou Antarktidy. Z evropských zemí uspořádají ekologická a občanská sdružení různé akce například v Německu, Itálii, Rusku, Bělorusku, Litvě, ve Velké Británii, na Ukrajině, ve Španělsku, Slovinsku, Polsku, Makedonii, Irsku, Gruzii, Dánsku, Belgii, Bulharsku a Arménii. V Ženevě proběhne speciální prezentace pro delegáty konference ke Stockholmské úmluvě.

  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942
Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha 
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu