Aleje v ulicích Kopeckého a Čs. exilu se kácet nesmí – soud zrušil povolení

20.1.2011 - OSTRAVA | Tiskové zprávy
Krajský soud v Ostravě zrušil dvě rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, která povolovala plošné vykácení stromořadí v ulicích Kopeckého a Čs. exilu v Ostravě – Porubě. Potvrdil tak výhrady sdružení Arnika, že nebyl prokázán závažný důvod, který by ospravedlňoval vykácení desítek stromů. Stromy chce odstranit porubská radnice, a to z důvodů rekonstrukce ulic a výstavby parkovacích míst. Krajský úřad, který vloni potvrdil rozhodnutí magistrátu, musí nyní znovu rozhodnout o odvolání Arniky. Nově je však vázán názorem soudu a pravděpodobně také on zruší předchozí rozhodnutí magistrátu kvůli chybějícím zákonným náležitostem. „Věříme, že úřady nyní svůj úmysl připravit občany o významný díl zeleně konečně opustí, a to i s ohledem na dlouhodobě znečištěné ostravské ovzduší, jehož škodlivý vliv právě stromy efektivně omezují,“ zdůraznila Helena Váňová z ostravské pobočky sdružení Arnika.
Podle zákona o ochraně přírody a krajiny lze stromy kácet jen ze závažných důvodů, a to po vyhodnocení jejich estetického a funkčního významu. Podle verdiktu soudu však takové důvody prokázány nebyly a nedošlo ani k patřičnému posouzení významu jednotlivých dřevin. „Soud potvrdil, že rozhodnutí byla vydána v rozporu se zákonem a ke kácení zdravých stromů v Ostravě-Porubě není opodstatněný důvod. Město, které podalo žalobu na stát kvůli kvalitě ovzduší, nemůže dál ukrajovat ze své zeleně. Právě stromy výrazně snižují množství škodlivin v ovzduší. To by si radnice v Ostravě – Porubě, ostravský magistrát i krajský úřad měly konečně uvědomit. Věřím, že ulice budou opraveny bez toho, že by byly vykáceny zdravé krásné stromy,“ dodala Helena Váňová z Arniky. Že to lze, ukázala radnice sama, když v loňském roce opravila komunikace na Náměstí Družby v Porubě, kde šetrně ochránila kořenový systém stávajících stromů (1).

Stromy měly padnout kvůli rekonstrukci ulic a výstavbě nových parkovacích stání. Ostravský magistrát i Krajský úřad uváděly jako důvod pro vykácení stromů právě realizaci stavby podle vydaného stavebního povolení. Jak se uvádí v rozsudku, takový postoj správních orgánů ke stěžejní otázce rozhodování podle zákona o ochraně přírody je nutno označit za velmi zjednodušený. Vydané stavební povolení samo o sobě důvodem ke kácení není (2).

„Každý strom je živý organismus a má hodnotu sám o sobě. Z toho vychází i zákon a požaduje, aby se u každého jednotlivého stromu posuzovalo, zda jsou důvody ke kácení dostatečné. To se v tomto případě nestalo a úřad odsoudil všechny stromy pro kácení jen kvůli chybějícím parkovacím stáním. Zřejmě proto, že to bylo nejsnadnější řešení. Nedostatečnou kapacitu parkování je ale možné řešit například výstavbu parkovacího domu,“ vysvětlil Martin Skalský, vedoucí Centra pro podporu občanů Arnika.

Žaloby na zrušení dvou rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje podalo sdružení Arnika na začátku roku 2009. Krajský úřad tehdy zamítl odvolání Arniky proti rozhodnutím ostravského magistrátu o vykácení 153 stromů a 927 m2 keřů v ulicích Kopeckého a Čs. exilu z října 2008 a oba verdikty potvrdil. Krajský soud v Ostravě obě zmíněná rozhodnutí Krajského úřadu Moravskoslezského kraje v prosinci 2010 zrušil pro nepřezkoumatelnost spočívající v nedostatku důvodů rozhodnutí.

Nejedná se o jediný plánovaný zásah porubské radnice do zeleně. V poslední době se plánuje rekonstrukce parků u porubského nábřeží a na Nerudově náměstí. Jde přitom o parky, které byly rekonstruovány před několika lety a nyní by se v nich mělo opět kácet. Podrobnosti viz samostatnou zprávu Arniky (3).

 

Poznámky a další informace:

(1) Podrobnosti například viz informaci v médiích: http://ostrava.idnes.cz/ostrava-zpravy.asp?r=ostrava-zpravy&c=A101111_1481627_ostrava-zpravy_trr 

(2) Viz doslovnou citaci z rozsudku:

Správní orgány obou stupňů označily za závažný důvod pro vykácení dřevin samotnou realizaci stavby rekonstrukce ulice. Takový postoj správních orgánů ke stěžejní otázce rozhodování podle ust. § 8 odst. 1 věty druhé zákona o ochraně přírody je nutno označit za velmi zjednodušený.Pokud by totiž jako závažný důvod pro vykácení dřevin postačovala samotná existence pravomocného stavebního povolení, pak by vůbec řízení ve smyslu ust. § 8 odst. 1 zákona o ochraně přírody nemuselo proběhnout a povolení ke kácení dřevin by bylo nadbytečné.Povinností orgánů ochrany přírody je vyhodnotit závažnost důvodů ke kácení ve smyslu ust. § 8 odst. 1 věty druhé zákona o ochraně přírody z odborného hlediska orgánu, jehož povinností je chránit přírodu a krajinu, což se v posuzované věci nestalo. (…) Pro faktickou absenci funkčního a estetického vyhodnocení významu dřevin nemohlo dojít ani k porovnání významu dřevin na straně jedné a závažnosti důvodů pro jejich pokácení na straně druhé, jak má na mysli již citovaný rozsudek NSS ze dne 26. 10. 2007 č.j. 4 As 10/2007-109. Pro úplnost krajský soud podotýká, že lze souhlasit s názorem žalobce, že vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin nelze provést plošně vůči všem dotčeným dřevinám, když z jejich popisu vyplývá rozmanitost jejich velkosti, stáři, vitality atd.

(3) Viz http://arnika.org/porubska-radnice-chce-znovu-kacet-v-nedavno-rekonstruovanych-parcich

Rozsudky jsou k nahlédnutí na internetových stránkách Arniky: 
pdf KSoud_Ova_2010_CsExilu.pdf
pdf KSoud_Ova_2010_Kopeckeho.pdf

Více informací o činnosti ostravské pobočky sdružení Arnika na internetových stránkách arnika.org/ostrava

Problematice ochrany stromů jsou věnovány také stránky arnika.org/stromy
  • Tiskový mluvčí: Vratislav Vozník,vratislav.voznik@arnika.org, tel. 222 781 471, 606 727 942

Banner-stika

Sledujte nás:
kniha Jak žít dobře
Objednejte si rozšířené vydání praktického průvodce při každodenním rozhodování za příznivou cenu.…
183 Kč Vstoupit do e-shopu