Aktuální dokumenty

Následující přehled obsahuje výběr zásadních dokumentů souvisejících s jednotlivými návrhy vlády na omezení občanských práv podílet se na rozhodování o životním prostředí.

vydání k čemu se vztahuje       

dokument

červenec 2017 Vyhlášení zákona ve Sbírce Vyhlášení novely ve Sbírce zákonů
červen 2017 Hlasování o schváleném návrhu Usnesení o schválení původního návrhu novely
 červen 2017 Návrh novely ze Senátu  návrh novely ze Senátu
 červen 2017 Debata v senátu  Stenografický zápis
duben 2017 Usnesení Poslanecké sněmovny Usnesení o schválení návrhu
 únor 2017 2. čtení v Poslanecké sněmovně Stenografický zápis
březen 2017 Pozměňovací návrhy poslanců Pozměňovací návrhy
říjen 2016 Vládní návrh novely stavebního zákona Vládní návrh novely savebního zákona
červenec 2012 novela stavebního zákona

pdfNávrh novely stavebního zákona předložený k projednání v senátu888.02 KB

červen 2012 novela stavebního zákona pdfPozměňovací návhry ke stavebnímu zákonu k hlasování poslanců ve druhém čtení249.64 KB
červen 2012 novela stavebního zákona docPozměňovací návrh nevládních organizací ke zlepšení stavebních řízení a posílení pozice veřejnosti64.5 KB
červen 2012 novela stavebního zákona docPozměňovací návrh hospodářského výboru parlamentu omezující účast veřejnosti ve stavebních řízeních54 KB
březen 2013 novela stavebního zákona

pdfNávrh na úpravy stavebního zákona České asociace autorizovaných inspektorů

pdfDůvodová zpráva ČAAI139.15 KB

prosinec 2011 novela stavebního zákona pdfNávrh novely stavebního zákona a dalších - Legislativní radou vlády schválená podoba
září 2011 novela stavebního zákona pdfNávrh novely stavebního a dalších zákonů - upravená verze pro jednání Legislativní rady vlády
duben 2011 novela stavebního zákona pdf Připomínky Zeleného kruhu
duben 2011 novela stavebního zákona

pdf Stanovisko Právnické fakulty UK v Praze

duben 2011

novela stavebního zákona

pdfNávrh novely stavebního zákona Ministerstva pro místní rozvoj357.46 KB

březen 2011

novela stavebního zákona

pdf Návrh novely stavebního zákona, zákona o ochraně přírody, zákona o EIA, vodního a dalších zákonů Ministerstva pro místní rozvoj

doc Důvodová zpráva Ministerstva pro místní rozvoj

2010 ekoaudit legislativy

pdf Stanovisko Ekologické sekce Akademie věd ČR

2010 ekoaudit legislativy

pdf Připomínky Zeleného kruhu

1999 - 2009 zákon o ochraně přírody a krajiny

pdfHistorie poslaneckých útoků na § 70 zákona 114/1992 Sb., který umožňuje účast občanů na rozhodování