Aktivisté ARNIKY zahajují svoji činnost na Mostecku

18.1.2002 - MOST | Tiskové zprávy
Aktivisté ARNIKY se na Mostecku budou věnovat problematice Ústeckého kraje v širším kontextu. První akce je naplánována na úterý 22. ledna, kdy bude od 16.30 do 19.00 hodin ve vstupní hale Okresní knihovny v Mostě umístěn infostánek ARNIKY. Občané Mostecka budou mít možnost připojit svůj podpis k více než 7000 signatářům petice ARNIKY „Budoucnost bez jedů“, která podporuje zavedení práva na informace o toxických látkách v životním prostředí do české legislativy, zároveň jim budou představeny i prioritní kampaně sdružení – „Budoucnost bez jedů“ a „Živé Labe“.
„Mostecko je oblastí s dlouhodobě ničeným životním prostředím a zvyšování veřejného povědomí o jeho ochraně je zde důležitější nežli v jiných regionech naší země. Jedním ze způsobů, jak podnítit v lidech zájem o prostředí, ve kterém žijí, je i aktivní podpora stávajících ekologicky orientovaných občanských sdružení. Hodláme podporovat i celostátní kampaně sdružení ARNIKA, ale především se chceme zabývat otázkami, které se týkají přímo našeho regionu,“ uvedla Soňa Hykyšová, mostecká členka ARNIKY. V Ústeckém kraji byla ARNIKA doposud aktivní především v Děčíně a v Ústí nad Labem. Děčínská pobočka se v kampani „Děčín – město pro lidi“ snaží prosadit dopravní řešení, pro která jsou nejdůležitější pěší občané a ekologické způsoby přepravy (cyklistika, MHD, integrovaný dopravní systém). Pro Most budou stěžejním tématem nejspíše odpady a ekologicky šetrné nakládání s nimi. Další ze severočeských kampaní, nazvaná „Živé Labe", usiluje o záchranu cenných ekosystémů ohrožených plánovanou výstavbou dvou plavebních stupňů Prostřední Žleb a Malé Březno na dolním toku Labe. „Tým Bořena“(1) se věnuje od roku 1979 výzkumu a ochraně přírody Českého středohoří v jeho západní části. Od roku 1985 přestěhoval několik stovek trsů ohrožených druhů rostlin z předpolí Radovesické výsypky na náhradní lokality v Českém středohoří. V současné době se Tým Bořena věnuje především péči o lokality s výskytem vzácných chráněných druhů rostlin a živočichů. Mostečtí členové a příznivci ARNIKY se chtějí na ochraně přírodních hodnot zachráněných Týmem Bořena aktivně podílet.
Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu