dfa

  1. aMetropolitní plán 

V září 2013 schválili zastupitelé zadání Metropolitního plánu a nyní pracují na přípravě návrhu. To ovšem může trvat ještě několik měsíců. Přesto se můžete vyjadřovat. Právě teď je vhodná doba, protože návrh územního plánu je teprve v zárodku.

Co nyní dělat:

Sepište vše, co vám na stávajícím územním plánu vadí a doplňte to, co navrhujete do Metropolitního plánu.  Vaše podněty pošlete přímo Magistrátu a taky se můžete obrátit na Vaši městskou část. Úkolem městských částí je nejen chránit veřejný zájem, ale taky dbát o vlastní rozvoj a zájmy občanů. Žádejte své zastupitele, aby se vyjádřili k zásadním problémům městské části a aby jednali s Magistrátem.

Odkazy

Více informací o Metropolitním plánu najdete zde http://arnika.org/metropolitni-uzemni-plan

Oficiální stránky http://www.uppraha.cz/clanek/165/metropolitni-plan

  1. Zásady územního rozvoje

Právě nyní jsou pražské Zásady územního rozvoje mimořádně aktuální. Probíhá totiž jejich aktualizace. Je zveřejněný návrh a jeho vyhodnocení vlivů. Veřejné projednání bude probíhat 11. 12. 2013.

Co dělat:

Každý může k návrhu aktualizace podávat připomínky (i městské části), zástupce veřejnosti může uplatnit námitku, o které musí být rozhodnuto. Připomínky a námitky je možné podávat do 18. 12. 2013.

Aktualizace se bude vydávat jako opatření obecné povahy. Dotčení vlastníci nebo městské části proti němu mohou podat žalobu. Zástupce veřejnosti se může žalobou bránit proti rozhodnutí o své námitce.

Odkazy:

Informace o Zásadách územního rozvoje Prahy najdete zde http://arnika.org/zasady-uzemniho-rozvoje

Návod jak podat připomínky a jak zmocnit zástupce veřejnosti najdete zde http://arnika.org/zastupce-verejnosti

Připomínky a námitky, které podala občanská sdružení k prvním zásadám územního rozvoje najdete zde http://arnika.org/podane-namitky

Dokumenty:

Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje a jeho vyhodnocení najdete zde http://uppraha.cz/clanek/233/aktualizace-zur

Termíny:

Veřejné projednání se bude konat 11. 12. 2013 od 9:00 ve velkém zasedacím sále Zastupitelstva HMP v budově Magistrátu hl. m. Prahy, Mariánské nám. 2, Praha 1

Stanoviska, námitky a připomínky je nutno podat písemně do 18. 12. 2013 na adresu Magistrát hlavního města Prahy, Odbor stavební a územního plánu, Jungmannova 29, 111 21 Praha 1

  1. Změny územního plánu

Změny územního plánu jsou stále aktuální, ačkoli nyní ještě není vyhlášena žádná nová vlna změn.  Na každém zastupitelstvu hlavního města však může dojít k projednávání dřívějších změn.

Co dělat:

Ke změnám je možné se vyjadřovat stejně jako k celému územnímu plánu. Každý může uplatňovat připomínky a vlastníci nemovitostí, kterých by se změna mohla dotknout, nebo zástupce veřejnosti můžou podávat námitky.

Odkazy:

Aktuální informace najdete vždy na www.zmenyprahy.cz a zde http://arnika.org/zmeny-uzemniho-planu

Oficiální informace o změnách najdete na http://www.praha.eu/jnp/cz/home/magistrat/odbory_mhmp/uzemni_plan/index.html

 Nebo http://wgp.urm.cz/

Program a zápisy z jednání Zastupitelstva prahy zde http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/zastupitelstvo_hmp/program_zapisy_zaznamy_zastupitelstva/index.html

  1. Strategický plán

Kromě aktualizace zásad územního rozvoje a Metropolitního plánu připravuje Praha ještě aktualizaci Strategického plánu. Do konce roku 2013 by měly být formulovány programy a aktivity Strategického plánu. Po jazykových korekturách by mělo být v únoru 2014 zahájeno posuzování vlivů Strategického plánu na životní prostředí (SEA). Do půlky příštího roku se pak počítá se schválením Strategického plánu.

Co dělat:

Plán pořizuje Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy (dříve ÚRM). Praha slíbila rozšířené diskuse s veřejností. K projednání s veřejností by měly probíhat semináře, zatím však nejsou k dispozici přesné informace. Budeme vás informovat o dalších aktualitách.

Dokumenty:

Původní Strategický plán dostupný zde  http://www.uppraha.cz/clanek/83/strategicky-plan

Smysl Strategického plánu dostupný zde http://www.uppraha.cz/clanek/83/strategicky-plan

Odkazy

Více informací najdete zde http://arnika.org/aktualizace-strategickeho-planu-prahy

Oficiální informace: http://www.uppraha.cz/clanek/83/strategicky-plan

Další informace:  Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy http://www.urm.cz/cs/uvod

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha