en ru


Aleje jsou konečně zachráněny. Alespoň pro tentokrát.

8.2.2012 - PRAHA | Novinky
Při dnešním třetím čtením zákona o pozemních komunikacích poslanci definitivně schválili pozměňovací návrh poslaneckého výboru pro životní prostředí a zajistili ochranu alejím. Neprošel tak plán ministerstva dopravy udělit opět výjimku správcům silnic a nechat je kácet stromy bez povolení. Kampaň Arniky Zachraňme stromy podpořená více než 30 tisíci signatářů stejnojmenné petice si tak připsala výrazný úspěch. Pokračuje však dále, neboť stromy v české krajině stále nejsou dostatečně chráněny.

Překvapivý je v této souvislosti postoj ministerstva životního prostředí. Podle sdružení Arnika dokonce ohrožení alejí samo zavinilo a situaci nijak neřeší, ačkoliv opakovaně deklaruje zájem aleje chránit.

"Celý neblahý stav v oblasti ochrany dřevin je způsoben dlouhodobou nečinností MŽP, které ochranu stromů vůbec neřeší, přestože po tom volá odborná i široká veřejnost. Již od roku 2009 žádáme ministerstvo, aby připravilo novelu vyhlášky na ochranu stromů. Její současná podoba je totiž už zastaralá a neodpovídá dnešní situaci," upozornil Martin Skalský, vedoucí kampaně Zachraňme stromy. Zákon nyní například nechrání stromy s menším obvodem než 80 cm (v 1,3 m nad zemí), což se týká například většiny ovocných alejí.

"Ministr Chalupa na zasedání parlamentu ale místo toho, aby se stromů v alejích jednoznačně zastal, naznačil, že ve spolupráci s ministerstvem dopravy předloží jeho úřad podobnou výjimku pro libovolné kácení silničářů znovu v rámci novely celého zákona o ochraně přírody. To je však špatná cesta, která může stromy opět ohrozit," dodal Skalský.

Tomáš Chalupa tvrdí, že v případě některých "náhodných dřevin a náletů" by se měla na silničáře vztahovat jiná pravidla, než na všechny ostatní. K tomu ale není žádný důvod. Správci silnic mohou už dnes kácet bez povolení všechny stromy, které jsou nemocné, nebezpečné a ohrožují projíždějící řidiče. Pokud jde o jiné případy, musejí žádat o povolení jako všichni ostatní

"Poslanci jasně odmítli návrh, aby silničáři mohli odstraňovat zdravé stromy podél silnic bez náhrady, bez účasti veřejnosti a bez posouzení, zda je to vůbec potřeba," ocenil přístup poslanců Daniel Vondrouš z Legislativního centra Zeleného kruhu.

Petice Zachraňme stromy, kterou Arnika zveřejnila v roce 2008 v návaznosti na masivní kácení stromů podél silnic po celé České republice, požaduje kromě ochrany stromořadí v krajině také nezávislé posuzování hodnoty stromů před jejich kácením, větší zapojení veřejnosti do rozhodování a povinnost stanovovat za pokácené stromy náhradní výsadby.

Z vystoupení ministra Tomáše Chalupy (steno záznam z www.psp.cz, 8.2.2012)

"Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, dovolte mi dodat několik vět k problematice kácení. Musím říct, že se prosím snažme odlišit situaci, kdy se jedná o snahu - věřím nás všech - zachovat tradiční česká stromořadí jako součást české krajiny, jako historický úkaz nebo stav, který máme jako dědictví po svých předcích a které má zůstat součástí české krajiny i české komunikační sítě. Musím říct, že pro mě je těžko přijatelná argumentace, že vykácíme staré aleje. Klasický příklad, který byl uváděn, je třeba Žižkovo pole na Vysočině - alej, která nepochybně zasahuje do komunikace. Každý, kdo tam jezdí, to ví, a každý, kdo tam jezdí, ví, že musí přizpůsobit řízení vozidla stavu a šíři této komunikace. A v tomto ohledu já se domnívám, že bychom měli podpořit návrh výboru pro životní prostředí, který vypouští tuto agendu, a zabývat se novelou zákona 114 nikoliv metodou nějakého přívažku, ale samotnou novelou, která jasně řekne, že tady je zájem na ochraně stromořadí, a na druhou stranu nekomplikovat situaci náhodných dřevin, které mohou zasahovat, pokud to nejsou dřeviny svým způsobem vyžadující ochranu, aby bylo jasno, které mohou komplikovat režim na komunikacích v ČR, jako jsou nálety apod., ať už to jsou silnice, nebo dráha. Ale zkrátka jedna věc, co by měla být prioritou, je zabránit masivnímu kácení alejí. I s ohledem na správu, kterou z velké části vykonávají naše krajské úřady. A ono by to někdy bylo o tom, že kdyby se tomu trochu víc věnovaly, pak bychom nemuseli tolik kácet."

Sledujte nás:

Přehled zpráv emailem

captcha